Trwa ładowanie...
dwepd9q
dwepd9q

Zysk netto PBG wyniósł 838,73 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - PBG odnotowało 838,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 177,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dwepd9q

"Największy wpływ na wyniki finansowe: jednostkowe PBG oraz skonsolidowane grupy kapitałowej PBG miało zdarzenie polegające na ujęciu w księgach wpływu zatwierdzenia układu z wierzycielami. Na poziomie jednostkowym wynik na rozliczeniu układu wyniósł 1 mld 060 mln zł, na poziomie skonsolidowanym było to natomiast 925 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 820,39 mln zł wobec 190,64 mln zł straty rok wcześniej.

"Wygenerowanie tak znaczącego dodatniego wyniku na poziomie operacyjnym to przede wszystkim efekt ujęcia w księgach spółki dominującej uprawomocnienia się w dniu 13 czerwca 2016 roku postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia Układu - kwota 926 mln zł. Innym zdarzeniem mającym pozytywny wpływ na wynik to odnotowanie zysku na utracie współkontroli nad projektem zdefiniowanym jako wspólne działanie (kontrakt dotyczący budowy Terminala LNG w Świnoujściu) - kwota 24,2 mln zł" - podano w raporcie.

dwepd9q

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 987,01 mln zł w 2016 r. wobec 1 798,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 957,39 mln zł wobec 267,53 mln zł straty rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła blisko 4,2 mld zł, z czego do realizacji w 2016 roku przypada około 1,8 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 2,4 mld zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy, stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego - około 97%. Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi około 3% wartości portfela Grupy PBG, podano także.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

dwepd9q

Podziel się opinią

Share
dwepd9q
dwepd9q