Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+18,81% QRS17 23.04.2014
+17,40% UNI34 24.04.2014
+16,95% ARK26_E 23.04.2014
+16,79% ARK26 23.04.2014
+15,96% CAS03A 23.04.2014
+15,32% DWS32 23.04.2014
+13,23% MCI02 23.04.2014
+13,19% UNI13 24.04.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-04-23 245,56 PLN 0,00 1,30 2,76 7,20 10,79 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-04-23 191 129,93 PLN 0,00 1,00 2,38 5,50 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-04-23 302,92 EUR 0,14 0,82 0,66 2,32 3,79 15,52
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-04-23 1 269,64 PLN 0,11 0,46 1,25 2,60 5,85 21,69
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-04-23 419,40 USD 0,11 0,37 2,88 2,98 8,95 9,27
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-04-23 110,94 PLN 0,02 0,23 0,84 1,84 4,40 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-04-23 1 007,57 PLN 0,76 0,10 -4,47 -5,26 5,19 6,77
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-04-23 1 174,76 PLN 0,24 -0,45 -4,85 -6,88 18,74 0,00
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 017,79 PLN 0,00 -1,31 -0,26 0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-04-23 242,82 EUR -0,09 -1,85 -7,21 -9,85 12,45 -13,40
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-04-23 1 017,75 PLN -0,12 -2,20 -6,66 -9,60 14,69 -8,77
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-04-23 336,19 USD -0,12 -2,29 -5,16 -9,27 18,05 -18,08
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-04-23 204 514,19 PLN 0,00 2,16 1,47 7,32 8,22 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-04-23 126,13 PLN 0,00 2,03 0,17 20,86 27,11 33,60
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-04-23 101,94 PLN 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-04-23 148,75 PLN -0,56 1,43 -0,59 -1,14 21,23 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-04-23 107,15 PLN -0,16 1,10 0,45 1,27 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 114,01 PLN -0,14 0,92 0,95 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-04-23 104,81 PLN 0,00 0,87 0,78 1,76 7,73 29,46
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-04-23 104,72 PLN 0,00 0,80 4,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-04-23 124,58 PLN 0,00 0,79 2,00 5,04 1,43 23,38
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-04-23 108,59 PLN 0,06 0,68 1,91 3,82 4,21 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-23 130,81 PLN -0,06 0,55 0,45 1,78 8,09 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-04-23 107,67 PLN 0,00 0,48 -0,71 0,62 6,14 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 101,85 PLN 0,03 0,46 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-04-23 202,51 PLN 0,00 -0,03 0,26 6,82 11,93 41,82
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-23 199,24 PLN 0,00 -0,07 0,33 6,92 11,78 40,79
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-04-23 125,47 PLN 0,00 -0,10 0,12 6,38 10,88 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-04-23 109,17 PLN 0,00 -1,58 -0,31 2,76 9,21 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-04-23 98,20 PLN 0,22 -2,17 0,83 7,57 3,94 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-04-23 100,46 PLN -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 ARN_UN 2014-04-23 100,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-04-23 100,28 PLN 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-23 8,02 PLN -0,50 6,93 -0,50 -10,59 -7,18 -28,14
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-04-23 2,34 USD -0,34 4,80 0,24 -5,51 -1,86 -26,18
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-04-23 10,45 PLN -0,29 4,50 -0,19 -7,36 -5,09 -13,35
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 7,07 PLN -0,56 4,28 -0,70 -5,86 -6,61 -17,79
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-04-23 2,74 USD -0,26 3,63 2,43 2,85 9,30 -10,53
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-04-23 8,29 PLN -0,48 3,11 1,47 2,47 4,02 -0,36
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 16,56 PLN -0,30 2,48 -0,24 -4,77 13,66 -12,93
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-04-23 1,91 USD 0,05 2,45 2,54 3,23 8,85 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-04-23 3,94 USD -0,20 2,39 1,11 -0,38 -0,51 -1,98
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-23 5,78 PLN -0,17 1,94 1,58 2,85 3,58 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-04-23 11,92 PLN -0,42 1,88 0,17 -0,75 -5,32 9,16
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 6,23 PLN -0,48 1,30 -1,42 -7,01 13,07 -11,25
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 7,54 PLN -0,13 1,21 0,00 -3,70 4,87 -8,27
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 15,99 PLN -0,12 1,14 0,44 -0,87 4,44 6,25
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-04-23 3,32 USD 0,12 1,01 1,45 1,08 1,64 8,23
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 19,03 PLN 0,05 0,79 1,12 1,28 0,26 16,75
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-23 14,82 PLN 0,07 0,68 1,02 1,37 1,30 17,43
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-04-23 10,04 PLN -0,10 0,50 0,50 0,70 -3,28 20,53
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 8,24 PLN -0,48 0,49 -0,48 -2,94 32,69 2,11
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 15,41 PLN 0,00 0,39 0,65 1,38 2,39 15,86
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-04-23 9,42 PLN -0,21 0,32 -0,74 -3,48 -0,32 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-23 13,66 PLN 0,00 0,22 0,66 1,11 2,25 11,06
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-04-23 7,23 PLN -0,41 -1,36 -5,61 -8,48 19,70 -16,42
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-04-23 2,80 USD -0,25 -2,15 -1,04 4,44 18,04 -0,97
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-04-23 8,47 PLN -0,47 -2,64 -1,97 4,05 12,33 10,29
akcje zamknij Amplico FIZ ONE MIP_AA 2014-04-23 972,39 PLN 0,00 -3,41 -3,16 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 98,77 PLN -0,22 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 99,38 PLN -0,12 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 99,84 PLN -0,07 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-04-23 100,36 PLN 0,04 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-04-23 100,34 PLN -0,01 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-23 98,29 PLN 0,05 5,06 -7,49 -18,84 -15,38 -25,70
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 105,62 PLN -0,54 3,19 0,84 -3,67 -4,31 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-04-23 128,41 PLN -0,10 2,72 1,18 2,64 15,53 6,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-04-23 106,70 PLN -0,21 2,07 2,82 5,17 12,41 27,02
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-04-23 166,55 PLN -0,67 1,52 -4,50 -3,93 22,32 2,56
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-04-23 438,35 PLN -0,58 1,15 -3,11 -4,55 14,73 3,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-04-23 167,49 PLN -0,02 1,06 0,14 -0,72 -0,01 3,86
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-04-23 139,01 PLN -0,63 1,00 -0,67 -0,83 26,09 15,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-04-23 164,65 PLN -0,65 0,84 -2,20 -2,32 23,54 2,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 120,53 PLN -0,31 0,72 -1,50 -1,95 9,30 11,03
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-04-23 263,63 PLN -0,20 0,70 -0,69 -1,08 5,22 11,77
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-04-23 125,73 PLN 0,02 0,58 1,71 4,12 4,40 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-04-23 213,08 PLN 0,03 0,49 0,69 0,96 -0,75 19,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 117,63 PLN -0,01 0,44 1,18 2,61 4,98 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-04-23 171,85 PLN 0,04 0,27 0,57 1,18 1,43 9,66
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-04-23 104,98 PLN -0,26 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-04-23 127,08 PLN -0,58 5,07 -1,47 -0,65 14,63 -0,08
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 116,32 PLN -0,34 3,18 -1,51 -3,90 15,64 -4,13
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-04-23 120,24 PLN -0,20 1,60 -2,63 -5,03 19,11 -2,03
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-23 114,78 PLN -0,18 1,32 -1,34 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 117,96 PLN -0,08 0,89 -0,48 -1,63 4,73 9,03
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 102,09 PLN -0,40 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 123,08 PLN 0,03 0,60 1,14 1,47 1,20 20,76
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-04-23 121,93 PLN 0,02 0,54 1,39 2,48 2,79 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-04-23 1 106,28 PLN 0,00 0,42 2,18 3,09 4,38 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-23 114,79 PLN 0,02 0,30 0,66 1,14 2,24 11,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-04-23 13,27 EUR -0,38 9,58 5,23 -9,85 -14,22 -30,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-23 55,61 PLN -0,32 9,40 5,82 -9,59 -12,92 -26,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-04-23 303,77 PLN -0,49 3,49 -1,10 -1,57 13,95 -7,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-04-23 144,63 PLN 0,06 2,45 5,45 4,52 7,66 -15,09
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-04-23 16,46 USD -0,48 2,30 -1,20 -3,74 29,20 -10,64
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-04-23 145,44 PLN -0,64 2,04 2,08 0,96 2,60 12,11
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR 2014-04-23 2,20 PLN 0,00 1,85 -0,45 -0,90 6,80 -1,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-04-23 49,82 PLN -0,70 1,76 -2,14 -4,14 22,95 -0,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-04-23 1,43 PLN 0,00 1,42 -5,30 -5,92 12,60 -33,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 16,83 PLN -0,12 1,20 -0,18 -0,12 4,93 3,76
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-04-23 135,63 PLN 0,00 0,73 0,73 -1,41 -4,28 16,57
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-04-23 4,28 USD 0,23 0,71 1,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-04-23 143,57 PLN -0,20 0,48 0,20 1,87 13,76 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-04-23 3 078,40 PLN 0,02 0,43 0,35 0,25 1,10 8,62
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-04-23 90,84 PLN 0,32 0,41 -1,05 1,38 2,48 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 12,97 PLN 0,00 0,39 1,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-04-23 267,44 PLN 0,02 0,30 0,47 1,21 1,35 10,32
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-04-23 114,00 PLN 0,00 0,27 0,74 1,03 -0,11 2,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-04-23 33,70 PLN 0,03 0,21 0,39 0,81 1,44 10,20
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-04-23 1 052,57 PLN -0,16 0,16 -0,97 1,47 2,58 -14,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-04-23 0,34 EUR 0,00 0,00 -5,56 -5,56 9,68 -37,04
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-04-23 173,64 PLN 0,00 -0,02 0,64 2,68 3,95 6,82
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-04-23 119,60 PLN 0,00 -0,03 -0,75 -1,56 -3,03 -5,60
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-04-23 113,57 PLN 0,00 -0,06 -0,12 0,14 -0,38 1,66
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-04-23 121,24 PLN 0,00 -0,20 -0,12 -0,12 -0,21 3,33
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-04-23 121,79 PLN 0,00 -0,28 -0,05 0,03 -0,31 3,09
