Trwa ładowanie...
d1508z9
d1508z9
espi

ZUE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (38/2011)

ZUE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (38/2011)
Share
d1508z9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-12
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, od osoby obowiązanej mającej dostęp do informacji poufnych. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Maciej Nowak ? Wiceprezes Zarządu ZUE S.A., dokonał transakcji kupna w dniu 7 lipca 2011 r., 1000 akcji ZUE S.A. po cenie 10,40 zł za jedną akcję. Transakcja nastąpiła podczas regularnej sesji giełdowej. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 25 lipca 2005 roku oraz § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-443 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugowicka 6A
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1508z9

Podziel się opinią

Share
d1508z9
d1508z9