Trwa ładowanie...
d4333sf

Zysk netto Seleny FM wzrósł r/r do 26,49 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d4333sf

Zysk operacyjny wyniósł 21,01 mln zł wobec 18,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,34 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 272,67 mln zł rok wcześniej.

W okresie I poł. 2016 r. spółka miała 20,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 456,03 mln zł w porównaniu z 458,45 mln zł rok wcześniej.

d4333sf

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 7,87 mln zł wobec 1,96 mln zł straty rok wcześniej.

"Spadek sprzedaży wyrażony w złotówkach w znacznej mierze (per saldo 23,8 mln zł) jest wynikiem zmian kursów walut lokalnych oddziaływających głównie negatywnie na wartość sprzedaży zrealizowaną przez spółki zagraniczne po przeliczeniu na walutę Grupy. Efekt zmian kursów lokalnych miał miejsce głównie w Kazachstanie oraz w Rosji (łączny efekt na poziomie 26,5 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży Grupy Selena prezentowane są w trzech segmentach geograficznych: Unia Europejska (w tym Polska), Europa Wschodnia i Azja (obejmuje m.in. Rosję i Chiny) oraz Ameryka Północna i Południowa (USA i Brazylia). Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty zmieniła się nieznacznie w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Kluczowym segmentem pozostaje segment Unii Europejskiej, który wypracował 66% przychodów ze sprzedaży, przy wzroście dynamiki przychodów o 4% r/r. Podsegment Polska zanotował wzrost o 1 pkt proc., co wynika przede wszystkim ze zwiększenia sprzedaży zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w kraju do odbiorców private label. Segment geograficzny Europa Wschodnia i Azja zmniejszył swój udział w sprzedaży ogółem z 31% do 27%. Udział segmentu Ameryka Północna i Południowa zwiększył swój udział o 1 pkt proc. do poziomu 7%, odnotowując wzrost dynamiki przychodów na poziomie 21%, podano również.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d4333sf

Podziel się opinią

Share
d4333sf
d4333sf