Trwa ładowanie...
d3vofdr

Zysk netto Pegas spadł r/r do 0,47 mln euro w I kw. 2016 r.

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Pegas Nonwovens odnotował 0,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 14,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Share
d3vofdr

"Zysk netto za I kwartał 2016 r. wyniósł 0,5 mln euro i był niższy o 96,7% rok do roku, głównie za sprawą niezrealizowanych różnic kursowych" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,54 mln euro wobec 8,63 mln euro zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I kw. 2016 r. wyniósł 11,6 mln euro wobec 12,63 mln euro zysku rok wcześniej.

d3vofdr

"Wynik jest zgodny z prognozą ogłoszoną na początku roku, w której spółka przyjęła, że zysk EBITDA wzrośnie do poziomu między 43 a 49 mln euro. Dobry wynik na poziomie EBITDA osiągnięto głównie dzięki produkcji, która zbliżyła się do rekordowego poziomu. Spadek zysku EBITDA w ujęciu rok do roku był związany przede wszystkim z mechanizmem przenoszenia cen polimerów, który miał znaczący pozytywny wpływ na wyniki I kwartału 2015 r. i mało istotny wpływ na wyniki I kwartału bieżącego roku. Nieznaczny negatywny wpływ na wyniki za I kwartał 2016 r. miała aktualizacja wyceny programu opcji na akcje" - podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,08 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 60,56 mln euro rok wcześniej.

"W I kwartale 2016 r. zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody/(koszty) finansowe (netto) złożyły się na wartość ujemną na poziomie 3,7 mln euro wobec dodatniej wartości 8,5 mln euro w analogicznym okresie 2015 r. Na pozycję tę składają się zrealizowane i niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych oraz pozostałe przychody i koszty finansowe. Zmiana na tej pozycji w
stosunku do roku poprzedniego była pochodną zmian kursu wymiany EUR/USD - w I kwartale 2016 r. kurs dolara spadł o blisko 5%. Spadek wartości dolara skutkował niezrealizowanymi ujemnymi różnicami kursowymi wynikającymi z aktualizacji wyceny pozycji bilansowych
denominowanych w euro, głównie pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce zależnej w Egipcie" - czytamy też w raporcie.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2016 r. wyniosły 2,2 mln euro, co oznacza wzrost o 157,8% r/r. "W ramach tej kwoty 1,7 mln euro przeznaczono na rozbudowę magazynów i zakładów produkcyjnych. Pozostała część stanowiła nakłady na konserwację i utrzymanie" - podała też spółka.

d3vofdr

Zadłużenie netto na 31 marca 2016 r. ukształtowało się na poziomie 147,6 mln euro i było o 9,9% niższe niż zadłużenie netto na 31 grudnia 2015 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniósł 3,41x.

"Początek roku był dla spółki pomyślny i jestem przekonany, że stabilne warunki pozwolą nam skoncentrować się na finalizacji budowy nowego magazynu, a także na pracach związanych z inwestycją w nową linię produkcyjną" - skomentował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów František Řezáč, cytowany w komunikacie.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr