Trwa ładowanie...
d3q9rmx

Zysk netto Neuki wzrósł r/r do 21,62 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Neuca odnotowała 21,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 21,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d3q9rmx

Zysk operacyjny wyniósł 28,95 mln zł wobec 25,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 674,93 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 1 698,08 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 57,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 534,07 mln zł w porównaniu z 3 582,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 28,14 mln zł wobec 3,99 mln zł zysku rok wcześniej.

d3q9rmx

"W I półroczu 2016 roku Grupa koncentrowała się na utrzymaniu marży brutto i efektywności działania. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,07% i była wyższa o 0,64 pkt proc. w porównaniu do I półrocza 2015 roku. W II kw. 2016 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,51% i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,8 pkt proc. Na wzrost rentowności sprzedaży przełożyła się poprawa efektywności działań trade marketingowych, wzrost znaczenia serwisów świadczonych producentom, rosnący udział produktów własnych oraz akwizycja podmiotów z nowych segmentów działalności" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

(ISBnews)

d3q9rmx

Podziel się opinią

Share
d3q9rmx
d3q9rmx