Trwa ładowanie...
d2yqfdm
30-09-2016 09:17

Zysk netto Action spadł r/r do 0,21 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Action odnotowało 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2yqfdm
d2yqfdm

Zysk operacyjny wyniósł 3,83 mln zł wobec 22,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 895,16 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 2 559,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 5,02 mln zł wobec 16,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krócej niż w okresie 12 miesięcy od daty bilansowej" - wskazano w raporcie.

d2yqfdm

Action przypomina, że w związku z otrzymaniem decyzji urzędu kontroli skarbowej zarząd spółki wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Action.

"Powyższe założenia zarządu co do kontynuowania działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krócej niż w okresie 12 miesięcy od daty bilansowej uwzględniają status spółki znajdującej się w restrukturyzacji i opiera się na analizie porównawczej dotychczasowych przychodów i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki, oraz jej dalszych spodziewanych przychodów i kosztów oraz rentowności" - wyjaśniła spółka.

Najważniejszymi składnikami tych pierwszych są przychody bieżące kształtujące się na średniomiesięcznym poziomie do końca 2016 r. od 110 mln zł do 170 mln zł oraz koszty na poziomie od 114 mln zł do 169 mln zł, na które głównie składają się koszty zakupu towarów i usług zewnętrznych.

"Ponadto spółka posiada środki finansowe w kwocie 63 657 tys. zł oraz należności bieżące na kwotę 222 037 tys. zł. z terminami płatności od 7 do 30 dni oraz szybko zbywalne towary handlowe na kwotę 364 457 tys. zł. - co łącznie pozwala zabezpieczyć środki finansowe na wszystkie bieżące koszty i wydatki postępowania oraz na bieżące regulowanie zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego przez okres znacznie dłuższy niż najbliższe 12 miesięcy" - czytamy dalej.

d2yqfdm

W połowie września spółka informowała, że sędzia-komisarz na wniosek zarządcy przedłużył terminy na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności Action do 31 października oraz oraz spisu masy sanacyjnej - do 15 października.

W połowie sierpnia prezes Action Piotr Bieliński zapewniał w rozmowie z ISBnews, że sytuacja spółki jest stabilna i kontrolowana oraz zakładał, że zatwierdzenie propozycji sanacyjnych powinno nastąpić do końca października.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

d2yqfdm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yqfdm