Trwa ładowanie...
dlzpoxt

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 40,34 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 40,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 30,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Share
dlzpoxt

Zysk operacyjny wyniósł 45,13 mln zł wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,66 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 78,73 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 100,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 95,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 229,15 mln zł w porównaniu z 244,07 mln zł rok wcześniej.

dlzpoxt

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 102,86 mln zł wobec 83,59 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyższy poziom zysku netto w pierwszych 3 kwartałach 2016 r. w porównaniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego wpływ miały niższe koszty działalności operacyjnej i wyższe saldo (o 18,6 mln zł) na przychodach i kosztach finansowych, co wynikało z wyższych przychodów z dywidend" - czytamy w raporcie.

Z kolei wyższy jednostkowy wynik netto GPW S.A. w stosunku do skonsolidowanego wyniku Grupy GPW za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku wynika z uwzględnienia korekt konsolidacyjnych (w tym głównie dywidend). Suma korekt konsolidacyjnych za okres 9 miesięcy br. jest wyższa niż suma zysków netto spółek zależnych za ten okres, podano także.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 135,9 mln zł, co oznacza wzrost o 1,5 mln zł w stosunku do 134,4 mln zł osiągniętych w 9 miesiącach 2015 r.

dlzpoxt

"Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 116,2 mln zł, w porównaniu do 114,6 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do porównywalnego okresu 2015 r. o 1,6 mln zł był wypadkową niższych przychodów z segmentu rynku finansowego (spadek o 16,7 mln zł), przy jednocześnie wyższych przychodach z segmentu rynku towarowego (wzrost o 2,7 mln zł), oraz niższych kosztach operacyjnych (spadek o 16,1 mln zł)" - czytamy dalej w raporcie.

GPW tłumaczy też, że spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do okresu trzech kwartałów 2015 r. wynikał głównie z niższych o 16,7 mln zł przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi. Niższe przychody zostały osiągnięte również z obrotu instrumentami dłużnymi. Spadek przychodów został zanotowany również z obsługi emitentów o 0,7 mln zł, tj. 3,6%. Przychody z rynku towarowego były wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 2,7 mln zł, tj. o 3%, podano w materiale.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

dlzpoxt

Podziel się opinią

Share
dlzpoxt
dlzpoxt