Trwa ładowanie...
d47bvst

Zysk netto Marvipolu wzrósł r/r do 19,4 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Marvipol odnotował 19,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej I poł. 2016 r. wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d47bvst

Zysk operacyjny wyniósł 30,54 mln zł wobec 20,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 362,63 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 306,26 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że segment deweloperski odnotował w I półroczu 2016 r. 70,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 80,36 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Wynik segmentu (zysk operacyjny z wyłączeniem kategorii: ?zyski z inwestycji") wyniósł 1,5 mln zł, wobec 1,31 mln zł straty w I połowie 2015 r.

d47bvst

"Decydujący wpływ na wypracowany w minionym okresie wynik z działalności deweloperskiej miała struktura przekazywanych klientom mieszkań (duży udział gotowych mieszkań z zakończonych w latach 2013-2015 inwestycji, komercjalizowanych dziś w przyspieszonym tempie dla upłynnienia zapasów i ograniczenia kosztów ich utrzymania) oraz rozpoznanie wyniku z aktualizacji wartości inwestycji magazynowo-logistycznych przez Industrial Center 37 sp. z o.o." - czytamy w raporcie.

Segment motoryzacyjny grupy Marvipol w I poł. 2016 r. wypracował 294,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 32% więcej r/r. Wynik z działalności z segmentu wyniósł 24,1 mln zł, wobec 19,8 mln zł w I połowie 2015 r. (wzrost o 22%).

"Kluczowy wpływ na osiągnięty w analizowanym okresie 2016 r. wynik finansowy segmentu motoryzacyjnego, obok skokowego wzrostu wolumenu sprzedaży, miała zmiana miksu sprzedawanych samochodów i rosnący w nim udział samochodów o niższej cenie jednostkowej (Discovery Sport, Jaguar XE). Równocześnie negatywny wpływ kursów walutowych na wyniki finansowe spółki, zauważalny w I kwartale 2016 r., w perspektywie całego I półrocza 2016 r. został w dużej mierze skompensowany m.in. zmianą cen katalogowych samochodów, co pozwoliło na osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 8,1%" - czytamy dalej.

Segment najmu zanotował w połowie roku 4,13 mln zł przychodów od odbiorców zewnętrznych, wobec 4,52 mln zł rok wcześniej oraz 1,11 mln zł wyniku z działalności operacyjnej bez zysków z inwestycji wobec 1,38 mln zł w I poł. 2015 r. Spółka podała, że na spadek przychodów i niższy wynik segmentu kluczowy wpływ miała rotacja najemców, skutkująca okresowo niższym poziomem wynajmu powierzchni w Prosta Tower, jak również okresowym spadkiem przychodów związanych z zachętami dla nowych najemców (wakacje czynszowe) i kosztami jednorazowymi (koszty "fit-out").

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 17,14 mln zł wobec 20,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694,17 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d47bvst

Podziel się opinią

Share
d47bvst
d47bvst