Trwa ładowanie...
d2i0ur8

Zysk netto Getin Noble Banku spadł r/r do 44,17 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 44,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 360,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
d2i0ur8

"Roczny zysk Grupy Getin Noble Bank bez uwzględnienia obciążeń jednorazowych powstałych w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 258 mln zł. Zaraportowany zysk netto osiągnął poziom 54 mln zł [przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej i niekontrolującym]. Odnotowany w IV kwartale ujemny wynik był spowodowany koniecznością ujęcia w księgach banku znaczących kosztów będących następstwem niezależnych od spółki zdarzeń jednorazowych. W związku z upadłością SK Banku w Wołominie, Getin Noble Bank dokonał wpłaty w kwocie 116,9 mln zł na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo kwota 134,1 mln zł została zarezerwowana na poczet przyszłej wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców" - czytamy w komunikacie.

W związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną Banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału, bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o akceptację "Planu trwałej poprawy rentowności", w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego, podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 195,71 mln zł w 2015 r. wobec 1 430,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 326,85 mln zł wobec 437,04 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,76 mld zł na koniec 2015 r. wobec 68,8 mld na koniec 2014 r.

d2i0ur8

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 1,12 mln zł wobec 322,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jednym z najważniejszych zadań, nad którymi pracowaliśmy w 2015 roku, zgodnie z przyjętą strategią Getin UP, było obniżenie kosztów finansowania. Sukcesy na tym polu to efekt m.in. obniżenia kosztów depozytów oraz sekurytyzacji wierzyteIności leasingowych. Getin Noble Bank zainicjował również proces tworzenia banku hipotecznego, którego rolą będzie pozyskanie finansowania długoterminowego poprzez emisje Iistów zastawnych. Bank kontynuował także działania związane ze sprzedażą NPL" - napisał prezes Krzysztof Rosiński w liście do akcjonariuszy.

"W 2015 roku bank kontynuował również plan systematycznego wzmocnienia pozycji kapitałowej, którego efektem było osiągnięcie najwyższych w historii spółki wskaźników kapitałowych. Kluczowym elementem prowadzonych działań była transakcja sprzedaży pakietu akcji Getin Leasing. Dodatkowo w celu wzmocnienia bazy kapitałowej bank zaliczył do kapitałów własnych zysk wypracowany w 20144 roku oraz podjął decyzję o zatrzymaniu całości zysku z 2015 roku" - czytamy także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)

d2i0ur8

Podziel się opinią

Share
d2i0ur8
d2i0ur8