Trwa ładowanie...
d4ja8qz

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 7% r/r do 36,9 mln zł w I kw

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska wypracował 36,9 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2014 r., co oznacza wzrost o 7% w skali roku, podał...

Share
d4ja8qz

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska wypracował 36,9 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2014 r., co oznacza wzrost o 7% w skali roku, podał bank.

"W pierwszym kwartale koncentrowaliśmy się na finalizowaniu integracji operacyjnej oraz restrukturyzacji naszej organizacji, która obejmowała m.in. szereg działań oszczędnościowych. Dzięki temu ograniczyliśmy koszty działania o 2% w skali roku. Aktywna polityka depozytowa w środowisku niskich stóp procentowych pomogła nam w poprawieniu wyniku odsetkowego przy utrzymywaniu bezpiecznej struktury finansowania. Wielu klientów zamiast tradycyjnych lokat wybiera bowiem produkty strukturyzowane, które oferują możliwość uzyskania wyższych stóp zwrotu" - powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Wynik z działalności bankowej sięgnął 444,7 mln zł, podobnie jak przed rokiem. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/i) ukształtował się na koniec marca na poziomie 73,0%, czyli był o 1,5 pp niższy niż przed rokiem.

d4ja8qz

Rentowność banku również uległa poprawie w porównaniu ze stanem sprzed roku - zwrot na kapitale wyniósł 3,5% w ujęciu brutto i 2,6% uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,3%.

Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 93,5 mln zł, czyli wzrosła o 36% r/r za sprawą wyższych odpisów w segmencie korporacyjnym.

Wolumen udzielonych kredytów zmniejszył się o 1,0% w skali roku do 34,93 mld zł na koniec marca. Większy spadek dotknął portfel depozytowy banku - wartość ulokowanych w nim środków zmniejszyła się o 5,7% do 30,22 mld zł. W efekcie suma bilansowa banku spadła o 1,7% r/r do 49,25 mld zł.

Fundusze własne Raiffeisen Bank Polska na koniec I kwartału 2014 r. wyniosły 5,65 mld zł. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,9% na koniec marca.

d4ja8qz

Prezes podkreślił, że choć gospodarka wykazuje coraz więcej oznak przyspieszenia, to popyt na kredyty nie nabrał jeszcze dużej dynamiki. Klienci banku chętnie natomiast korzystają z faktoringu, a przede wszystkim leasingu w finansowaniu rozwoju swoich biznesów.

Pierwszy kwartał przyniósł Raiffeisen Bank Polska wzrost obrotów faktoringowych o 2,6% r/r do ponad 3,7 mld zł na koniec marca. Liczba wykupionych faktur wyniosła 127,2 tys. Bank pozyskał w I kw. blisko100 klientów faktoringowych i obecnie obsługuje ich ok. 1200. Z kolei wartość sfinansowanych w ciągu I kwartału przez Raiffeisen-Leasing Polska aktywów wyniosła 810,5 mln zł, co oznacza wzrost o 50,4% w skali roku.
Zysk netto grupy Raiffeisen Bank Polska wyniósł w I kwartale 43,1 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła wartość 54,33 mld zł

(ISBnews)

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz