Trwa ładowanie...
d17tvj4
d17tvj4

Zysk netto Ulma wyniósł 5,51 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Ulma Construcction Poland odnotowała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d17tvj4

Zysk operacyjny wyniósł 9,02 mln zł wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,41 mln zł w 2016 r. wobec 192,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 32 tys. zł wobec 11,9 mln zł straty rok wcześniej.

d17tvj4

"Spadek przychodów ze sprzedaży dotyczył w przeważającej większości segmentu działalności grupy kapitałowej, jakim jest sprzedaż materiałów budowlanych. Przychody z tego tytułu wyniosły w 2015 roku łącznie 31 mln zł wobec 45 mln. zł w 2014 roku. W rezultacie w 2015 roku udział eksportu w łącznych przychodach ze sprzedaży grupy kapitałowej stanowił około 22% wobec 29,3% udziału w roku 2014" - napisał prezes Andrzej Kozłowski w liście do akcjonariuszy.

"Na prezentowane wyniki finansowe grupy kapitałowej znaczący wpływ miała sytuacja geopolityczna krajów, w których działają poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Po okresie prosperity, jaki odnotowywaliśmy w latach poprzednich, w 2015 roku nastąpiło istotne spowolnienie gospodarcze w Kazachstanie, będące wynikiem postępującego spadku cen ropy naftowej, istotnego ograniczenia wymiany handlowej z najważniejszymi partnerami oraz spadku popytu krajowego i dewaluacji kursu lokalnej waluty. W rezultacie zaobserwowano wstrzymanie wielu kluczowych inwestycji. Niemniej jednak, w celu złagodzenia deficytu budżetowego i pozyskania środków na finansowanie programów rozwojowych, rząd Kazachstanu zdecydował o uruchomieniu programu prywatyzacyjnego, obejmującego największe przedsiębiorstwa będące własnością skarbu państwa. W tym upatrujemy swoją szansę do powrotu sprzedaży do poziomów zbliżonych w latach ubiegłych" - wskazał prezes.

W Ukrainie natomiast w 2015 roku pojawiły się pierwsze - długo oczekiwane - oznaki powolnej stabilizacji sytuacji gospodarczej, pierwsze pozytywne sygnały z obszaru ogólnej koniunktury rynkowej, jak również zainicjowanie przez rząd procesy wprowadzania najpilniejszych reform finansowych i gospodarczych. Niemniej jednak w sektorze budowlanym nadal utrzymywał się trend spadkowy charakteryzujący się ujemną dynamiką produkcji budowlano-montażowej. Litwa z kolei odnotowała osłabienie tempa wzrostu gospodarczego z 3% w 2014 roku do 1,9% w 2015 roku. W tym samym okresie wartość produkcji budowlano-montażowej w tym kraju spadła o 3,5%, napisał również Kozłowski.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)

d17tvj4

Podziel się opinią

Share

d17tvj4

d17tvj4