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-04-23 146,65 PLN 0,00 -0,28 0,17 0,31 1,30 4,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-04-23 130,96 PLN 0,00 -0,30 0,21 1,43 2,63 10,18
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-04-23 94,94 PLN 0,00 -11,23 -11,23 -17,49 -2,90 -15,65
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-04-24 99,39 PLN 0,26 3,34 0,45 -4,64 16,96 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-24 113,77 PLN 0,04 1,56 1,37 -0,56 8,85 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-04-24 122,08 PLN -0,01 0,58 1,53 2,19 3,76 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-24 1 035,28 PLN 0,01 0,55 1,72 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-04-24 1 032,56 PLN 0,01 0,47 1,33 2,55 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny PDP_CO 2014-04-24 123,20 PLN -0,01 0,35 1,04 2,12 5,26 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-04-23 8,81 EUR -0,68 16,95 14,72 -14,31 -30,31 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-23 36,93 PLN -0,62 16,79 15,37 -14,08 -29,27 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-23 950,99 PLN -0,39 9,29 3,17 -8,79 -12,53 -8,68
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-04-23 100,84 PLN -0,22 7,83 4,24 -4,71 -5,51 -12,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-04-23 87,73 PLN -0,17 6,92 -0,06 -9,59 -11,60 -14,83
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-04-23 9,58 EUR -0,28 6,39 1,08 -8,98 -11,07 -24,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-23 40,14 PLN -0,22 6,25 1,65 -8,73 -9,74 -20,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-04-23 12,23 USD -0,08 5,85 4,07 0,97 8,78 -7,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-04-23 8,83 EUR -0,35 5,46 2,51 0,32 1,99 -1,95
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-04-23 37,02 PLN -0,30 5,32 3,09 0,60 3,52 3,29
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-04-23 33,39 PLN -0,15 2,71 -1,18 -4,90 9,12 -17,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 28,44 PLN -0,11 2,16 0,57 -2,00 4,37 -0,91
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 97,63 PLN -0,20 1,71 -2,56 -5,04 14,31 -4,60
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-04-23 160,23 PLN 0,04 1,63 -0,60 -2,01 5,85 1,47
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-23 733,40 PLN -0,42 1,53 -17,62 -22,85 -15,86 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 29,56 PLN -0,07 1,48 0,48 -0,81 2,25 7,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-04-23 18,87 USD 0,17 1,19 -0,93 -1,32 10,27 12,08
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 212,51 PLN -0,03 0,92 0,36 -0,26 4,18 12,52
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-04-23 57,51 PLN 0,03 0,89 1,36 2,35 2,64 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-04-23 13,63 EUR -0,11 0,82 -2,41 -1,95 3,39 18,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,33 0,15 19,21
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 1 237,93 PLN 0,02 0,70 1,22 1,61 0,31 21,67
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-04-23 57,13 PLN -0,05 0,69 -1,86 -1,69 4,94 24,82
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 56,57 PLN 0,04 0,66 1,29 2,02 3,21 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 1 193,12 PLN 0,03 0,52 1,20 2,01 3,68 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-04-23 18,36 EUR 0,02 0,39 0,75 1,72 2,63 14,33
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 1 139,27 PLN 0,02 0,34 -4,19 -4,46 20,37 6,34
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-04-23 76,96 PLN 0,08 0,26 1,32 2,00 4,17 20,44
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-04-23 28,21 PLN 0,04 0,21 0,43 1,04 1,77 11,59
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 1 008,95 PLN 0,02 0,21 0,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-04-23 126,36 PLN 0,04 0,06 0,16 0,57 0,97 9,27
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-04-23 79,14 PLN 0,00 0,00 -3,68 -13,56 -23,59 -30,16
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN 2014-04-23 89,68 PLN 0,00 0,00 -5,72 -14,79 -25,54 -37,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-23 79,49 PLN -0,60 15,96 14,11 -11,08 -24,48 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-23 122,61 PLN -0,84 5,45 5,05 0,52 10,07 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-04-23 96,57 PLN -0,01 1,52 1,73 -4,48 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-23 75,72 PLN -1,15 -1,84 -18,00 -20,77 -20,30 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 152,37 PLN -0,78 -2,97 -1,42 4,66 40,34 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 120,10 PLN -0,38 1,37 1,52 0,87 41,53 12,79
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-04-23 110,06 PLN 0,00 0,86 0,78 2,00 5,74 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-04-23 113,61 PLN 0,04 0,52 0,17 1,27 4,22 0,00
akcje zamknij Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 014,69 PLN 0,00 -0,16 -1,41 -1,70 -0,60 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-04-23 176,02 PLN -0,37 -1,36 -1,26 1,50 57,08 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 97,13 PLN 0,78 -4,87 -18,05 -23,58 -20,93 -7,98
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 985,57 PLN 0,00 1,43 -1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-04-23 241 891,36 PLN 0,00 0,59 2,24 4,93 11,80 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-04-23 1 050,83 PLN 0,00 0,47 3,83 5,15 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-04-23 11,39 PLN 0,00 0,35 1,70 2,89 7,05 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 11,09 PLN 0,00 0,27 0,91 1,74 5,02 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-04-18 9,87 PLN 0,00 -0,20 -0,40 -0,70 -1,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-04-23 15,28 PLN -0,84 -0,46 -6,37 -7,23 31,16 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 12,79 PLN -0,54 -1,46 -8,90 -9,10 19,87 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-04-23 1 290,37 PLN 0,00 -7,05 -7,05 -9,18 18,06 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-04-23 1 214,54 PLN 0,00 -7,97 -7,97 -8,71 13,40 0,00
akcje zamknij NWAI Obligacji SFIO PDP_UN 2014-04-23 106,54 PLN -0,07 0,67 1,25 2,11 5,13 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-04-23 1 024,55 PLN 0,00 0,29 0,91 2,05 2,52 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-23 72,39 PLN 0,00 -2,65 -1,08 -1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-04-23 105,08 PLN 0,00 -4,29 0,18 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-04-23 105,69 PLN 0,00 -4,77 -2,08 -0,57 5,76 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-04-23 2,74 PLN 0,00 1,02 1,21 5,50 14,17 93,21
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-04-23 1,47 PLN 0,00 0,93 2,20 3,81 8,63 29,73
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-04-23 0,79 PLN 0,00 0,18 -0,08 -2,41 -3,69 -25,82
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-04-23 1,21 PLN 0,00 -8,56 -2,59 -5,43 -0,68 -18,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-04-23 63,07 PLN -0,44 11,83 7,37 -4,87 -0,19 -5,48
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-04-23 146,99 PLN -0,35 8,53 6,48 -5,76 0,72 -0,05
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-04-23 78,46 PLN -0,46 7,76 8,22 -4,08 -10,96 -32,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-04-23 93,59 PLN -0,55 6,47 3,80 -0,40 -1,21 -21,90
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-04-23 109,63 PLN -0,52 6,17 4,16 -0,69 -1,47 -10,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-04-23 150,52 PLN -0,42 4,21 2,24 6,01 20,91 35,07
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-04-23 46,39 PLN -0,04 4,20 -3,19 -8,14 6,77 -30,28
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-04-23 72,40 PLN -0,19 3,34 1,94 -0,63 22,24 -24,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD (USD) AKZW_AZ 2014-04-23 27,08 USD -0,35 3,25 2,94 6,17 5,76 -14,57
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-04-23 103,31 PLN -0,74 3,23 4,55 -3,52 -10,51 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 279,36 PLN -0,12 3,09 0,58 -4,46 14,51 -5,71
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD AKZ_AZ 2014-04-23 81,97 PLN -0,57 2,73 1,98 5,78 0,65 -4,86
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-04-23 104,45 PLN -0,04 2,73 4,37 3,62 0,34 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (EUR) AKZW_XX 2014-04-23 13,26 EUR -0,47 2,66 -13,49 -19,87 -15,43 -33,17
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-04-23 143,30 PLN 1,02 2,59 -9,40 -0,26 2,65 44,11
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-04-23 343,95 PLN -0,02 2,59 1,23 -1,75 18,57 5,98
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-04-23 112,31 PLN -0,07 2,53 1,36 -0,44 7,31 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR AKZ_RO 2014-04-23 55,59 PLN -0,41 2,53 -13,00 -19,66 -14,16 -29,60
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-04-23 113,18 PLN -0,06 2,38 1,33 -0,43 6,70 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-04-23 165,97 PLN 0,00 2,32 4,18 4,91 14,78 35,95
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-04-23 113,66 PLN -0,06 2,20 1,39 -0,25 6,29 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 285,27 PLN -0,09 2,07 1,03 -1,96 7,64 5,29
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-04-23 113,83 PLN -0,05 2,02 1,34 -0,18 5,56 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 10,68 42,07
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-04-23 114,64 PLN -0,05 1,81 1,31 -0,10 5,11 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 248,18 PLN -0,02 1,50 0,66 -1,03 4,25 9,68
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-04-23 114,09 PLN -0,04 1,45 1,24 0,08 4,25 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-04-23 129,53 PLN -0,56 1,32 0,66 4,08 9,70 22,89
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-04-23 246,40 PLN 0,02 0,92 1,25 1,48 1,36 23,95
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału 90 OKZ_UN 2014-04-23 115,39 PLN -0,15 0,91 0,80 1,90 6,13 9,35
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 20,63
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 7,19 31,36
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 251,32 PLN 0,03 0,25 0,52 1,04 1,88 11,51
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-04-23 109,95 PLN 0,03 0,22 0,47 0,87 1,65 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-04-23 162,08 PLN -0,09 -0,30 -2,27 -5,64 31,67 -8,39
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-04-23 101,22 PLN -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-04-24 70,41 PLN 0,54 5,98 2,33 -7,96 -5,18 -23,38
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-04-24 60,01 PLN 0,17 3,95 9,49 6,59 7,01 -60,22
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-04-24 270,97 PLN 0,09 2,28 6,12 8,11 22,49 7,37
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-04-24 86,58 PLN -0,10 2,22 11,53 8,66 13,10 -62,91
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-04-24 186,19 PLN 0,07 2,12 8,01 11,48 15,91 -15,54
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-04-24 114,81 PLN 0,08 1,32 3,82 4,25 9,33 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-23 137,20 PLN 0,00 0,77 0,77 1,54 1,62 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-24 150,08 PLN 0,01 0,55 17,56 11,29 9,89 -30,30
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-04-24 132,10 PLN -0,17 -0,84 12,51 4,29 24,93 32,42
