Trwa ładowanie...
di85q4k

Zysk netto PGE w III kw.'10 wyniósł 747,2 mln zł wobec 653,4 mln zł konsensusu (opis)

15.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 747,2 mln zł - poinformowała...
Share
di85q4k

15.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 747,2 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się o ponad 14 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 653,4 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 577 mln zł do 708 mln zł, a mediana wynosiła 655 mln zł.

EBITDA grupy w III kwartale 2010 roku wyniosła 1,466 mld zł i okazała się o prawie 8 proc. niższa od oczekiwań analityków na poziomie 1,588 mld zł. EBITDA wyłączając rekompensaty KDT wyniosła 1,356 mld zł, co oznacza spadek o 6,9 proc. rdr.

di85q4k

Przychody grupy PGE wyniosły 4,874 mld zł wobec konsensusu na poziomie 4,73 mld zł.

Po trzech kwartałach 2010 grupa PGE ma 2,247 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszm jednostki dominującej i 14,98 mld zł przychodów. W analogicznym okresie 2009 roku grupa miała 2,52 mld zł zysku i 15,48 mld zł przychodów.

PGE podała, że w III kwartale przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły 109,9 mln zł wobec 297,8 mln zł przed rokiem.

Koszt własny sprzedaży wzrósł w III kwartale o 3 proc. rdr do 3,4 mld. Łączne koszty sprzedaży i dystrybucji wzrosły o 23 proc. rdr do 367,6 mln zł, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o ok. 10 proc. rdr do 243,4 mln zł.

di85q4k

Segment energetyki konwencjonalnej wypracował w III kwartale 2010 EBITDA w wysokości 786,5 mln zł (spadek o 9,7 proc. rdr). Wynik EBITDA segmentu energii odnawialnej wyniósł 53,2 mln zł (wzrost o 10,8 proc. rdr). EBITDA segmentu obrotu spadła o 60,8 proc. rdr do 61 mln zł, a segmentu dystrybucji wzrosła o 31,6 proc. rdr do 354,4 mln zł. W segmencie sprzedaży detalicznej EBITDA wyniosła 39,9 mln zł (spadek o 52,6 proc. rdr), a wynik pozostałej działalności wyniósł 60,9 mln zł (wzrost o 117,3 proc. rdr).

Po trzech kwartałach 2010 roku PGE sprzedała 42,56 TWh energii elektrycznej wobec 43,86 TWh przed rokiem (spadek o 3 proc. rdr). Grupa wyprodukowała w tym okresie 38,98 TWh energii wobec 39,57 TWh w analogicznym okresie 2009 roku (spadek o 1 proc. rdr).

PGE podała, że na koniec września 2010 roku grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 3,33 mld zł. Środki te przeznaczone będą na modernizacje majątku jednostek grupy oraz zakup maszyn i urządzeń.

Największą inwestycją prowadzoną obecnie w grupie jest budowa bloku 858 MW wraz z linią przesyłową w Elektrownii Bełchatów. Planowane nakłady pozostałe do poniesienia na tę inwestycję wynoszą 686 mln zł.

Spółka zamierza też wydać ok. 912 mln zł na modernizację bloków nr 5 i nr 6 w Bełchatowie, 347 mln zł na budowę instalacji odsiarczania spalin i budowy kotła na biomasę w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz około 518 mln zł na dystrybucję.

W III kwartale 2010 nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1,315 mld zł.(PAP)

pel/

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k