Trwa ładowanie...
d3xv5ew

Zysk netto Wirtualnej Polski wzrósł r/r do 13,44 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Wirtualna Polska odnotowała 13,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 9,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d3xv5ew

Zysk operacyjny wyniósł 22,27 mln zł wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 35,61 mln zł wobec 28,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,77 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 77,78 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 21,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 189,22 mln zł w porównaniu z 145,27 mln zł rok wcześniej.

d3xv5ew

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 3,32 mln zł wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej.

"Z uwagi na istotne zmiany w strukturze Grupy w ciągu 2015 roku wartości przychodów i kosztów wykazane w sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 nie są w pełni porównywalne z wartościami za pierwsze półrocze bieżącego roku. Istotne zmiany wyników Grupy są częściowo spowodowane akwizycjami dokonywanymi przez Grupę w 2015 roku polegającymi na nabyciu spółki Enovatis SA, Grupy NextWeb Media oraz spółek Finansowysupermarket Sp. z o.o., Web Broker Sp. z o.o. oraz Allani Sp. z o.o." - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży usług wzrosły w okresie sześciu miesięcy 2016 roku o 12,2% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży pro forma tego okresu roku poprzedniego (bez uwzględnienia akwizycji). Jednocześnie wzrost przychodów odnotowany w drugim kwartale, w porównaniu do przychodów ze sprzedaży pro forma analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 11,8%.

"Cechą modelu biznesowego Grupy jest wysoka operacyjna rentowność prowadzonej działalności. W okresie sześciu miesięcy 2016 roku Grupa wygenerowała 61 464 tys. złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 9 449 tys. zł w stosunku do wartości proforma tego wskaźnika w okresie sześciu miesięcy roku poprzedniego" - czytamy dalej.

d3xv5ew

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)

d3xv5ew

Podziel się opinią

Share
d3xv5ew
d3xv5ew