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-24 70,68 PLN -0,20 -1,67 -5,43 -11,13 -11,14 -29,15
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-04-23 170,62 PLN 0,09 15,32 15,54 -12,99 -25,96 -16,40
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-04-23 152,16 PLN -0,50 8,06 4,52 -2,94 -11,19 -12,61
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-04-23 60,89 PLN 0,07 5,40 2,08 -2,84 -3,97 -24,27
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-04-23 135,28 PLN 0,01 4,04 1,42 -3,63 -6,48 -8,66
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-04-23 119,39 PLN -0,62 3,54 -14,47 -19,16 -11,65 -32,24
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-04-23 190,15 PLN 0,69 2,51 2,14 3,79 -1,89 3,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-04-23 58,74 PLN -0,25 2,46 1,61 -3,07 -6,32 -19,72
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-04-23 383,90 PLN -0,50 2,31 -0,69 -0,52 12,72 -7,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-04-23 165,72 PLN 0,23 0,35 -1,07 1,77 -0,65 -9,99
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-04-23 289,59 PLN 0,03 0,34 0,65 0,85 0,68 16,17
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-04-23 226,77 PLN 0,03 0,23 0,67 1,40 2,72 11,56
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 12 439,52 PLN 0,00 0,21 2,94 4,83 12,28 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 126,03 PLN 0,02 0,19 0,43 0,91 1,77 9,66
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-04-23 26,02 PLN -0,27 -0,38 -0,54 1,60 11,87 14,93
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-04-23 48,37 PLN -0,35 -0,43 -6,44 -7,14 11,66 -8,68
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-04-23 200,79 PLN -0,78 -0,82 -1,13 2,21 30,37 3,92
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-04-23 383,03 PLN -0,50 -0,85 -1,16 3,39 19,43 12,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-04-23 70,36 PLN -0,99 -1,28 0,40 9,54 34,33 0,04
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-04-23 62,87 PLN -0,35 -2,03 -0,54 6,06 9,57 -7,53
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-23 953,63 PLN 0,00 -2,41 -2,41 -1,70 -3,71 -8,37
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-04-23 246,42 PLN -0,54 -2,58 -5,58 -1,51 35,34 14,08
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-23 1 655,37 PLN 0,00 -2,66 -2,66 -2,44 4,45 10,75
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-04-23 139,46 PLN 0,01 -4,39 0,41 -4,72 -16,10 -25,49
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-04-23 1 731,26 PLN 0,00 -4,55 3,84 -7,83 -24,44 -36,41
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-04-23 479,08 PLN 0,00 -5,48 -3,90 5,65 16,61 -33,36
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 089,06 PLN 0,00 -6,96 -1,71 5,37 9,64 -59,11
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-04-23 89,72 PLN -0,14 2,61 -2,34 -6,15 11,81 -16,70
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-04-23 132,49 PLN -0,14 2,45 -2,03 -5,32 13,74 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-04-23 121,82 PLN -0,22 1,71 -4,27 -9,86 5,92 -14,63
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 105,13 PLN 0,01 0,53 0,87 1,77 3,39 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-04-23 121,91 PLN -0,11 0,51 -0,66 -0,25 5,87 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-04-23 134,36 PLN -0,26 0,38 -0,21 -4,19 35,70 13,44
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 106,77 PLN 0,03 0,28 0,46 0,82 6,79 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-04-23 112,41 PLN 0,00 0,22 0,17 0,97 6,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 118,16 PLN 0,02 0,14 1,40 2,48 5,75 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-04-23 100,76 EUR 0,00 -0,09 0,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 142,56 PLN -0,41 -0,15 -2,76 -3,90 35,58 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 85,99 PLN 0,15 -0,43 -4,09 -6,98 -1,83 -37,26
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-04-23 9 034,85 PLN 0,00 -2,08 -4,00 -7,68 -7,74 -22,07
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-04-23 98,55 PLN 0,33 -2,82 -1,06 2,29 -13,70 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-23 102,76 PLN 0,00 -6,29 -6,29 -9,18 -9,81 2,90
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-04-23 183,09 PLN 0,00 -7,91 -7,91 -13,98 -15,96 -3,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-04-23 108,86 PLN -0,02 4,57 1,27 -2,11 0,80 12,53
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-04-23 110,24 PLN 0,00 2,22 2,61 5,19 5,70 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-04-23 116,43 PLN 0,25 1,40 0,38 0,77 0,11 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 88,38 PLN -0,05 1,08 0,11 -3,46 20,21 -1,50
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-04-23 212,50 PLN -0,01 1,08 -0,66 -4,11 8,81 -8,57
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-04-23 202,33 PLN 0,00 0,93 0,52 -2,17 9,23 5,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 205,66 PLN 0,07 0,87 1,18 1,52 -1,78 19,26
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-04-23 117,98 PLN 0,06 0,63 0,59 0,13 -1,61 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 147,39 PLN 0,08 0,57 1,40 2,13 3,19 15,50
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-04-23 111,16 PLN 0,00 0,55 0,67 1,20 0,55 11,16
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-04-23 149,25 PLN 0,05 0,53 0,14 0,66 -0,51 19,98
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 171,00 PLN 0,06 0,46 0,78 1,47 2,55 12,49
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-04-23 223,55 PLN 0,07 0,46 0,83 1,59 2,65 14,69
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-04-23 229,59 PLN -0,05 0,31 0,10 -1,14 5,13 14,66
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ OKZ_UN 2014-04-23 109,90 PLN 0,00 0,15 0,57 2,66 4,53 6,54
akcje zamknij KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ OKZ_UN 2014-04-23 125,42 PLN 0,00 0,02 1,12 3,20 9,23 22,64
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-04-23 101,88 PLN 0,00 -0,32 0,04 0,12 0,39 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 85,19 PLN -0,25 -0,37 -0,90 -2,27 17,36 -7,65
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 79,30 PLN -0,03 -0,48 -3,03 -4,95 35,63 17,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 113,32 PLN -0,11 -0,51 -0,86 -3,56 3,60 0,00
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-04-23 121,64 PLN 0,00 -0,52 1,68 6,62 8,91 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 80,95 PLN -0,31 -2,32 -1,24 -2,10 34,25 12,67
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-04-23 102,03 PLN 0,00 -3,44 2,53 3,82 7,15 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 4,35
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-04-23 288,63 PLN -0,01 0,84 0,62 -0,50 4,21 6,62
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 262,06 PLN 0,05 0,63 1,44 1,19 -1,72 16,93
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-04-23 1 178,95 PLN 0,00 0,63 -0,44 -3,26 13,26 17,96
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 253,62 PLN 0,03 0,30 0,63 1,19 2,20 12,64
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-04-23 1 386,05 PLN 0,00 -5,51 -5,69 -5,14 9,03 6,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. ANP_UN 2014-04-23 34 790,06 PLN 0,00 13,23 4,02 -7,79 51,00 63,96
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-04-23 2 024,05 PLN 0,00 3,95 3,95 69,19 103,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-04-23 178,53 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-04-23 161,14 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,47 39,61
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-04-23 161,16 PLN 0,00 2,76 3,96 6,83 12,48 39,63
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-04-23 165,46 PLN 0,00 2,75 3,90 6,69 12,20 41,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-04-23 157,07 PLN 0,00 2,75 3,90 6,70 12,20 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-04-23 179,44 PLN 0,00 2,74 3,84 5,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-04-23 180,00 PLN 0,00 2,74 3,66 5,75 10,98 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-04-23 179,82 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-04-23 155,85 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,93 35,03
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-04-23 171,79 PLN 0,00 2,74 3,83 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-04-23 138,63 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-04-23 179,52 PLN 0,00 2,74 3,83 6,56 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-04-23 175,76 PLN 0,00 2,74 3,84 6,57 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-04-23 156,20 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-04-23 155,78 PLN 0,00 2,74 3,84 6,52 11,88 34,97
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-04-23 179,77 PLN 0,00 2,74 3,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-04-23 171,90 PLN 0,00 2,74 3,84 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-04-23 177,70 PLN 0,00 2,73 3,84 5,82 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.BioVentures FIZ ANP_UN 2014-04-23 6,40 PLN 0,00 0,47 -1,69 -24,44 -53,96 -89,42
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-04-23 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 212,75 PLN -0,12 1,82 -1,14 -3,70 15,06 -5,70
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-04-23 41,94 USD 0,74 1,65 -0,71 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-04-23 56,41 USD 0,62 1,58 1,58 2,98 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-04-23 39,42 USD 0,51 1,52 2,44 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-23 167,23 PLN -0,10 1,33 -0,20 -2,16 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-04-23 30,29 EUR 0,46 1,27 -2,20 0,66 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-04-23 41,72 USD 0,26 1,26 2,18 2,91 9,67 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-04-23 40,74 EUR 0,32 1,22 0,07 2,31 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-04-23 126,97 PLN 0,53 1,15 -1,64 0,94 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 28,47 EUR 0,25 1,14 0,92 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-04-23 170,76 PLN 0,39 1,07 0,64 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-04-23 119,33 PLN 0,29 1,00 1,48 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-04-23 30,13 EUR 0,00 0,90 0,63 2,24 2,80 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-04-23 35,86 USD 0,20 0,76 0,31 0,39 9,40 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 126,29 PLN 0,05 0,76 1,21 2,53 4,35 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 142,30 PLN -0,04 0,52 -0,56 -0,98 5,20 4,10
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-04-23 170,25 PLN 0,04 0,44 0,63 1,07 1,30 12,29
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-04-23 25,90 EUR -0,08 0,39 -1,18 -0,27 2,53 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-04-23 108,55 PLN -0,03 0,25 -0,65 0,01 4,08 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-04-23 85,23 PLN -0,26 -0,49 -4,83 -4,50 32,06 9,26
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-04-23 64,88 PLN 0,37 4,19 -1,65 -0,86 -0,22 -34,78
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-04-23 141,00 PLN -0,30 3,17 -0,90 -4,80 10,18 4,78
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 13,03 1,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-23 1 133,18 PLN 0,00 1,57 1,57 4,34 11,12 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-04-23 136,77 PLN -0,18 0,70 0,68 3,17 16,33 14,09
