Trwa ładowanie...
duqau3y

Zysk netto Trans Polonii wzrósł r/r do 1,63 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
duqau3y

Zysk operacyjny wyniósł 4,64 mln zł wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,43 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 15,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 0,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 73,4 mln zł w porównaniu z 27,94 mln zł rok wcześniej.

duqau3y

"Wysoka dynamika przechodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2016r. wynika przede wszystkim z ujęcia wyników OTP S.A. za miesiące marzec-czerwiec 2016r. tj. od momentu przejęcia kontroli nad tą spółką. Nowo utworzony segment transportu paliw wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 42.982 tys. zł. Przychody w tym segmencie uzyskiwane są od największych koncernów paliwowych działających na terenie Polski, w tym od największego dostawcy jakim jest Grupa Orlen. Usługi transportowe realizowane są przede wszystkim na podstawie długoterminowych umów" - czytamy w raporcie.

Do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży ogółem przyczynił się również dotychczas podstawowy segment działalności, jakim jest segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych. Segment ten wygenerował w pierwszym półroczu 2016r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30.117 tys. zł i zanotował dynamikę na poziomie +9,2%. Szczególny wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, miała 26,1% dodatnia dynamika transportu płynnych produktów chemicznych realizowana głównie na rzecz klientów zagranicznych. To skutek intensywnych działań handlowych na rzecz zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów, podano także.

"W tym obszarze transportowanych produktów w ramach segmentu Grupa upatruje się w przyszłości możliwości najwyższych wzrostów sprzedaży. Ujemną dynamikę przychodów (-14%) zanotowano w obszarze transportu asfaltów, wynikającą ze zmniejszonych ilości realizowanych inwestycji drogowych. To z kolei konsekwencja nadal niewielkiej liczby rozstrzygniętych i realizowanych przetargów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych), finansowanych poprzez środki z nowej perspektywy UE na lata 2014-2020" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,68 mln zł wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

duqau3y

Podziel się opinią

Share
duqau3y
duqau3y