Trwa ładowanie...
d45m2i3

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 4 stycznia 2012 roku - Informacja o zawarc...

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 4 stycznia 2012 roku - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (51/2011)

Share
d45m2i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2011
Data sporządzenia: 2012-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 4 stycznia 2012 roku - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej prawidłowym numerem raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 4 stycznia 2012 roku - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem ("Raport") jest nr 1/2012. Treść Raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-443 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugowicka 6A
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3