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy PDP_PS 2014-04-23 131,49 PLN 0,05 0,34 0,51 0,94 1,43 10,74
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-04-23 145,37 PLN -0,37 0,33 -3,03 -4,57 15,63 15,94
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 91,40 PLN -0,37 -0,70 -3,75 -5,54 31,38 20,34
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-04-23 116,45 PLN 0,21 -1,35 -0,60 2,27 1,64 -12,80
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 022,43 PLN 0,00 -2,49 0,35 3,13 -0,10 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 192,31 PLN 0,00 -6,19 -1,88 4,30 19,89 19,18
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-04-23 116,28 PLN -0,15 2,22 0,91 -0,05 15,23 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 114,87 PLN -0,09 0,64 0,03 2,32 8,01 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-04-23 107,55 PLN -0,03 0,30 0,73 1,04 3,73 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 107,53 PLN -0,01 0,28 0,85 1,66 3,94 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 107,88 PLN -0,18 0,26 -0,95 -2,91 0,79 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 128,20 PLN -0,42 -1,06 -2,39 -4,85 23,92 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 019,67 PLN 0,00 -1,24 -1,24 -1,77 -4,61 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-04-24 215,58 PLN 0,46 5,73 4,46 -2,40 12,88 -15,44
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-24 98,58 PLN 0,94 5,58 5,08 -3,89 2,03 -26,90
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-04-24 9,76 PLN 0,41 4,72 5,40 -1,31 7,73 -25,04
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-04-24 13,35 PLN 0,45 4,62 5,45 1,06 9,70 -10,82
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-04-24 196,04 PLN 0,34 3,31 2,57 -2,23 7,80 -11,33
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-04-23 14,98 PLN 0,00 2,88 2,96 2,32 9,26 22,89
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 9,83 PLN -0,20 2,82 1,03 -2,96 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-24 189,77 PLN 0,17 2,34 3,57 2,10 0,67 21,31
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-04-24 17,32 PLN 0,12 1,70 2,49 2,67 3,34 24,43
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-04-23 12,64 PLN 0,88 1,44 -1,48 -3,14 18,91 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-04-24 217,25 PLN 0,11 1,35 2,16 1,01 0,75 10,07
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-24 205,17 PLN 0,27 1,29 0,85 -1,90 4,41 -5,27
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_PS 2014-04-23 11,50 PLN 0,00 0,88 1,41 1,41 1,23 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-04-23 14,86 PLN 0,00 0,88 1,23 1,50 1,36 28,88
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-04-23 10,56 PLN 0,28 0,86 0,76 2,13 3,23 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 10,95 PLN 0,09 0,64 1,01 1,58 0,37 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-04-24 12,13 PLN 0,08 0,58 0,92 1,51 2,62 18,57
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-04-24 133,18 PLN 0,02 0,42 0,83 1,47 2,64 16,83
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-04-23 10,11 PLN 0,00 0,30 0,30 1,10 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 10,10 PLN 0,00 0,10 0,30 1,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-04-23 386,11 PLN 0,00 0,10 5,64 6,46 6,56 -9,87
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-04-23 10,63 PLN 0,00 -1,02 -0,93 0,00 1,14 -11,64
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-04-23 38 893,62 PLN 0,00 -4,68 -4,68 -10,07 -15,43 -44,64
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-04-23 5,29 PLN 0,00 -8,48 -8,00 -12,99 -41,29 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-04-23 130,88 PLN 0,00 2,92 2,92 3,01 3,96 26,47
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 7,58 PLN -0,52 4,55 -3,07 -8,01 -1,56 -24,28
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-04-23 5,98 PLN 0,00 3,82 -13,08 -19,30 -13,58 -27,43
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-04-23 994,96 PLN -0,40 3,52 1,71 -0,55 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-04-23 17,25 PLN -0,40 3,42 -1,48 -4,01 29,12 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-04-23 13,71 PLN 0,15 2,62 0,07 -0,15 2,77 9,33
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-04-23 8,32 PLN -0,24 2,09 -2,23 -1,89 2,84 -8,67
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-04-23 7,90 PLN 0,38 2,07 5,90 4,08 0,51 -19,14
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 24,03 PLN -0,21 1,87 -2,55 -4,98 14,16 -31,01
akcje zamknij Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) AKZW_EU 2014-04-23 10,55 EUR -0,47 1,64 -0,38 4,56 16,57 23,68
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-04-23 9,50 PLN -0,21 1,60 -1,14 -3,06 32,68 -17,46
akcje zamknij Pioneer Akcji Europejskich FIO AKZ_EU 2014-04-23 44,24 PLN -0,41 1,58 0,27 4,86 18,38 30,35
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-04-23 11,29 PLN -0,18 1,53 0,36 0,18 2,26 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-04-23 16,68 PLN 0,06 1,40 1,58 3,22 5,57 27,72
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-04-23 16,99 PLN 0,24 1,19 1,98 3,91 3,85 21,10
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-04-23 10,38 PLN 0,00 1,17 1,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-04-23 11,04 PLN 0,09 1,10 1,38 0,91 0,64 -3,50
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-04-23 11,12 PLN 0,00 1,09 0,63 -0,45 1,55 6,11
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 193,68 PLN -0,07 1,09 0,09 -2,66 3,84 -10,71
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-04-23 11,22 PLN 0,00 1,08 1,17 0,54 3,13 3,60
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-04-23 10,37 PLN 0,00 0,97 0,68 -0,10 0,48 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-04-23 10,98 PLN -0,27 0,92 -1,35 -2,57 18,19 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-04-23 10,17 PLN -0,20 0,89 0,89 7,17 22,68 32,08
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-04-23 12,53 PLN 0,00 0,89 0,80 0,08 0,40 -0,56
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-04-23 14,84 PLN -0,34 0,88 -1,13 0,54 4,21 5,32
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 122,70 PLN -0,13 0,84 -1,95 -4,05 8,91 -22,78
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-04-23 9,83 PLN 0,00 0,82 -1,11 -2,38 -1,21 -4,75
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-04-23 9,91 PLN 0,00 0,81 -1,88 -3,51 -3,22 -1,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) PDZW_UO 2014-04-23 19,85 USD 0,05 0,76 1,33 1,79 1,22 9,73
akcje zamknij Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) PDZW_EO 2014-04-23 10,48 EUR 0,10 0,67 1,16 1,95 1,65 11,49
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-04-23 10,81 PLN 0,00 0,56 1,41 2,17 1,98 0,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO PDZ_EO 2014-04-23 43,91 PLN 0,11 0,50 1,64 2,19 3,10 17,38
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-04-23 125,70 PLN 0,00 0,42 0,77 0,83 0,46 18,45
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-23 53,11 PLN 0,00 0,36 0,55 0,26 -0,60 15,11
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-04-23 11,91 PLN 0,00 0,34 -0,92 -1,00 6,91 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 11,61 PLN 0,00 0,26 0,52 1,22 2,38 11,53
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 180,87 PLN 0,02 0,26 0,56 0,93 2,32 11,61
akcje zamknij Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO PDZ_UO 2014-04-23 60,08 PLN -0,17 0,25 0,38 1,40 -3,70 22,19
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-04-23 10,18 PLN 0,00 0,20 0,49 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-04-23 11,94 PLN 0,00 0,00 0,93 3,29 6,04 0,00
akcje zamknij Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) MIZW_XX 2014-04-23 13,24 USD 0,00 -0,30 1,61 4,33 10,06 16,04
akcje zamknij Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) AKZW_US 2014-04-23 25,97 USD -0,04 -0,69 1,64 5,96 15,68 23,43
akcje zamknij Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO MIZ_ZR 2014-04-23 40,09 PLN -0,22 -0,79 0,68 3,99 4,73 29,24
akcje zamknij Pioneer Akcji Amerykańskich FIO AKZ_US 2014-04-23 78,61 PLN -0,28 -1,18 0,69 5,57 10,05 37,43
akcje zamknij PKO Akcji Nowa Europa FIO AKZ_NE 2014-04-23 92,90 PLN -0,20 6,50 -1,88 -7,69 3,59 -17,36
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 1 315,19 PLN -0,68 3,87 0,97 -3,35 0,22 -2,19
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-04-23 85,31 PLN -0,08 3,49 -1,16 0,88 16,64 -24,68
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-04-23 652,53 PLN -0,44 3,21 2,77 -0,62 1,37 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-04-23 88,04 PLN -0,07 2,93 -4,06 -4,11 1,41 -28,40
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-04-23 77,07 PLN -0,21 2,61 -1,28 -0,23 20,91 3,94
akcje zamknij PKO Akcji FIO AKP_UN 2014-04-23 327,93 PLN -0,18 2,57 -1,37 -1,25 17,63 1,07
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-04-23 137,90 PLN -0,10 2,22 3,33 3,08 15,00 19,11
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-04-23 11,03 PLN -0,09 2,22 -0,90 -0,72 12,78 0,00
akcje zamknij PKO Strategicznej Alokacji FIO MIP_AA 2014-04-23 86,45 PLN 0,00 2,17 -2,06 -5,49 2,93 -7,20
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-04-23 11,32 PLN -0,09 2,17 -0,96 -0,88 13,88 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-04-23 142,16 PLN 0,08 2,13 4,00 7,58 22,94 22,33
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-04-23 905,47 PLN 0,42 1,97 -7,89 -3,92 -4,61 17,40
akcje zamknij PKO Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-04-23 124,77 PLN -0,02 1,76 -0,74 -0,65 9,16 3,01
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-04-23 130,11 PLN -0,03 1,74 -0,48 0,01 11,63 6,97
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-04-23 10,94 PLN 0,00 1,58 0,00 0,37 9,62 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-04-23 1 237,10 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,08 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-04-23 1 250,13 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,08 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-04-23 1 236,75 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,07 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-04-23 1 268,75 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-04-23 1 249,18 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-04-23 1 257,24 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-04-23 1 260,07 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,74 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-04-23 1 237,10 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,08 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-04-23 10,97 PLN 0,00 1,29 0,46 0,92 7,55 0,00
akcje zamknij PKO Stabilnego Wzrostu FIO MIP_ST 2014-04-23 143,58 PLN 0,02 1,29 0,15 0,54 6,25 12,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-04-23 121,48 PLN -0,03 1,12 0,84 0,12 1,88 7,78
akcje zamknij PKO Obligacji Długoterminowych FIO PDP_UN 2014-04-23 188,10 PLN 0,01 1,00 1,40 1,76 2,20 21,43
akcje zamknij PKO Obligacji FIO PDP_UN 2014-04-23 277,53 PLN 0,02 0,70 0,98 1,40 0,73 19,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-04-23 155,83 PLN 0,01 0,67 0,96 1,32 0,67 19,57
