Trwa ładowanie...
d2a4usp
d2a4usp

Zysk netto Budimeksu wyniósł w I kw. 29,8 mln zł, wyżej od konsensusu (opis)

5.5.Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Budimex, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w I kwartale tego roku do 29,8 mln zł z 16,1 mln zł rok wcześniej i był...
Share
d2a4usp

5.5.Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Budimex, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w I kwartale tego roku do 29,8 mln zł z 16,1 mln zł rok wcześniej i był istotnie wyższy od średniej prognoz analityków, która zakładała zysk na poziomie 13,5 mln zł.

Oczekiwania rynkowe co do spodziewanego zysku netto grupy były bardzo rozbieżne i wahały się w przedziale od minus 10 mln zł do plus 28 mln zł.

Zysk operacyjny Budimeksu wzrósł do 25,4 mln zł z 12,4 mln zł, tymczasem konsensus rynkowy zakładał, że EBIT wyniesie 7,3 mln zł. Szacunki analityków co do zysku operacyjnego mieściły się w przedziale od minus 25,3 mln zł do plus 22,9 mln zł.

d2a4usp

Przychody grupy w pierwszych trzech miesiącach spadły do 647,8 mln zł z 652,5 mln zł rok do roku i były poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 683 mln zł.

Zysk netto w I kwartale w przypadku działalności budowlanej wyniósł 28,6 mln zł w porównaniu z 9,9 mln zł zysku netto w tym segmencie rok wcześniej.

Z kolei zysk netto działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami wyniósł 5,8 mln zł, tymczasem rok temu było to 10,1 mln zł.

Pozostała działalność w pierwszym kwartale przyniosła 6,9 mln zł straty netto w porównaniu ze stratą 148 tys. zł w I kw. 2008 r.

d2a4usp

"W okresie pierwszego kwartału 2009 roku grupa odnotowała stratę z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 69.273 tys. zł, natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowała zysk - w wysokości 7.979 tys. zł" - podał Budimex w komentarzu do raportu kwartalnego.

W momencie, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki grupy tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji "Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę".

W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu.

"Na dzień 31 grudnia 2008 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 51.676 tys. zł. W pierwszym kwartale 2009 roku saldo rezerw na straty na kontraktach spadło o kwotę 25.155 tys. zł" - podał Budimex.

W I kwartale spadło też o 2,1 mln zł saldo rezerw na naprawy gwarancyjne. (PAP)

morb/ jtt/

d2a4usp

Podziel się opinią

Share
d2a4usp
d2a4usp