Trwa ładowanie...
dbclqri

ŻYWIEC - Podpisanie ugody (38/2011)

ŻYWIEC - Podpisanie ugody (38/2011)

Share
dbclqri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-15
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Podpisanie ugody
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2011 z dnia 28.10.2011 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 15.11.2011 r. została podpisana ugoda pomiędzy Syndykiem spółki Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie a Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, na mocy której Grupa Żywiec S.A. zapłaci kwotę 500 tys. złotych w związku z pozwem Syndyka spółki Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej o zapłatę odszkodowania, mając na względzie wolę obu stron do jak najszybszego zakończenia sporu oraz chęć zapewnienia Syndykowi środków na zaspokojenie wierzycieli spółki Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej. Równocześnie strony zrzekły się wszelkich roszczeń i zwolniły się wzajemnie ze wszelkich zobowiązań z wszelkich stosunków prawnych powstałych przed dniem zawarcia ugody, niezależne od ich podstawy prawnej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbclqri

| | | GRUPA ŻYWIEC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŻYWIEC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-300 | | Żywiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Browarna | | 88 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 861 24 51 | | 033 861 46 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | browary@grupazywiec.pl | | www.grupazywiec.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 553-000-72-19 | | 070511111 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbclqri

Podziel się opinią

Share
dbclqri
dbclqri