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-04-23 10,59 PLN 0,00 0,67 1,05 1,63 1,73 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-04-23 144,00 PLN -0,08 0,54 -1,84 0,58 26,63 39,58
akcje zamknij PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO AKP_MS 2014-04-23 202,15 PLN -0,06 0,43 -1,71 0,52 29,19 19,72
akcje zamknij PKO Skarbowy FIO RPP_UN 2014-04-23 2 006,36 PLN 0,03 0,33 0,73 1,54 2,32 13,06
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-04-23 114,86 PLN 0,03 0,32 0,72 1,46 2,21 12,72
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-04-23 10,67 PLN 0,00 0,28 0,85 1,43 3,79 0,00
akcje zamknij PKO Rynku Pieniężnego FIO RPP_XX 2014-04-23 1 389,17 PLN 0,02 0,23 0,52 1,10 2,21 11,30
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-04-23 99,84 PLN 0,00 0,19 0,19 -1,27 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-04-23 700,40 PLN 0,01 0,09 0,14 0,24 0,29 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-04-23 1 335,76 PLN -0,14 0,09 -0,21 0,50 -7,01 18,94
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-04-23 111,52 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-04-23 110,81 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 2,09 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-04-23 110,34 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-04-23 111,22 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 2,09 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-04-23 105,32 PLN 0,00 -0,01 -0,01 0,52 0,24 0,39
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-04-23 1 093,03 PLN 0,02 -0,67 2,48 7,08 16,16 36,19
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-04-23 887,82 PLN 1,33 -3,26 1,66 -0,46 -5,62 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-04-23 100,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-04-23 89,99 PLN 0,00 0,06 2,81 -0,98 0,67 -8,86
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-04-23 99,14 PLN 0,00 -0,06 -4,04 -6,78 -5,59 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-04-23 97,60 PLN -0,58 18,81 14,88 -16,11 -31,56 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-04-23 95,36 PLN -0,74 5,87 0,50 -9,82 14,82 -36,03
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-04-23 70,14 PLN -0,55 2,89 -22,27 -27,46 -17,94 -38,71
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-04-23 170,23 PLN -0,54 1,09 -3,58 -5,25 19,21 14,19
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 460,54 PLN 0,00 0,74 -0,34 4,88 23,02 20,23
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-04-23 145,73 PLN 0,00 0,34 -2,74 19,84 58,96 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-04-23 133,26 PLN 0,01 0,27 0,72 1,65 3,01 13,55
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 361,52 PLN 0,00 0,10 -0,59 2,01 15,56 27,75
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-04-23 103,08 PLN 0,02 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-04-23 140,11 PLN -0,13 -0,11 -1,21 -1,14 10,16 17,62
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-04-23 81,47 PLN 0,36 -3,25 -2,40 1,29 -14,34 0,93
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-04-23 58,21 PLN -0,05 -4,01 0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-04-23 146,49 PLN 0,00 3,43 29,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-04-23 105,03 PLN 0,00 0,39 1,28 3,02 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-04-23 101,82 PLN 0,00 0,09 -1,81 -4,21 -6,58 5,55
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-04-23 135,46 PLN -0,67 6,67 4,61 -9,07 -4,34 -3,56
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-04-22 1,99 EUR 0,00 6,42 3,11 -4,33 -2,45 -24,33
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-04-23 99,03 PLN -0,17 5,76 1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 8,25 PLN -0,84 4,96 4,04 -3,73 -2,37 -21,13
akcje zamknij Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM 2014-04-23 896,48 PLN 0,00 4,30 -1,24 -0,42 -3,85 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-04-23 146,17 PLN 0,52 2,37 -1,66 -4,94 11,67 -3,22
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-04-23 93,52 PLN 0,11 2,15 5,83 3,06 2,60 -24,99
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-04-23 10 728,28 PLN 0,00 2,09 3,87 6,71 5,60 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-04-23 282,70 PLN -0,19 1,85 0,09 -5,11 5,96 1,15
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-04-23 64,29 PLN -1,02 1,55 1,42 -2,62 7,98 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-04-22 30,36 USD 1,07 1,40 1,03 4,08 13,92 -7,47
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-04-23 146,47 PLN -0,18 1,34 0,41 -2,04 5,18 10,72
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-04-23 165,61 PLN 0,26 1,27 -0,23 -0,87 7,86 10,36
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-23 91,77 PLN -0,36 0,75 -0,03 3,43 8,24 2,88
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-04-23 103,78 PLN 0,02 0,72 2,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-04-23 12 240,25 PLN 0,00 0,72 2,08 4,63 3,71 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 -2,20 -7,50 11,64 -5,28
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-04-23 125,15 PLN 0,05 0,69 1,67 3,59 6,14 25,10
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-04-23 277,74 PLN 0,03 0,68 1,63 1,80 0,05 19,98
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-04-23 106,16 PLN 0,06 0,62 3,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-04-23 102,65 PLN 0,03 0,61 1,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-04-23 32,02 PLN 0,00 0,60 1,07 1,36 0,60 19,43
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-04-23 10 309,92 PLN 0,00 0,55 2,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-04-23 10 986,48 PLN 0,00 0,26 3,59 5,85 11,30 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-04-23 322,43 PLN 0,01 0,24 0,55 1,05 2,26 11,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-04-23 128,03 PLN -0,49 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-04-23 959,16 PLN 0,00 0,00 0,05 -4,58 -12,88 -32,12
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 69,31 PLN -0,80 -0,80 -5,43 -9,21 30,87 7,93
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-04-23 110,42 PLN -0,45 -3,60 -5,70 -7,33 -1,14 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-04-23 108,63 PLN -1,64 -5,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 102,44 PLN -0,17 4,95 2,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-04-23 272,86 USD -0,09 4,84 0,88 -0,79 30,77 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-04-23 197,07 EUR -0,37 4,45 -0,63 -1,43 22,60 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 826,02 PLN -0,31 4,32 -0,06 -1,16 24,45 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-04-23 473,76 USD 0,27 1,02 2,09 2,86 10,00 6,06
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-04-23 101,60 PLN 0,04 0,69 1,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-04-23 342,18 EUR -0,01 0,65 0,57 2,20 3,13 10,96
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 101,40 PLN 0,06 0,53 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-04-23 1 434,22 PLN 0,05 0,52 1,13 2,48 4,68 17,36
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-04-23 267,59 USD 0,95 -0,46 0,58 0,86 -12,00 -39,79
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-04-23 23,45 USD 0,95 -0,64 0,30 0,39 -12,73 -38,35
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-04-23 24,14 USD 0,92 -0,74 0,25 0,29 -12,28 -36,92
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-04-23 227,49 USD 1,10 -0,83 -0,18 -1,86 -17,89 -43,76
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 193,27 EUR 0,67 -0,83 -0,93 0,22 -17,50 -37,01
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-04-23 810,07 PLN 0,73 -0,96 -0,37 0,49 -16,26 -33,38
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 16,94 EUR 0,71 -0,99 -1,22 -0,24 -18,16 -34,82
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 17,44 EUR 0,69 -1,08 -1,25 -0,34 -17,74 -33,31
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-04-23 70,99 PLN 0,74 -1,13 -0,66 0,03 -16,95 -31,34
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 164,31 EUR 0,82 -1,19 -1,67 -2,48 -23,01 -41,16
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-04-23 73,08 PLN 0,72 -1,23 -0,69 -0,07 -16,52 -29,75
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-04-23 688,67 PLN 0,88 -1,33 -1,12 -2,22 -21,86 -37,77
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-04-23 102,32 PLN 0,23 -2,27 -0,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-04-23 254,51 USD 0,40 -3,89 -3,21 -1,71 -1,08 -30,56
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 183,83 EUR 0,13 -4,24 -4,65 -2,33 -7,26 -27,35
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-04-23 770,49 PLN 0,18 -4,36 -4,11 -2,07 -5,87 -23,16
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-04-23 202,03 USD -0,58 -4,77 2,62 -5,54 -19,49 -42,19
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-04-23 145,92 EUR -0,85 -5,12 1,09 -6,15 -24,52 -39,52
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-04-23 611,61 PLN -0,79 -5,25 1,66 -5,89 -23,39 -36,03
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-04-23 109,14 PLN 0,12 3,96 9,16 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-04-23 158,95 PLN -0,34 2,62 -3,47 -7,76 4,46 -11,97
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-04-23 100,34 PLN -0,23 2,54 -1,41 -4,63 12,02 -11,04
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-04-23 93,62 PLN -0,32 2,52 0,18 -1,62 19,05 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-04-23 101,30 PLN 0,24 2,07 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-04-23 1 130,15 PLN 0,00 1,30 3,30 9,79 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 129,40 PLN -0,05 1,20 0,17 -0,82 1,67 -1,89
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 121,69 PLN 0,00 1,04 1,04 -0,24 -2,93 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 111,51 PLN -0,20 0,85 -0,46 -1,24 -0,50 -3,45
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-04-23 101,92 PLN 0,05 0,84 1,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 130,31 PLN 0,02 0,82 1,62 1,87 0,23 18,13
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-04-23 29 678,68 PLN 0,00 0,75 0,75 0,17 -6,51 -11,07
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-23 154,47 PLN 0,01 0,66 1,09 1,34 0,49 13,58
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 143,96 PLN 0,03 0,47 0,81 1,44 2,69 13,40
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-04-23 1 120,76 PLN 0,00 0,42 1,00 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-04-23 1 114,69 PLN 0,00 0,37 0,86 1,71 3,75 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 130,27 PLN -0,31 -0,44 -4,19 -5,77 34,06 6,44
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-04-23 1 079,60 PLN 0,00 0,27 1,03 2,20 6,57 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-04-23 824,27 PLN 0,00 0,00 -2,75 -5,95 -12,99 -13,39
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-04-23 131,04 PLN -0,14 1,49 -0,76 -4,17 17,39 -10,92
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 134,84 PLN -0,04 0,88 0,30 -1,19 4,40 2,23
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 114,47 PLN 0,04 0,80 1,25 1,26 -0,70 13,61
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych PDP_CO 2014-04-23 110,39 PLN -0,01 0,29 0,75 1,55 3,39 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-04-23 27,31 EUR -0,76 4,64 2,17 -6,41 -5,17 -18,70
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 114,46 PLN -0,71 4,50 2,73 -6,17 -3,77 -14,36
