Trwa ładowanie...
dw3jrf5
dw3jrf5

Zysk netto GTC wyniósł 190,71 mln zł w 2015 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 190,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 777,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dw3jrf5

Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów / (kosztów) finansowych wyniósł 385,68 mln zł wobec 528,44 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 491,04 mln zł w 2015 r. wobec 520,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 305,26 mln zł wobec 856,39 mln zł straty rok wcześniej.

dw3jrf5

"Całkowite przychody wyniosły 117 mln euro w 2015 r. w porównaniu z 124 mln euro w 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży niektórych nieruchomości, jak również spowolnienia tempa sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych ze względu na znaczne zmniejszenie dostępnych zapasów" - czytamy w komunikacie.

NOI wyniósł 80 mln euro w 2015 r.w porównaniu z 81 mln euro w 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz, Galerii Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek. Marża NOI wzrosła w 2015 r. do 75% w porównaniu z 74% w 2014 r. Ukończenie nowych projektów i niedawne akwizycje będą miały wpływ na wzrost NOI w 2016 r., podano również.

Wartość nieruchomości wzrosła do 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. wobec1 293 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r., co wynika głównie z zakupu Duna Tower i rozpoznania kosztów oraz zysku z wyceny projektów w fazie realizacji - zostało to częściowo skompensowane zbyciem Centrum Biurowego Kazimierz i innych inwestycji niezwiązanych z działalnością podstawową. 79% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody, a dodatkowych 8% portfela to projekty deweloperskie w fazie realizacji.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych został obniżony do 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

dw3jrf5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły do 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. z 81 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r., co wynika głównie z rozpoznania wpływów z emisji akcji o wartości 138 mln euro netto, które zostały przeznaczone na zakup Duna Tower w wysokości 53 mln euro (włączając koszty transakcji) oraz inwestycji w projekty Galeria Północna, University Business Park, Fortyone i Ada Mall w wysokości 34 mln euro.

"Rok 2015 był dla GTC czasem intensywnej pracy nad portfolio nieruchomości, dzięki czemu spółce udało się utrzymać wskaźnik najmu na poziomie 92%. W segmencie biurowym GTC wynajęło łącznie 68 400 m2 powierzchni, co spowodowało wzrost wskaźnika wynajęcia powierzchni biurowych o 100 punktów bazowych do poziomu 93%. W segmencie nieruchomości handlowych GTC wynajęło łącznie 39 100 m2 powierzchni, z czego 18 800 m2 było przedmiotem umów najmu w nowo wybudowanej Galerii Północnej i planowanej Galerii Wilanów. W konsekwencji wskaźnik najmu powierzchni handlowych kształtuje się na poziomie 89%" - podsumowano w komunikacie.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

dw3jrf5

Podziel się opinią

Share

dw3jrf5

dw3jrf5