Trwa ładowanie...
d2p19hb

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 873,55 mln zł w II kw. 2016 r.,

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 873,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 702,88 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
d2p19hb

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 909,32 mln zł wobec 1 683,36 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 666,57 mln zł wobec 757,38 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 272,44 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 266,94 mld na koniec 2015 r.

W I poł. 2016 r. bank miał 1 512,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 350,06 mln zł zysku rok wcześniej.

d2p19hb

"Uzyskany w I półroczu 2016 roku wynik odsetkowy był o 408,4 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przede wszystkim na skutek spadku kosztów odsetkowych o 344,0 mln zł, będącego efektem dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku rynkowych stóp procentowych oraz wyższych przychodów odsetkowych o 64,4 mln zł, determinowanego wzrostem wolumenu portfela kredytów i papierów wartościowych" - czytamy w sprawozdaniu.

Wynik z prowizji i opłat był o 134,5 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, na co złożył się spadek przychodów prowizyjnych o 50,6 mln zł oraz wzrost kosztów prowizyjnych o 83,9 mln zł.

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych w I półroczu 2016 roku wyniósł 476,4 mln zł (+407,0 mln zł r/r) i determinowany był rozliczeniem transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., w której PKO Bank Polski SA brał udział. Z tego tytułu w wyniku Banku na inwestycyjnych papierach wartościowych uwzględniono 417,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 1 572,48 mln zł wobec 1 382 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

d2p19hb

Podziel się opinią

Share
d2p19hb
d2p19hb