Trwa ładowanie...
d24gmev

Zysk netto Newagu wyniósł 11,22 mln zł w II kw. 2016r wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Newag odnotował 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d24gmev

Zysk operacyjny wyniósł 4,95 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,88 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 206,35 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 4,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 219,07 mln zł w porównaniu z 411,32 mln zł rok wcześniej.

d24gmev

"Wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 219 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 192 mln zł (-47%). Grupa zanotowała stratę w wysokości 4,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk grupy wyniósł 6,8 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 7,7 mln zł i była niższa o 17,5 mln zł (-69,5%). Wartość sumy bilansowej spadła o 170,4 mln zł (-16,2%) do kwoty 884,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 7,99 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Zgodnie z komentarzem zawartym w sprawozdaniu, główny wpływ na wyniki miały:
- spadek rentowności brutto na sprzedaży z 17,3% do 10,6% który jest wypadkową niżej opisanych czynników;
- wyniki ze względu na strukturę sprzedaży nie odzwierciedlają docelowej i spodziewanej marży brutto w bieżącym roku obrotowym; w II półroczu zarząd spodziewa się poprawy marży w związku z planowaną sprzedażą pojazdów dla woj. małopolskiego oraz FSE (włoskie Ferrovie del Sud Est);
- luka inwestycyjna związana z późnym uruchomieniem środków z UE; pozyskanie większości istotnych zamówień na nowe EZT, których dostawa przypada na 2016 r. nie pozwoliło uzyskać poziomu przychodów ze sprzedaży porównywalnego z analogicznym okresem roku 2015;
- przedłużający się proces legislacyjny nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowodował kilkumiesięczne opóźnienia w ogłaszaniu postępowań przetargowych na dostawy nowego taboru szynowego w tym tramwajów;
- istotne ograniczenie koszty ogólnego zarządu - spadek kosztów o 15,7 mln zł (-33%); bez negatywnych konsekwencji dla kompetencji technicznych i zdolności pozyskiwania zamówień; w bieżącym roku, jednostka dominująca zawarła umowy na dostawy i naprawy taboru o wartości 545,5 mln zł;
- istotnie niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego pozostałe koszty operacyjne, tj. o 9,7 mln zł (-68,4%).
- w związku ze stratą podatkową na działalności bieżącej, spółka w perspektywie bieżącego roku ma możliwości rozliczenia tej straty czego konsekwencją jest wartość podatku odroczonego.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d24gmev

Podziel się opinią

Share
d24gmev
d24gmev