Trwa ładowanie...
d3enuo7

Zysk brutto IPF w Polsce i na Litwie wzrósł r/r do 28,3 mln GBP w I półroczu

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - Zysk przed opodatkowaniem International Personal Finance (IPF) - właściciela Provident Polska - w Polsce i na Litwie wyniósł 28,3 mln GBP wobec 28,5 mln GBP rok wcześniej, poinformował IPF.

Share
d3enuo7

"Po raz kolejny Polska i Litwa osiągnęły dobre wyniki, oparte o wzrost pozycji udzielonych pożyczek oraz znaczną poprawą jakości sprzedanych pożyczek, co przyczyniło się do osiągnięcia mocnego wzrostu zysku bazowego o 3,8 mln GBP (13%) zrównoważonego przez niekorzystne zmiany kursów walut wynoszące 4 mln GBP. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 28,3 mln GBP" - powiedział dyrektor generalny IPF Gerard Ryan, cytowany w komunikacie.

Liczba klientów w Polsce i na Litwie wyniosła 851 tys. w I półroczu 2015 r. wobec 853 tys. rok wcześniej. Wartość udzielonego kredytu wyniosła 180,9 mln GBP wobec 189,4 mln GBP w I półroczu 2014 r.

"Liczba klientów utrzymała się na stałym poziomie w porównaniu rok do roku, a dzięki zastosowaniu selektywnie złagodzonej polityki kredytowej, wprowadzeniu nowych produktów oraz większemu zorientowaniu systemów motywacyjnych na wzrost udało się osiągnąć 6% wzrost w liczbie sprzedanych pożyczek. Średni stan należności netto wzrósł o 6%, a przychód spadł o 3% co jest wynikiem uszczuplonych przychodów wynikających ze spadku stopy lombardowej o 1,5 punktu procentowego w 4 kwartale 2014 i 1 kwartale 2015 i w efekcie niższym limitem na odsetki kontraktowe. Wynika to także z faktu, iż większa liczba klientów zaciągnęła długoterminowe pożyczki po preferencyjnych cenach" - skomentował Ryan.

d3enuo7

Odpisy wyrażone jako procent przychodu uległy poprawie o 4,9 pkt proc. i wyniosły 24,8%.

Zysk grupy IPF przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi wyniósł 43,3 mln GBP w I półroczu 2015 r. wobec 47,1 mln GBP rok wcześniej.

Liczba klientów grupy wyniosła 2 753 tys. wobec 2 607 tys. w I półroczu 2014 r. Wartość udzielonych pożyczek spadła do 509,3 mln GBP z 513 mln GBP rok wcześniej. Odpisy wyrażone jako procent przychodu poprawiły się o do 26,6% wobec 28,2% rok wcześniej.

(ISBnews)

d3enuo7

Podziel się opinią

Share
d3enuo7
d3enuo7