Trwa ładowanie...
d2wo7nw

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował wstępnie 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d2wo7nw

Zysk operacyjny wyniósł 8,42 mln zł wobec 60,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 42,8 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 95,7 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 27,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 102,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 156,62 mln zł w porównaniu z 225,19 mln zł rok wcześniej.

d2wo7nw

"Trzeci kwartał 2016 roku, analogicznie jak kwartał drugi, był okresem wolnym od nieoczekiwanych i nadzwyczajnych wydarzeń rynkowych czy silnych długoterminowych trendów. Obserwowana w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku wyraźnie niższa zmienność na rynkach, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, stworzyła mniej możliwości inwestycyjnych klientom XTB. W konsekwencji, podobnie jak u konkurencji o tożsamym modelu biznesowym, nastąpił spadek obrotu klientów instrumentami finansowymi, a co za tym idzie - także przychodów Grupy" - czytamy w komentarzu zarządu.

Koszty działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2016 roku spadły o 37% (tj. 20 mln zł) w porównaniu do poprzedniego kwartału tego roku. Spadek ten wynika głównie z niższych kosztów marketingu oraz pozostałych usług obcych, podano również.

"W drugim kwartale 2016 roku Grupa poniosła zwiększone wydatki marketingowe, związane z rozpoczęciem globalnej kampanii brandingowej. Grupa traktuje takie wydatki jako inwestycję, która powinna przynieść wymierne korzyści w długim okresie. W trzecim kwartale, w wyniku prowadzenia ograniczonych działań marketingowych związanych z ww. kampanią m.in. ze względu na okres wakacyjny, wydatki marketingowe ukształtowały się na poziomie 8 mln zł i tym samym powróciły do poziomu porównywalnego z pierwszym kwartałem br. Tym samym koszty działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2016 roku osiągnęły zbliżoną wartość do analogicznych kosztów poniesionych w trzecim kwartale 2015 roku" - czytamy dalej.

W II kwartale 2016 roku spółka poniosła koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji spółki. Brak analogicznych kosztów w III kwartale przełożył się na spadek kosztów pozostałych usług obcych o 37% kw/kw (tj. 2,6 mln zł). Pomimo ograniczonej zmienności na rynkach w bieżącym roku (czego skutkiem było osiągnięcie niższych średnich przychodów w przeliczeniu na aktywny rachunek względem roku ubiegłego), XTB konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych rachunków, zaznaczono w informacji.

d2wo7nw

"W trzecim kwartale br. liczba nowych rachunków wzrosła o 20% r/r, a średnia liczba aktywnych rachunków o 10% r/r. Zarząd wierzy, że rosnąca liczba nowych i aktywnych rachunków oraz mocna marka to silny fundament pod przyszły wzrost przy sprzyjającej zmienności na rynkach" - podsumowano w informacji.

Średnia liczba aktywnych rachunków na koniec września wyniosła 16,53 tys.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od maja 2016 r.

(ISBnews)

d2wo7nw

Podziel się opinią

Share
d2wo7nw
d2wo7nw