Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

ZUE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (16/2015)

ZUE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (16/2015)
Share
d27t0al
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, od osoby zobowiązanej mającej dostęp do informacji poufnych o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w roku obrotowym 2014. Przekazane Spółce oświadczenie, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 +48 12 269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al