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-23 49,42 PLN -0,36 3,65 0,00 -7,44 8,45 -10,87
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak AKP_UN 2014-04-23 109,30 PLN -0,29 2,47 -3,81 -8,33 16,12 -11,49
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-04-23 21,32 EUR -0,37 2,35 -1,98 -4,99 7,68 -16,78
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-04-23 89,36 PLN -0,33 2,21 -1,42 -4,75 9,30 -12,35
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 73,49 PLN -0,20 2,11 -2,13 -3,95 15,99 7,57
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-04-23 131,30 PLN -0,07 1,82 -0,31 -2,55 7,40 7,09
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-04-23 146,75 PLN 0,03 1,32 1,95 2,58 2,73 30,26
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-04-23 29,00 EUR -0,07 1,29 2,47 6,19 1,97 16,37
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-04-23 121,56 PLN 0,01 1,18 3,07 6,49 3,51 22,59
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-04-23 1 056,11 PLN 0,00 0,98 2,42 3,77 5,98 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-04-23 37,81 EUR -0,21 0,59 -0,16 2,16 10,10 31,06
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-23 158,49 PLN -0,14 0,46 0,41 2,45 11,77 38,07
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-04-23 59,47 PLN 0,02 0,42 0,37 0,68 2,38 11,62
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 71,53 PLN 0,03 0,42 0,49 0,93 2,36 13,25
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-04-23 59,12 PLN 0,02 0,12 0,32 0,68 1,49 9,68
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-04-23 93,05 PLN -0,26 -0,44 3,05 11,21 19,82 69,18
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 51,28 PLN -0,50 -1,42 -6,98 -8,18 28,20 12,53
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-04-23 1 294,45 PLN 0,00 -1,46 4,74 10,76 21,29 0,00
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-04-23 99,20 PLN -0,18 3,28 0,36 -4,11 10,19 -9,61
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-04-23 96,66 PLN -0,13 3,03 2,72 -3,18 19,96 -6,47
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 109,72 PLN 0,20 0,83 -2,08 -4,57 3,13 -16,59
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-04-23 136,70 PLN 0,04 0,72 0,18 -0,02 4,58 6,37
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-04-23 167,39 PLN 0,05 0,49 1,42 2,22 3,80 17,57
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 117,09 PLN 0,05 0,40 0,80 1,64 3,35 12,99
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-04-23 119,29 PLN 0,02 0,26 0,50 1,33 0,57 0,00
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-04-23 145,51 PLN 0,01 0,23 0,59 1,24 2,51 11,58
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-23 101,54 PLN 0,00 0,58 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 318,26 PLN 0,00 -1,09 2,99 9,15 20,37 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-04-24 69,98 PLN 0,30 17,40 18,91 -14,89 -31,12 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-24 91,16 PLN 0,31 13,19 9,58 -9,34 -9,72 -17,16
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 2,94
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-04-24 177,82 PLN 0,01 4,20 4,12 -1,72 -5,41 24,91
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-04-24 93,30 PLN 0,02 4,20 2,18 -2,03 23,66 11,23
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-04-24 107,37 PLN -0,06 4,18 4,42 -3,80 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-04-24 139,45 PLN 0,10 2,15 3,40 5,14 4,31 39,30
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 8,90
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-04-24 164,41 PLN 0,09 1,82 1,59 -0,48 5,51 12,31
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-04-23 994,05 PLN 0,00 1,52 -1,46 -0,80 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-04-24 316,46 PLN 0,10 0,79 1,01 1,47 0,26 21,52
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-04-24 194,60 PLN 0,07 0,51 0,97 1,96 3,96 14,99
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-04-23 1 114,06 PLN 0,00 0,49 3,19 5,80 7,42 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-04-24 1 018,44 PLN 0,04 0,36 0,79 1,47 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-04-24 1 589,53 PLN 0,01 0,28 0,82 1,80 4,26 5,90
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-04-24 110,51 PLN 0,01 0,25 0,73 1,45 3,12 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-04-24 39,62 USD 0,03 0,15 0,28 0,58 1,49 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-04-24 1 170,59 EUR 0,00 0,12 0,25 0,53 1,67 7,23
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-24 90,61 PLN -0,55 -1,32 -5,25 -7,25 25,67 0,72
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-04-23 991,49 PLN 0,00 -11,89 -10,27 -1,40 0,13 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy -0,06 1,14 0,38 -0,50 4,72 0,91

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-04-23 245,56 PLN 0,00 1,30 2,76 7,20 10,79 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-04-23 191 129,93 PLN 0,00 1,00 2,38 5,50 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-04-23 302,92 EUR 0,14 0,82 0,66 2,32 3,79 15,52
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-04-23 1 269,64 PLN 0,11 0,46 1,25 2,60 5,85 21,69
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-04-23 419,40 USD 0,11 0,37 2,88 2,98 8,95 9,27
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-04-23 110,94 PLN 0,02 0,23 0,84 1,84 4,40 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-04-23 1 007,57 PLN 0,76 0,10 -4,47 -5,26 5,19 6,77
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-04-23 1 174,76 PLN 0,24 -0,45 -4,85 -6,88 18,74 0,00
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 017,79 PLN 0,00 -1,31 -0,26 0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-04-23 242,82 EUR -0,09 -1,85 -7,21 -9,85 12,45 -13,40
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-04-23 1 017,75 PLN -0,12 -2,20 -6,66 -9,60 14,69 -8,77
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-04-23 336,19 USD -0,12 -2,29 -5,16 -9,27 18,05 -18,08
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-04-23 204 514,19 PLN 0,00 2,16 1,47 7,32 8,22 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-04-23 126,13 PLN 0,00 2,03 0,17 20,86 27,11 33,60
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-04-23 101,94 PLN 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-04-23 148,75 PLN -0,56 1,43 -0,59 -1,14 21,23 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-04-23 107,15 PLN -0,16 1,10 0,45 1,27 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 114,01 PLN -0,14 0,92 0,95 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-04-23 104,81 PLN 0,00 0,87 0,78 1,76 7,73 29,46
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-04-23 104,72 PLN 0,00 0,80 4,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-04-23 124,58 PLN 0,00 0,79 2,00 5,04 1,43 23,38
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-04-23 108,59 PLN 0,06 0,68 1,91 3,82 4,21 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-23 130,81 PLN -0,06 0,55 0,45 1,78 8,09 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-04-23 107,67 PLN 0,00 0,48 -0,71 0,62 6,14 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 101,85 PLN 0,03 0,46 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-04-23 202,51 PLN 0,00 -0,03 0,26 6,82 11,93 41,82
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-23 199,24 PLN 0,00 -0,07 0,33 6,92 11,78 40,79
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-04-23 125,47 PLN 0,00 -0,10 0,12 6,38 10,88 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-04-23 109,17 PLN 0,00 -1,58 -0,31 2,76 9,21 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-04-23 98,20 PLN 0,22 -2,17 0,83 7,57 3,94 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-04-23 100,46 PLN -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 ARN_UN 2014-04-23 100,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-04-23 100,28 PLN 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-23 8,02 PLN -0,50 6,93 -0,50 -10,59 -7,18 -28,14
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-04-23 2,34 USD -0,34 4,80 0,24 -5,51 -1,86 -26,18
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-04-23 10,45 PLN -0,29 4,50 -0,19 -7,36 -5,09 -13,35
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 7,07 PLN -0,56 4,28 -0,70 -5,86 -6,61 -17,79
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-04-23 2,74 USD -0,26 3,63 2,43 2,85 9,30 -10,53
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-04-23 8,29 PLN -0,48 3,11 1,47 2,47 4,02 -0,36
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 16,56 PLN -0,30 2,48 -0,24 -4,77 13,66 -12,93
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-04-23 1,91 USD 0,05 2,45 2,54 3,23 8,85 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-04-23 3,94 USD -0,20 2,39 1,11 -0,38 -0,51 -1,98
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-23 5,78 PLN -0,17 1,94 1,58 2,85 3,58 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-04-23 11,92 PLN -0,42 1,88 0,17 -0,75 -5,32 9,16
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 6,23 PLN -0,48 1,30 -1,42 -7,01 13,07 -11,25
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 7,54 PLN -0,13 1,21 0,00 -3,70 4,87 -8,27
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 15,99 PLN -0,12 1,14 0,44 -0,87 4,44 6,25
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-04-23 3,32 USD 0,12 1,01 1,45 1,08 1,64 8,23
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 19,03 PLN 0,05 0,79 1,12 1,28 0,26 16,75
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-23 14,82 PLN 0,07 0,68 1,02 1,37 1,30 17,43
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-04-23 10,04 PLN -0,10 0,50 0,50 0,70 -3,28 20,53
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 8,24 PLN -0,48 0,49 -0,48 -2,94 32,69 2,11
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 15,41 PLN 0,00 0,39 0,65 1,38 2,39 15,86
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-04-23 9,42 PLN -0,21 0,32 -0,74 -3,48 -0,32 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-23 13,66 PLN 0,00 0,22 0,66 1,11 2,25 11,06
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-04-23 7,23 PLN -0,41 -1,36 -5,61 -8,48 19,70 -16,42
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-04-23 2,80 USD -0,25 -2,15 -1,04 4,44 18,04 -0,97
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-04-23 8,47 PLN -0,47 -2,64 -1,97 4,05 12,33 10,29
akcje zamknij Amplico FIZ ONE MIP_AA 2014-04-23 972,39 PLN 0,00 -3,41 -3,16 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 98,77 PLN -0,22 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 99,38 PLN -0,12 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 99,84 PLN -0,07 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-04-23 100,36 PLN 0,04 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-04-23 100,34 PLN -0,01 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-23 98,29 PLN 0,05 5,06 -7,49 -18,84 -15,38 -25,70
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-23 105,62 PLN -0,54 3,19 0,84 -3,67 -4,31 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-04-23 128,41 PLN -0,10 2,72 1,18 2,64 15,53 6,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-04-23 106,70 PLN -0,21 2,07 2,82 5,17 12,41 27,02
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-04-23 166,55 PLN -0,67 1,52 -4,50 -3,93 22,32 2,56
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-04-23 438,35 PLN -0,58 1,15 -3,11 -4,55 14,73 3,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-04-23 167,49 PLN -0,02 1,06 0,14 -0,72 -0,01 3,86
