Trwa ładowanie...
d4kks2x

Zysk netto PHN wzrósł r/r do 31,4 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 31,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 16,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d4kks2x

Zysk operacyjny wyniósł 40,1 mln zł wobec 21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 40,4 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 30,1 mln zł rok wcześniej.

W tym czasie wynik z najmu wyniósł 21,7 mln zł wobec 14,3 mln zł rok wcześniej, wynik na działalności deweloperskiej 1,1 mln zł wobec 1,2 mln zł, a wynik z pozostałej działalności 0,6 mln zł wobec 0,4 mln zł.

d4kks2x

"W II kwartale 2016 roku Grupa wypracowała zysk netto [ogółem] na poziomie 31,6 mln zł , o 23,3 mln zł wyższym niż w I kwartale 2016 roku głównie w efekcie netto:
- wyższego wyniku z najmu o 6,3 mln zł, głównie w efekcie nabycia pod koniec I kwartału 2016 roku generującej przychody z najmu nieruchomości Alchemia II,
- niższego wyniku z działalności deweloperskiej o 0,1 mln zł,
- wyższego wyniku z pozostałej działalności o 0,5 mln zł głównie w efekcie początku tzw. wysokiego sezonu hotelowego,
- wyższych kosztów administracyjnych i sprzedaży o 0,8 mln zł głównie w efekcie wyższych kosztów jednorazowych związanych ze zmianą struktury Grupy,
- dodatniej zmiany wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w II kwartale 2016 roku wyższy o 18,4 mln zł w stosunku do I kwartału 2016 roku) oraz niższego wyniku ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych o 0,3 mln zł,
- wyższego o 2,9 mln zł wyniku z pozostałych przychodów i kosztów głównie w efekcie zmiany statusu prawnego nieruchomości Reja 6,
- niższego wyniku z działalności finansowej o 1,4 mln zł głównie w efekcie wyższych kosztów finansowania zewnętrznego związanych z kredytem na finansowanie nowo nabytej nieruchomości a także wyceny pochodnych instrumentów finansowych,
- niższego wpływu podatku dochodowego o 2,1 mln zł,
- niższego wyniku z działalności zaniechanej o 0,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

W I poł. 2016 r. spółka miała 39,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 74 mln zł w porównaniu z 60,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 35,7 mln zł wobec 28,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku portfel nieruchomości Grupy obejmował 142 wydzielone biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 500,1 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. Portfel obejmował 14 nieruchomości o wartości godziwej 156 mln zł dotkniętych wadami prawnymi, jednak z wysokim potencjałem na ich pozytywne rozstrzygnięcie oraz 2 nieruchomości, na których realizowane są przedsięwzięcia z partnerem zewnętrznym (JV).

d4kks2x

Na dzień 30 czerwca 2016 roku portfel nieruchomości Grupy wynosił 326,7 tys. m2 GLA. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w wyniku przeprowadzonych wyburzeń budynków w Warszawie i Gdyni - w związku z realizowanymi projektami deweloperskimi - nastąpił spadek powierzchni GLA posiadanej przez Grupę. Wskaźnik pustostanów wyniósł 25,4% (obliczony jako udział powierzchni niewynajętej w GLA pomniejszonej o powierzchnię przeznaczoną na własny użytek Grupy oraz powierzchnię trwale niewynajmowalną, tj. ze względów technicznych lub prawnych niewynajmowaną przez Grupę). Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła 164,6 tys. m2, a wskaźnik pustostanów 19,5%.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku nieruchomości znajdujące się w portfelu Grupy osiągnęły NOI w wysokości 37,5 mln zł, w tym: segment nieruchomości pozostające w portfelu 30,6 mln zł, nieruchomości przeznaczone do optymalizacji 3 mln zł, segment projekty
komercyjne 2,7 mln zł, segment nieruchomości na sprzedaż 0,9 mln zł, segment projekty mieszkaniowe 0,3 mln zł. Jako nieruchomości generujące przychody z najmu Grupa klasyfikuje 94 nieruchomości o wartości godziwej 1 959,2 mln zł.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)

d4kks2x

Podziel się opinią

Share
d4kks2x
d4kks2x