Trwa ładowanie...
d2c50dk

Zysk netto BOŚ Bank wyniósł 12,66 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
d2c50dk

"Bank skutecznie wdraża nową strategię ogłoszoną 20 kwietnia 2016 r. - ostatnie dwa kwartały stały pod znakiem konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów. W efekcie BOŚ osiąga zakładane wyniki finansowe" - skomentował p.o. prezesa Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie.

"Grupa BOŚ S.A. osiągnęła zysk netto w III kwartale 2016 r. w wysokości 12,7 mln zł wobec 1,2 mln zł w II kwartale 2016 r. oraz wobec -7,4 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Grupa BOŚ S.A. poprawiła wynik odsetkowy o 25,4% w relacji do II kwartału 2016 r., głównie na skutek zmniejszenia, zgodnie ze strategią, udziału w pasywach wysoko kosztowych obligacji i zastąpienia ich tańszym finansowaniem w postaci depozytów. W związku z realizacją przez bank programu postępowania naprawczego, wynik banku w III kwartale 2016 r. nie został obciążony podatkiem bankowym" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 84,91 mln zł wobec 66,88 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 24,99 mln zł wobec 29,99 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 21 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 20,92 mld na koniec 2015 r.

d2c50dk

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,75 mln zł straty rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2016 r. Grupa BOŚ S.A. wykazała zysk netto w wysokości 0,9 mln zł wobec straty netto -4,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy o 18,9% wynik z tytułu odsetek oraz o 135,7% wynik na działalności handlowej, przy wyższych o 25,2% kosztach odpisów. Podkreślić należy zmniejszenie ogólnych kosztów administracyjnych o 3,3%. Zatrudnienie w Grupie BOŚ S.A. obniżyło się od początku roku o 3,5%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 4,82 mln zł wobec 10,77 mln zł zysku rok wcześniej.

BOŚ podał także, że rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, powiększając, zgodnie ze Strategią, udział w portfelu kredytowym, kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 4,87 mld zł, co stanowiło 33,5% salda kredytów ogółem w banku.

d2c50dk

Bank podkreślił, że od początku 2016 roku miały miejsce zmiany w strukturze portfela kredytowego. Zwiększył się udział kredytów udzielonych klientom korporacyjnym do poziomu 53%, natomiast zmniejszył się udział kredytów udzielnych jednostkom finansów publicznych.

"Zmiana w tych pozycjach miała związek z polityką udzielania kredytów o wyższych marżach. Kredyty korporacyjne wzrosły o 119,9 mln zł, a spadek w segmencie finansów publicznych wyniósł 246,4 mln zł. Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy według stanu na 30 września 2016 r. wyniosła 14,1 mld zł. W okresie trzech kwartałów 2016 r. miały także miejsce znaczące zmiany w strukturze pasywów. Dalszemu zmniejszeniu uległ - o 6,1 pkt proc. - udział wysoko kosztowych zobowiązań z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych. Zwiększył się udział - o 4,5 pkt proc, do poziomu 81% - zobowiązań wobec klientów" - czytamy dalej.

Wolumen depozytów detalicznych wyniósł 10,6 mld zł na koniec III kwartału 2016 r. i zwiększył się o 26,5% w stosunku do stanu na koniec 2015 r., podano także.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy skonsolidowanej ostrożnościowo wyniósł 15,22% na koniec III kwartału 2016 r. wobec 12,1% na koniec 2015 r. Współczynnik Tier1 wyniósł 12,17% na 30 września 2016 r. wobec 9,13% na koniec 2015 r.

d2c50dk

"Na poprawę współczynnika wypłacalności wpłynęło podwyższenie kapitału zakładowego banku. Grupa BOŚ S.A. spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego" - podkreślono w dokumencie.

"BOŚ S.A. skutecznie wdraża Ramową strategię działania na lata 2016-2020 oraz Program postępowania naprawczego. Powyższe dokumenty zostały opracowane przy zachowaniu spójności pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. Zgodnie z założeniami Strategii, bank przeprowadził emisję akcji. W dniu 12 lipca 2016 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego BOŚ S.A. o kwotę 400 mln zł. Podwyższenie kapitału umożliwia bankowi dalszy organiczny rozwój i generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju" - wskazała instytucja.

Bank, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zwiększa aktywność w obsłudze małych i średnich firm. W III kwartale zostały wdrożone rozwiązania pilotażowe, które na większą skalę pojawią się w IV kwartale 2016 r., podał BOŚ w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wprowadzamy nowy model obsługi dla małych firm, czyli zdefiniowanych u nas jako osiągające do 8 mln zł rocznych przychodów. Każdy taki przedsiębiorca będzie miał dedykowanego indywidualnego doradcę. Zwiększamy tym samym dostępność tej usługi - dotąd tak traktowane były jedynie firmy większe" - powiedział Kluza.

d2c50dk

"Chcemy być najlepszym partnerem na rynku dla klientów poszukujących nowych sposobów finansowania przedsięwzięć, w szczególności eko przedsięwzięć. Wchodzimy także w nowe obszary biznesu. Bank kontynuuje m.in. prace związane z rozwojem oferty dla klientów zamożnych w ramach bankowości prywatnej oraz pozyskiwaniem depozytów w euro z rynku niemieckiego" - podsumował p.o. prezesa.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d2c50dk

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2c50dk
d2c50dk