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-04-23 139,01 PLN -0,63 1,00 -0,67 -0,83 26,09 15,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-04-23 164,65 PLN -0,65 0,84 -2,20 -2,32 23,54 2,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 120,53 PLN -0,31 0,72 -1,50 -1,95 9,30 11,03
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-04-23 263,63 PLN -0,20 0,70 -0,69 -1,08 5,22 11,77
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-04-23 125,73 PLN 0,02 0,58 1,71 4,12 4,40 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-04-23 213,08 PLN 0,03 0,49 0,69 0,96 -0,75 19,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 117,63 PLN -0,01 0,44 1,18 2,61 4,98 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-04-23 171,85 PLN 0,04 0,27 0,57 1,18 1,43 9,66
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-04-23 104,98 PLN -0,26 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-04-23 127,08 PLN -0,58 5,07 -1,47 -0,65 14,63 -0,08
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 116,32 PLN -0,34 3,18 -1,51 -3,90 15,64 -4,13
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-04-23 120,24 PLN -0,20 1,60 -2,63 -5,03 19,11 -2,03
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-23 114,78 PLN -0,18 1,32 -1,34 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 117,96 PLN -0,08 0,89 -0,48 -1,63 4,73 9,03
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 102,09 PLN -0,40 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 123,08 PLN 0,03 0,60 1,14 1,47 1,20 20,76
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-04-23 121,93 PLN 0,02 0,54 1,39 2,48 2,79 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-04-23 1 106,28 PLN 0,00 0,42 2,18 3,09 4,38 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-23 114,79 PLN 0,02 0,30 0,66 1,14 2,24 11,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-04-23 13,27 EUR -0,38 9,58 5,23 -9,85 -14,22 -30,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-23 55,61 PLN -0,32 9,40 5,82 -9,59 -12,92 -26,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-04-23 303,77 PLN -0,49 3,49 -1,10 -1,57 13,95 -7,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-04-23 144,63 PLN 0,06 2,45 5,45 4,52 7,66 -15,09
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-04-23 16,46 USD -0,48 2,30 -1,20 -3,74 29,20 -10,64
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-04-23 145,44 PLN -0,64 2,04 2,08 0,96 2,60 12,11
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR 2014-04-23 2,20 PLN 0,00 1,85 -0,45 -0,90 6,80 -1,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-04-23 49,82 PLN -0,70 1,76 -2,14 -4,14 22,95 -0,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-04-23 1,43 PLN 0,00 1,42 -5,30 -5,92 12,60 -33,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 16,83 PLN -0,12 1,20 -0,18 -0,12 4,93 3,76
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-04-23 135,63 PLN 0,00 0,73 0,73 -1,41 -4,28 16,57
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-04-23 4,28 USD 0,23 0,71 1,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-04-23 143,57 PLN -0,20 0,48 0,20 1,87 13,76 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-04-23 3 078,40 PLN 0,02 0,43 0,35 0,25 1,10 8,62
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-04-23 90,84 PLN 0,32 0,41 -1,05 1,38 2,48 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 12,97 PLN 0,00 0,39 1,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-04-23 267,44 PLN 0,02 0,30 0,47 1,21 1,35 10,32
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-04-23 114,00 PLN 0,00 0,27 0,74 1,03 -0,11 2,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-04-23 33,70 PLN 0,03 0,21 0,39 0,81 1,44 10,20
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-04-23 1 052,57 PLN -0,16 0,16 -0,97 1,47 2,58 -14,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-04-23 0,34 EUR 0,00 0,00 -5,56 -5,56 9,68 -37,04
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-04-23 173,64 PLN 0,00 -0,02 0,64 2,68 3,95 6,82
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-04-23 119,60 PLN 0,00 -0,03 -0,75 -1,56 -3,03 -5,60
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-04-23 113,57 PLN 0,00 -0,06 -0,12 0,14 -0,38 1,66
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-04-23 121,24 PLN 0,00 -0,20 -0,12 -0,12 -0,21 3,33
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-04-23 121,79 PLN 0,00 -0,28 -0,05 0,03 -0,31 3,09
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-04-23 146,65 PLN 0,00 -0,28 0,17 0,31 1,30 4,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-04-23 130,96 PLN 0,00 -0,30 0,21 1,43 2,63 10,18
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-04-23 94,94 PLN 0,00 -11,23 -11,23 -17,49 -2,90 -15,65
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-04-24 99,39 PLN 0,26 3,34 0,45 -4,64 16,96 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-24 113,77 PLN 0,04 1,56 1,37 -0,56 8,85 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-04-24 122,08 PLN -0,01 0,58 1,53 2,19 3,76 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-24 1 035,28 PLN 0,01 0,55 1,72 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-04-24 1 032,56 PLN 0,01 0,47 1,33 2,55 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny PDP_CO 2014-04-24 123,20 PLN -0,01 0,35 1,04 2,12 5,26 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-04-23 8,81 EUR -0,68 16,95 14,72 -14,31 -30,31 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-23 36,93 PLN -0,62 16,79 15,37 -14,08 -29,27 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-23 950,99 PLN -0,39 9,29 3,17 -8,79 -12,53 -8,68
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-04-23 100,84 PLN -0,22 7,83 4,24 -4,71 -5,51 -12,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-04-23 87,73 PLN -0,17 6,92 -0,06 -9,59 -11,60 -14,83
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-04-23 9,58 EUR -0,28 6,39 1,08 -8,98 -11,07 -24,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-23 40,14 PLN -0,22 6,25 1,65 -8,73 -9,74 -20,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-04-23 12,23 USD -0,08 5,85 4,07 0,97 8,78 -7,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-04-23 8,83 EUR -0,35 5,46 2,51 0,32 1,99 -1,95
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-04-23 37,02 PLN -0,30 5,32 3,09 0,60 3,52 3,29
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-04-23 33,39 PLN -0,15 2,71 -1,18 -4,90 9,12 -17,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 28,44 PLN -0,11 2,16 0,57 -2,00 4,37 -0,91
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 97,63 PLN -0,20 1,71 -2,56 -5,04 14,31 -4,60
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-04-23 160,23 PLN 0,04 1,63 -0,60 -2,01 5,85 1,47
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-23 733,40 PLN -0,42 1,53 -17,62 -22,85 -15,86 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 29,56 PLN -0,07 1,48 0,48 -0,81 2,25 7,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-04-23 18,87 USD 0,17 1,19 -0,93 -1,32 10,27 12,08
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 212,51 PLN -0,03 0,92 0,36 -0,26 4,18 12,52
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-04-23 57,51 PLN 0,03 0,89 1,36 2,35 2,64 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-04-23 13,63 EUR -0,11 0,82 -2,41 -1,95 3,39 18,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,33 0,15 19,21
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-23 1 237,93 PLN 0,02 0,70 1,22 1,61 0,31 21,67
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-04-23 57,13 PLN -0,05 0,69 -1,86 -1,69 4,94 24,82
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 56,57 PLN 0,04 0,66 1,29 2,02 3,21 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 1 193,12 PLN 0,03 0,52 1,20 2,01 3,68 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-04-23 18,36 EUR 0,02 0,39 0,75 1,72 2,63 14,33
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 1 139,27 PLN 0,02 0,34 -4,19 -4,46 20,37 6,34
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-04-23 76,96 PLN 0,08 0,26 1,32 2,00 4,17 20,44
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-04-23 28,21 PLN 0,04 0,21 0,43 1,04 1,77 11,59
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 1 008,95 PLN 0,02 0,21 0,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-04-23 126,36 PLN 0,04 0,06 0,16 0,57 0,97 9,27
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-04-23 79,14 PLN 0,00 0,00 -3,68 -13,56 -23,59 -30,16
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN 2014-04-23 89,68 PLN 0,00 0,00 -5,72 -14,79 -25,54 -37,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-23 79,49 PLN -0,60 15,96 14,11 -11,08 -24,48 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-23 122,61 PLN -0,84 5,45 5,05 0,52 10,07 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-04-23 96,57 PLN -0,01 1,52 1,73 -4,48 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-23 75,72 PLN -1,15 -1,84 -18,00 -20,77 -20,30 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-23 152,37 PLN -0,78 -2,97 -1,42 4,66 40,34 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 120,10 PLN -0,38 1,37 1,52 0,87 41,53 12,79
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-04-23 110,06 PLN 0,00 0,86 0,78 2,00 5,74 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-04-23 113,61 PLN 0,04 0,52 0,17 1,27 4,22 0,00
akcje zamknij Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 014,69 PLN 0,00 -0,16 -1,41 -1,70 -0,60 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-04-23 176,02 PLN -0,37 -1,36 -1,26 1,50 57,08 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 97,13 PLN 0,78 -4,87 -18,05 -23,58 -20,93 -7,98
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 985,57 PLN 0,00 1,43 -1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-04-23 241 891,36 PLN 0,00 0,59 2,24 4,93 11,80 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-04-23 1 050,83 PLN 0,00 0,47 3,83 5,15 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-04-23 11,39 PLN 0,00 0,35 1,70 2,89 7,05 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 11,09 PLN 0,00 0,27 0,91 1,74 5,02 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-04-18 9,87 PLN 0,00 -0,20 -0,40 -0,70 -1,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-04-23 15,28 PLN -0,84 -0,46 -6,37 -7,23 31,16 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 12,79 PLN -0,54 -1,46 -8,90 -9,10 19,87 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-04-23 1 290,37 PLN 0,00 -7,05 -7,05 -9,18 18,06 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-04-23 1 214,54 PLN 0,00 -7,97 -7,97 -8,71 13,40 0,00
akcje zamknij NWAI Obligacji SFIO PDP_UN 2014-04-23 106,54 PLN -0,07 0,67 1,25 2,11 5,13 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-04-23 1 024,55 PLN 0,00 0,29 0,91 2,05 2,52 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-23 72,39 PLN 0,00 -2,65 -1,08 -1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-04-23 105,08 PLN 0,00 -4,29 0,18 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-04-23 105,69 PLN 0,00 -4,77 -2,08 -0,57 5,76 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-04-23 2,74 PLN 0,00 1,02 1,21 5,50 14,17 93,21
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-04-23 1,47 PLN 0,00 0,93 2,20 3,81 8,63 29,73
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-04-23 0,79 PLN 0,00 0,18 -0,08 -2,41 -3,69 -25,82
