Trwa ładowanie...
d26598n

Zysk netto Arctic Paper z dz. kont. wzrósł r/r do 37,75 mln zł w 2016 r.

arszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował 37,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Share
d26598n

Zysk netto z działalności kontynuowanej ogółem (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej oraz niekontrolującym) wyniósł 58,83 mln zł w 2016 r. wobec 71,02 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Nie bez satysfakcji stwierdzam, że w roku 2016 osiągnęliśmy znakomite wyniki. Dotyczy to zarówno nieprzeciętnych wyników finansowych, jak i osiągnięć w zakresie obecności na rynku, wydajności produkcji i rozwoju produktów. We wszystkich tych obszarach widzieliśmy postęp we właściwym kierunku. Nasze proaktywne działania podjęte w 2015 i 2016 roku pozwoliły nam osiągnąć dobre wyniki finansowe. Wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 125 mln zł i wynik netto wynoszący 58 mln zł to solidne wielkości, wypracowane dzięki poczynaniom w obszarze produkcji, obecności na rynku i w ramach wszystkich innych funkcji w firmie. W połączeniu ze skonsolidowanymi przychodami w wysokości 2,96 mld zł, tworzą dobrą podstawę dla dalszego wzrostu" - skomentował prezes Per Skoglund w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 125,04 mln zł wobec 100,24 mln zł zysku rok wcześniej.

d26598n

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 966,97 mln zł w 2016 r. wobec 2 900,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 32,64 mln zł wobec 4,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros) przedstawiały się następująco: przychody wyniosły prawie 2,22 mld zł i były wyższe o 3,5% niż w roku 2015; wynik EBITDA wzrósł do ponad 148 mln zł, czyli o 111,1% w ujęciu rok do roku; zysk operacyjny wzrósł do 34,1 mln zł, w porównaniu ze stratą w wysokości 7,2 mln zł w roku poprzednim.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

d26598n

Podziel się opinią

Share
d26598n
d26598n