Trwa ładowanie...

Związkowcy o zasadach emerytalnych dla funkcjonariuszy MSWiA

Funkcjonariusze podlegający MSWiA, zatrudnieni przed 2011 r., powinni nabywać uprawnienia emerytalne na dotychczasowych zasadach - głosi stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do założeń nowej ustawy emerytalnej.
Share
Związkowcy o zasadach emerytalnych dla funkcjonariuszy MSWiA
d467nij

Funkcjonariusze podlegający MSWiA, zatrudnieni przed 2011 r., powinni nabywać uprawnienia emerytalne na dotychczasowych zasadach - głosi stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do założeń nowej ustawy emerytalnej.

Związkowcy chcą, by emerytura dla zatrudnionych przed 1 stycznia 2011 r. w wysokości 40 proc. ostatniego uposażenia przysługiwała - tak jak teraz - po 15 latach służby i wzrastała o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby, do maksymalnego wymiary 75 proc.

W założeniach do reformy z czerwca br. MSWiA zaproponowało, by funkcjonariusze pracujący od 2011 r. nabywali prawo do emerytury w wysokości 45 proc. podstawy po 20 latach służby. Następnie emerytura ma wzrastać o 3 proc. podstawy wymiaru, co rok, aż do osiągnięcia 85 proc. w 35 roku służby.

d467nij

Wcześniej MSWiA chciało wydłużyć czas pracy, po którym można przejść na emeryturę do 25 lat (emerytura wynosiłaby - 66 proc. wynagrodzenia, a po 35 latach - 85 proc.) Te przepisy miały obejmować wszystkich funkcjonariuszy, zaczynających pracę w 2010 r.

"Podtrzymujemy stanowisko dotyczące zwiększenia naliczania dodatku z tytułu wysługi o 1 proc. za każdy rok służby, jako motywację do dłuższej służby" - napisano w stanowisku w piątek opublikowanym na stronie internetowej związków.

Federacja wnosi o nieprzyjmowanie w założeniach zapisu obecnie obowiązującej ustawy, na podstawie, którego nie wlicza się do wysługi emerytalnej lat pracy w cywilu. "Do czasu przyjęcia uregulowań gwarantujących rekompensatę finansową za służbę pełnioną w szczególnych warunkach, Federacja opowiada się za wprowadzeniem do projektu dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie" - podkreślono.

Związkowcy proponują, by renta inwalidzka wynosiła 85 proc. podstawy - w przypadku orzeczenia niezdolności do służby ze znacznym ograniczeniem zdolności zarobkowania) oraz 100 proc. podstawy - w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do służby i pracy orzeczonej w związku ze służbą.

d467nij

Związki proponują zmianę zapisu dot. obliczania podstawy wymiaru emerytury z 1/12 wartości uposażenia i nagrody rocznej z ostatniego roku służby, na zapis, iż podstawą do obliczenia wymiaru emerytury powinna być 1/12 dochodu funkcjonariusza z tytułu służby z dowolnie wybranego roku.

Wiceminister SWiA Adam Rapacki w liście do przewodniczącego NSZZ Policjantów Antoniego Dudy z początku lipca napisał, że w dalszym ciągu są to wstępne założenia do przyszłej reformy emerytalnej i zgodne z ustaleniami z posiedzenia wspólnego zespołu zajmującego się reformą. "Dlatego też, nie należy go traktować jako ostatecznie obowiązującego" - zastrzegł Rapacki.

Obecnie żołnierzom i funkcjonariuszom emerytura w wysokości 75 proc. wynagrodzenia przysługuje po 28 i pół roku służby, po 15 latach wysokość emerytury wynosi 40 proc. podstawy uposażenia.

Reforma ma objąć funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, ABW, CBA, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz BOR.

d467nij

Podziel się opinią

Share
d467nij
d467nij