Trwa ładowanie...
d1m2yrb

Zysk netto SMT wzrósł r/r do 44,2 mln zł w IV kw. 2015 r.

Warszawa, 01.03.2016 (ISBnews) - SMT odnotowało 44,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1m2yrb

Strata operacyjna wyniosła 2,37 mln zł wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,56 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 71,22 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 55,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,53 mln zł w porównaniu z 236,38 mln zł rok wcześniej.

d1m2yrb

SMT podało, że na segment operacyjny w 2015 r. najistotniejszy wpływ miały dwa główne biznesy, które pozostają w Grupie, a więc iAlbatros i Satis.

"Dwunastoprocentowa dynamika przyrostu sprzedaży nie wynika z faktu, że iAlbatros i Satis rozwijały się właśnie w tempie 12% rok do roku. Rozwijały się znacznie szybciej - tak iAlbatros, jak i Satis osiągnęły ponad 65-procentowy przyrost sprzedaży. Dwunastoprocentowa dynamika wynika jedynie z faktu, że w bazie do porównań, czyli przychodach roku 2014, znalazły się przychody z działalności, którą w roku 2015 grupa bardzo istotnie ograniczyła, a więc przede wszystkim przychody z realizacji projektów publicznych. Przychody te zostały zastąpione w roku 2015 przyrostem przychodów w iAlbatrosie i Satisie, co w ostatecznym rozrachunku przełożyło się na dwunastoprocentową łączną dynamikę sprzedaży" - napisał prezes SMT Moncef Khanfir w liście do akcjonariuszy.

Prezes podkreślił, że sprzedaż SMT Services i Codemedia - biznesów, które z niewielkich, kilkuosobowych firm przeistoczyły się przez lata w ważnych graczy na swoich rynkach - jest końcem ery, w której grupa SMT skupiała się na trzech segmentach biznesowych, a jednocześnie początkiem nowej ery, w której biznes grupy będzie skoncentrowany wyłącznie na outsourcingu procesowym, a w szczególności na działalności na rynku business travel.

"Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że dynamikę tę iAlbatros zrealizował praktycznie w całości z kontraktów podpisanych przed końcem roku 2014 - nasze główne sukcesy kontraktowe, a więc np. kontrakt z GDF Suez (Engie), ogłoszony raportem bieżącym z 20 marca 2015 r., miał minimalny wpływ na przychody roku 2015. Wpływ ten będzie widoczny dopiero w roku 2016 - miesiąc publikacji niniejszego raportu, a więc luty 2016, jest faktycznie pierwszym miesiącem, w którym zostały zrealizowane rezerwacje na rzecz GDF Suez / Engie na większą skalę. To samo dotyczy innych kontraktów zawartych w roku 2015" - napisał także prezes.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 19,79 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

(ISBnews)

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb