Trwa ładowanie...
dj1iowo

Zysk netto Introlu zmniejszył się r/r do 16,66 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Introl odnotował 16,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
dj1iowo

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,91 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 23,78 mln zł wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 413,95 mln zł w 2015 r. wobec 456,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 14,59 mln zł wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej.

dj1iowo

"W 2015 r. Grupa Introl zanotowała dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2015 r. 413 947 tys. zł i były o 42 936 tys. zł, (tj. o 9,4%) niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. [...] Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w 2015 r. uległ zwiększeniu r/r o 1,1%, do kwoty 70 082 tys. zł. Wzrost ten został osiągnięty dzięki większemu spadkowi kosztów sprzedaży produktów, towarów i materiałów (o 43 708 tys. zł, tj. 11,3% do kwoty 343 865 tys. zł) niż przychodów (o 42 936 tys. zł, tj. 9,4%). Na poziom pozostałych przychodów (wzrost o 8 901 tys. zł r/r do 16 736 tys. zł) i pozostałych kosztów (wzrost o 2 051 tys. zł r/r do 15 868 tys. zł) największy wpływ miały zlecenia dotyczące prac prewencyjnych dochodzonych z ubezpieczenia. W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zwiększyły się w 2015 r. odpowiednio o 2 603 tys. zł (tj. 12,3%) r/r i o 3 325 tys. zł (tj. 12,0%) r/r do kwot 23 783 tys. zł i 30 975 tys. zł. Poprawie
uległy także wskaźniki rentowności: porównując 2015 r. z 2014 r. (EBIT z 4,6% do 5,7%, EBITDA z 6,1% do 7,5%)" - czytamy w raporcie.

W całym 2015 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 18 887 tys. zł, czyli był niższy o 26,5% niż rok wcześniej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w 2014 r. miała miejsce aktualizacja wartości podatkowej znaków towarowych Introl oraz Limatherm do ich wartości rynkowej (co było skutkiem dokonanych w grudniu 2014 r. operacji związanych z tymi znakami), której pozytywny wpływ na zysk netto wyniósł 12,9 mln zł. Wyłączając tę operację, zysk netto osiągnięty w ciągu 2015 r. byłby wyższy niż ten zanotowany w 2014 r., podkreślono.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

dj1iowo

Podziel się opinią

Share
dj1iowo
dj1iowo