Trwa ładowanie...
diczibg

Zysk netto Famuru spadł r/r do 11,29 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Famur odnotował 11,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 24,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
diczibg

Zysk operacyjny wyniósł 11,71 mln zł wobec 22,99 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk grupy Famur z działalności operacyjnej w III kwartale 2015 r. wyniósł 11,7 mln zł, co stanowiło 7% osiągniętych przychodów, w porównaniu z rentownością operacyjną na poziomie 17% osiągniętą w III kwartale 2014 r., tj. zysk operacyjny zmniejszył się o 49%. Niższy poziom wyniku na działalności operacyjnej w porównaniu z III kwartałem 2014 r. spowodowany był niższym udziałem w przychodach ze sprzedaży wysokomarżowego segmentu kompleksów chodnikowych, a także silną presją cenową na stawki dzierżawne ze strony spółek węglowych" - podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,69 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 137,41 mln zł rok wcześniej.

diczibg

"W III kwartale 2015 r. Grupa Famur osiągnęła wyższe o 30% przychody ze sprzedaży niż w III kwartale 2014 r. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej polskich kopalń - kluczowych klientów grupy na rynku krajowym - udaje jej się rozszerzać portfolio swoich produktów i skutecznie dywersyfikować przychody ze sprzedaży. Zauważalne są przy tym osiągane niższe marże na sprzedaży. Mniejszy udział w przychodach ze sprzedaży wysokomarżowego segmentu kombajnów chodnikowych, przestoje w kopalniach oraz silna presja cenowa polskich producentów węglowych powoduje, że wzrost skonsolidowanych przychodów nie implikuje wzrostu wyniku operacyjnego oraz finansowego netto. Jednakże warto przy tym zaznaczyć wciąż niski poziom zadłużenia grupy emitenta i generowanie dodatnich przepływów operacyjnych" - czytamy także w raporcie.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 44,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 70,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 615,18 mln zł w porównaniu z 450,41 mln zł rok wcześniej.

"Znaczący wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Famur uzyskany w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku miały zawarte w 2014 roku kontrakty z OAO SUEK-Kuzbass oraz z Tauron Wydobycie S.A. Umowa z rosyjskim kontrahentem podpisana przez Polskie Maszyny Górnicze S.A. (spółkę zależną od Famur S.A.)
dotyczyła dostawy urządzeń kompleksu ścianowego do kopalń należących do zrzeszenia SUEK - jednego z pięciu największych na świecie producentów węgla. Wartość kontraktu to 25,9 mln euro. Na polski rynek - do Zakładu Górniczego 'Janina' - Grupa Famur dostarczyła 170 sekcji obudów zmechanizowanych typu FRS-20/41-2x3297 wraz z dodatkowym wyposażeniem. Kontrakt opiewał na kwotę 43 mln zł" - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka podała, że mając świadomość skomplikowanej sytuacji w branży wydobywczej konsekwentnie realizuje program ekspansji zagranicznej "Go Global", którego celem jest poszerzenie oferty produktowo-usługowej, jak i dywersyfikacja rynków, co pozwala na zwiększanie zaangażowania zagranicznego wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy.

diczibg

"Efektem tych działań było podpisanie kolejnych kontraktów zagranicznych, w tym na dostarczenie kombajnów ścianowych do Turcji i Rosji oraz kombajnów chodnikowych do Meksyku" - podał Famur.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 12,84 mln zł wobec 31,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.

(ISBnews)

diczibg

Podziel się opinią

Share
diczibg
diczibg