Trwa ładowanie...
d2no9xs

Zysk netto z działaln. kontyn. Rafako wzrósł r/r do 34,01 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Rafako odnotowało 34,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 34,07 mln zł wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Share
d2no9xs

Zysk operacyjny wyniósł 40,72 mln zł wobec 37,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 550,09 mln zł w 2015 r. wobec 1 183,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wyniósł 26,59 mln zł wobec 23,52 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie strategią stabilnego wzrostu na lata 2015-2018, zwiększyliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży o 31%. Osiągnęły one poziom 1,55 mld zł, z czego 670 mln zł to przychody z kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. Wyraźna poprawa rezultatów prowadzonej przez nas działalności widoczna jest na każdym poziomie skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 127 mln zł, zysk operacyjny 40,7 mln zł, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34,1 mln zł. Nasze plany na bieżący rok zakładają, iż wyniki te będą ulegały dalszej poprawie. Z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III planujemy pozyskać w tym roku w granicach 1,1 mld zł przychodów na poziomie skonsolidowanym" - napisała prezes Agnieszka Wasilewska - Semail w liście załączonym do raportu rocznego.

d2no9xs

W minionym roku, przychody Grupy pochodziły w 92% z kontraktów krajowych. 8% stanowiły rynki zagraniczne. Tak duża przewaga rynku krajowego spowodowana jest realizacją kontraktu na budowę elektrowni Jaworzno III o mocy 910 MW. Rafako jest liderem konsorcjum, z udziałem na poziomie 99,99% tej, wartej 4,4 mld zł netto, inwestycji, przypomniała prezes.

"Podtrzymujemy, iż naszym celem jest osiągnięcie na przestrzeni kolejnych dwóch lat udziału kontraktów eksportowych w przychodach ze sprzedaży na poziomie ok. 25-30%. Ze względu na dużą wagę kontraktu Jaworzno III, poziomy te chcemy osiągnąć na poziomie jednostkowym" - zadeklarowała także.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej.

(ISBnews)

d2no9xs

Podziel się opinią

Share
d2no9xs
d2no9xs