Trwa ładowanie...
d2wuykf
d2wuykf
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (12/2015)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2wuykf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2015 roku, zawarł umowę z THYSSENKRUPP GFT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Kontrahent?), na podstawie przyjęcia przez Kontrahenta zamówienia zakupu złożonego przez Spółkę. W związku z tym faktem, Spółka informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, łączna wartość netto umów zawartych z Kontrahentem wyniosła 23 479 632,89 PLN. Przedmiotem umów były dostawy przez Kontrahenta na rzecz Spółki materiałów wykorzystywanych do budowy torowisk tramwajowych oraz kolejowych, m.in. takich jak szyny, tłuczeń czy podkłady torowe. Umowa o największej wartości (?Umowa?), pomiędzy Spółką a Kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy została zawarta w dniu 8 maja 2014 roku. Przedmiotem Umowy była dostawa przez Kontrahenta na rzecz Spółki materiałów do budowy torowiska tramwajowego wchodzących w skład systemu ?Rheda City?. Wartość Umowy netto: 4 793 008,41 PLN. Termin realizacji przedmiotu Umowy: Dostawy
przedmiotowych materiałów następowały w ciągu roku 2014. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich przedmiotów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 +48 12 269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wuykf

Podziel się opinią

Share
d2wuykf
d2wuykf