Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

ZUK - Znacząca umowa na dostawę systemów szalunkowych (17/2013)

ZUK - Znacząca umowa na dostawę systemów szalunkowych (17/2013)
Share
d8xkahd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Znacząca umowa na dostawę systemów szalunkowych
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. informuje że w okresie od 11.07.2013 r. do 25.07.2013 r. Spółka otrzymała kolejne zamówienia na dostawę płyt szlunkowych oraz osprzętu szalunkowego nowego systemu od spółki Harsco Infrastructute Services GmbH. Łączna wartość otrzymanych w tym okresie zamówień wynosi 1.610.997,67 Euro. Termin realizacji zamówień sukcesywnie do 31.12.2013 r. Zamówienia nie są zamówieniami uzależnionymi od spełnienia warunków oraz nie zawarto w nich postanowień dotyczących kar umownych. Zamówieniem o największej wartości z tym podmiotem w tym okresie jest zamówienie z dnia 25.07.2013 r. na wartość 299.513,64 Euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie płyt szlunkowych. Szczegółowe warunki są typowe dla tego typu zamówień. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-220 Stąporków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnicza 3
(ulica) (numer)
041 3741016 041 3741712
(telefon) (fax)
zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
(e-mail) (www)
6580001142 290552938
(NIP) (REGON)
d8xkahd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu
2013-07-26 Maciej Walkiewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd