Trwa ładowanie...
d2tnqx4

Zysk netto Sfinks Polska wyniósł 1,27 mln zł w III kw. r.obr. 2015/2016

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2015/2016 (czerwiec-sierpień 2016), podała spółka w raporcie. Porównawcze dane kwartalne podano za okres lipiec-wrzesień 2014 r., gdy przypisany zysk netto wyniósł 1,7 mln zł.

Share
d2tnqx4

Zysk operacyjny wyniósł 2,43 mln zł (2,6 mln zł w III kw. 2014 r.)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,57 mln zł w III kw. 2015/2016 r. wobec 44,43 dwa lata wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie III kw. 2015/2016 r. wyniósł 1,41 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej.

d2tnqx4

"Całkowita sprzedaż usług gastronomicznych we wszystkich restauracjach zarządzanych przez grupę w trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego wzrosła o 10,7% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2015 r.. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowała czołowa marka Grupy - sieć Sphinx - wzrost sprzedaży o 11,4%. Odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z realizacji strategii marketingowej, m.in. wprowadzeniu programu lojalnościowego 'Aperitif' dla stałych klientów sieci Sphinx. [...] Najsilniejszą marką Grupy jest Sphinx; sieć restauracji pracujących pod tą marką generuje 90,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży usług gastronomicznych. Druga co do wielkości sieć Chłopskie Jadło posiada 6,9% udział w przychodach gastronomicznych" - czytamy w raporcie.

W okresie od grudnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży wyższe o 10 832 tys. zł tj. o 8,1% od przychodów za okres dziewięciu miesięcy roku 2015 r. Łączne przychody ze sprzedaży gastronomicznej ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym stanowią 94,15% całkowitych przychodów ze sprzedaży. Pozostałą cześć stanowią przychody niegastronomiczne, w których skład wchodzą min. opłaty od franczyzobiorców i wynagrodzenia od dostawców.

Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 14,3 mln zł (co stanowi 9,9% przychodów grupy). Wypracowany w okresie grudzień 2015 - sierpień 2016 zysk netto w wysokości 7,65 mln zł pozwolił zwiększyć na dzień bilansowy 31 sierpnia 2016 r. dodatnie kapitały własne grupy do poziomu 11,7 mln zł, czytamy dalej.

Sfinks Polska jest trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Na 17 października Sfinks zarządzał 111 restauracjami, w tym 96 pod marką Sphinx, 12 Chłopskie Jadło, 2 Wook i 1 pod inną marką (Pub Bolek). Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)

d2tnqx4

Podziel się opinią

Share
d2tnqx4
d2tnqx4