Trwa ładowanie...
d44zrh4
21-03-2017 09:52

Zysk netto Trakcji wzrósł r/r do 54,69 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Grupa Trakcja odnotowała 54,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d44zrh4
d44zrh4

"Ubiegły rok był okresem poważnej próby dla rynku budowlanego w Polsce. Brak dużych przetargów, spadek zamówień oraz opóźnienia w rozpoczęciu nowych programów inwestycyjnych przełożyły się na kondycję całej branży. Trakcja PRKiI S.A. pomyślnie zdała ten trudny test, po raz kolejny udowadniając wysoką sprawność operacyjną i zdolność szybkiego wdrażania ważnych decyzji. Kluczowym wyzwaniem było utrzymanie wielkości przychodów mimo spadku wartości rynku. Dzięki bardzo aktywnej polityce ofertowania, skierowanej do mniejszych zadań, wcześniej pozostających poza obszarem podstawowej działalności, spółka odnotowała wzrost przychodów w segmencie kolejowym o ponad 3%" - napisał prezes Jarosław Tomaszewski w liście załączonym do raportu rocznego.

"Jednocześnie istotnie wzrosły przychody w branży mostowej i o blisko 18% w segmencie produkcyjnym. Kontynuowano dywersyfikację działalności poprzez otwarcie nowych jednostek operacyjnych w Gdańsku, Krakowie i Lublinie. Efektem tego było podwojenie przychodów z rynku drogowego oraz skuteczna ekspansja w segmencie energetyki. Wszystkie te działania przyniosły wzrost przychodów w spółce o ponad 8%" - dodał prezes.

Zysk operacyjny wyniósł 73,79 mln zł wobec 76,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 381,17 mln zł w 2016 r. wobec 1 329,18 mln zł rok wcześniej.

d44zrh4

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 28,7 mln zł wobec 35,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2016 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 1 381 173 tys. zł, które wzrosły o 4% w porównaniu do poprzedniego roku. Koszt własny sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2016 roku wzrósł o 6% i osiągnął wartość 1 233 007 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy w 2016 roku osiągnął wartość 148 166 tys. zł i był o 11% niższy od zysku w okresie porównywalnym. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 10,7% i osiągnęła niższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. do wartości 12,5%. Powodem w/w spadku jest presja na marże spowodowana wyższą liczbą oferentów na rynku (wzrost konkurencyjności)" - czytamy w raporcie.

Marża zysku EBITDA była w 2016 roku niższa o 0,5 pkt proc. i osiągnęła poziom 7,9%. Marża zysku operacyjnego wyniosła w 2016 roku 5,3% i była niższa o 0,4 pkt proc. w stosunku do roku 2015. Marża zysku netto wzrosła o 0,2 p.p. osiągając poziom 4,1% w stosunku do 3,9% w 2015 roku, podano również.
Grupa rozpoznała w 2016 roku odpis wartości firmy w kwocie 11 799 tys. zł (w 2015 roku: 12 302 tys. zł) w związku z przeprowadzonym testem na utratę wartości firmy przypisanej do ośrodka generującego przepływy pieniężne składającego się ze spółek PEUiM Sp. z o.o, PDM Białystok S.A. oraz Dalba Sp. z o.o., przypomniano.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

(ISBnews)

d44zrh4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d44zrh4