Trwa ładowanie...
d3wn6va
d3wn6va
espi

ZUK - Wybór Audytora (22/2011)

ZUK - Wybór Audytora (22/2011)
Share
d3wn6va
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Wybór Audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUK STĄPORKÓW S.A. informuje, że w dniu 19.07.2011 r. powziął informację o uchwale podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 28 pkt 5) Statutu Spółki w dniu 19.07.2011 r. podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011. Wybranym podmiotem jest: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473) Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdań finansowych za lata 2002-2010 oraz współpracowała w zakresie przygotowania prospektu emisyjnego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Marek Milczarek Prezes Zarządu
2011-07-19 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wn6va

Podziel się opinią

Share
d3wn6va
d3wn6va