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-04-23 1,21 PLN 0,00 -8,56 -2,59 -5,43 -0,68 -18,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-04-23 63,07 PLN -0,44 11,83 7,37 -4,87 -0,19 -5,48
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-04-23 146,99 PLN -0,35 8,53 6,48 -5,76 0,72 -0,05
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-04-23 78,46 PLN -0,46 7,76 8,22 -4,08 -10,96 -32,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-04-23 93,59 PLN -0,55 6,47 3,80 -0,40 -1,21 -21,90
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-04-23 109,63 PLN -0,52 6,17 4,16 -0,69 -1,47 -10,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-04-23 150,52 PLN -0,42 4,21 2,24 6,01 20,91 35,07
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-04-23 46,39 PLN -0,04 4,20 -3,19 -8,14 6,77 -30,28
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-04-23 72,40 PLN -0,19 3,34 1,94 -0,63 22,24 -24,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD (USD) AKZW_AZ 2014-04-23 27,08 USD -0,35 3,25 2,94 6,17 5,76 -14,57
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-04-23 103,31 PLN -0,74 3,23 4,55 -3,52 -10,51 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 279,36 PLN -0,12 3,09 0,58 -4,46 14,51 -5,71
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD AKZ_AZ 2014-04-23 81,97 PLN -0,57 2,73 1,98 5,78 0,65 -4,86
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-04-23 104,45 PLN -0,04 2,73 4,37 3,62 0,34 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (EUR) AKZW_XX 2014-04-23 13,26 EUR -0,47 2,66 -13,49 -19,87 -15,43 -33,17
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-04-23 143,30 PLN 1,02 2,59 -9,40 -0,26 2,65 44,11
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-04-23 343,95 PLN -0,02 2,59 1,23 -1,75 18,57 5,98
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-04-23 112,31 PLN -0,07 2,53 1,36 -0,44 7,31 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR AKZ_RO 2014-04-23 55,59 PLN -0,41 2,53 -13,00 -19,66 -14,16 -29,60
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-04-23 113,18 PLN -0,06 2,38 1,33 -0,43 6,70 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-04-23 165,97 PLN 0,00 2,32 4,18 4,91 14,78 35,95
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-04-23 113,66 PLN -0,06 2,20 1,39 -0,25 6,29 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 285,27 PLN -0,09 2,07 1,03 -1,96 7,64 5,29
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-04-23 113,83 PLN -0,05 2,02 1,34 -0,18 5,56 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 10,68 42,07
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-04-23 114,64 PLN -0,05 1,81 1,31 -0,10 5,11 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 248,18 PLN -0,02 1,50 0,66 -1,03 4,25 9,68
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-04-23 114,09 PLN -0,04 1,45 1,24 0,08 4,25 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-04-23 129,53 PLN -0,56 1,32 0,66 4,08 9,70 22,89
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-04-23 246,40 PLN 0,02 0,92 1,25 1,48 1,36 23,95
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału 90 OKZ_UN 2014-04-23 115,39 PLN -0,15 0,91 0,80 1,90 6,13 9,35
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 20,63
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 7,19 31,36
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 251,32 PLN 0,03 0,25 0,52 1,04 1,88 11,51
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-04-23 109,95 PLN 0,03 0,22 0,47 0,87 1,65 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-04-23 162,08 PLN -0,09 -0,30 -2,27 -5,64 31,67 -8,39
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-04-23 101,22 PLN -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-04-24 70,41 PLN 0,54 5,98 2,33 -7,96 -5,18 -23,38
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-04-24 60,01 PLN 0,17 3,95 9,49 6,59 7,01 -60,22
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-04-24 270,97 PLN 0,09 2,28 6,12 8,11 22,49 7,37
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-04-24 86,58 PLN -0,10 2,22 11,53 8,66 13,10 -62,91
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-04-24 186,19 PLN 0,07 2,12 8,01 11,48 15,91 -15,54
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-04-24 114,81 PLN 0,08 1,32 3,82 4,25 9,33 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-23 137,20 PLN 0,00 0,77 0,77 1,54 1,62 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-24 150,08 PLN 0,01 0,55 17,56 11,29 9,89 -30,30
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-04-24 132,10 PLN -0,17 -0,84 12,51 4,29 24,93 32,42
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-24 70,68 PLN -0,20 -1,67 -5,43 -11,13 -11,14 -29,15
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-04-23 170,62 PLN 0,09 15,32 15,54 -12,99 -25,96 -16,40
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-04-23 152,16 PLN -0,50 8,06 4,52 -2,94 -11,19 -12,61
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-04-23 60,89 PLN 0,07 5,40 2,08 -2,84 -3,97 -24,27
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-04-23 135,28 PLN 0,01 4,04 1,42 -3,63 -6,48 -8,66
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-04-23 119,39 PLN -0,62 3,54 -14,47 -19,16 -11,65 -32,24
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-04-23 190,15 PLN 0,69 2,51 2,14 3,79 -1,89 3,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-04-23 58,74 PLN -0,25 2,46 1,61 -3,07 -6,32 -19,72
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-04-23 383,90 PLN -0,50 2,31 -0,69 -0,52 12,72 -7,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-04-23 165,72 PLN 0,23 0,35 -1,07 1,77 -0,65 -9,99
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-04-23 289,59 PLN 0,03 0,34 0,65 0,85 0,68 16,17
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-04-23 226,77 PLN 0,03 0,23 0,67 1,40 2,72 11,56
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-23 12 439,52 PLN 0,00 0,21 2,94 4,83 12,28 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 126,03 PLN 0,02 0,19 0,43 0,91 1,77 9,66
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-04-23 26,02 PLN -0,27 -0,38 -0,54 1,60 11,87 14,93
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-04-23 48,37 PLN -0,35 -0,43 -6,44 -7,14 11,66 -8,68
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-04-23 200,79 PLN -0,78 -0,82 -1,13 2,21 30,37 3,92
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-04-23 383,03 PLN -0,50 -0,85 -1,16 3,39 19,43 12,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-04-23 70,36 PLN -0,99 -1,28 0,40 9,54 34,33 0,04
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-04-23 62,87 PLN -0,35 -2,03 -0,54 6,06 9,57 -7,53
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-23 953,63 PLN 0,00 -2,41 -2,41 -1,70 -3,71 -8,37
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-04-23 246,42 PLN -0,54 -2,58 -5,58 -1,51 35,34 14,08
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-23 1 655,37 PLN 0,00 -2,66 -2,66 -2,44 4,45 10,75
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-04-23 139,46 PLN 0,01 -4,39 0,41 -4,72 -16,10 -25,49
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-04-23 1 731,26 PLN 0,00 -4,55 3,84 -7,83 -24,44 -36,41
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-04-23 479,08 PLN 0,00 -5,48 -3,90 5,65 16,61 -33,36
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-04-23 1 089,06 PLN 0,00 -6,96 -1,71 5,37 9,64 -59,11
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-04-23 89,72 PLN -0,14 2,61 -2,34 -6,15 11,81 -16,70
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-04-23 132,49 PLN -0,14 2,45 -2,03 -5,32 13,74 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-04-23 121,82 PLN -0,22 1,71 -4,27 -9,86 5,92 -14,63
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 105,13 PLN 0,01 0,53 0,87 1,77 3,39 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-04-23 121,91 PLN -0,11 0,51 -0,66 -0,25 5,87 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-04-23 134,36 PLN -0,26 0,38 -0,21 -4,19 35,70 13,44
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 106,77 PLN 0,03 0,28 0,46 0,82 6,79 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-04-23 112,41 PLN 0,00 0,22 0,17 0,97 6,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 118,16 PLN 0,02 0,14 1,40 2,48 5,75 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-04-23 100,76 EUR 0,00 -0,09 0,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 142,56 PLN -0,41 -0,15 -2,76 -3,90 35,58 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 85,99 PLN 0,15 -0,43 -4,09 -6,98 -1,83 -37,26
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-04-23 9 034,85 PLN 0,00 -2,08 -4,00 -7,68 -7,74 -22,07
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-04-23 98,55 PLN 0,33 -2,82 -1,06 2,29 -13,70 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-23 102,76 PLN 0,00 -6,29 -6,29 -9,18 -9,81 2,90
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-04-23 183,09 PLN 0,00 -7,91 -7,91 -13,98 -15,96 -3,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-04-23 108,86 PLN -0,02 4,57 1,27 -2,11 0,80 12,53
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-04-23 110,24 PLN 0,00 2,22 2,61 5,19 5,70 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-04-23 116,43 PLN 0,25 1,40 0,38 0,77 0,11 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 88,38 PLN -0,05 1,08 0,11 -3,46 20,21 -1,50
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-04-23 212,50 PLN -0,01 1,08 -0,66 -4,11 8,81 -8,57
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-04-23 202,33 PLN 0,00 0,93 0,52 -2,17 9,23 5,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 205,66 PLN 0,07 0,87 1,18 1,52 -1,78 19,26
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-04-23 117,98 PLN 0,06 0,63 0,59 0,13 -1,61 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 147,39 PLN 0,08 0,57 1,40 2,13 3,19 15,50
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-04-23 111,16 PLN 0,00 0,55 0,67 1,20 0,55 11,16
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-04-23 149,25 PLN 0,05 0,53 0,14 0,66 -0,51 19,98
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 171,00 PLN 0,06 0,46 0,78 1,47 2,55 12,49
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-04-23 223,55 PLN 0,07 0,46 0,83 1,59 2,65 14,69
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-04-23 229,59 PLN -0,05 0,31 0,10 -1,14 5,13 14,66
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ OKZ_UN 2014-04-23 109,90 PLN 0,00 0,15 0,57 2,66 4,53 6,54
akcje zamknij KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ OKZ_UN 2014-04-23 125,42 PLN 0,00 0,02 1,12 3,20 9,23 22,64
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-04-23 101,88 PLN 0,00 -0,32 0,04 0,12 0,39 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-04-23 85,19 PLN -0,25 -0,37 -0,90 -2,27 17,36 -7,65
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 79,30 PLN -0,03 -0,48 -3,03 -4,95 35,63 17,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 113,32 PLN -0,11 -0,51 -0,86 -3,56 3,60 0,00
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-04-23 121,64 PLN 0,00 -0,52 1,68 6,62 8,91 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 80,95 PLN -0,31 -2,32 -1,24 -2,10 34,25 12,67
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-04-23 102,03 PLN 0,00 -3,44 2,53 3,82 7,15 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 4,35
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-04-23 288,63 PLN -0,01 0,84 0,62 -0,50 4,21 6,62
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-23 262,06 PLN 0,05 0,63 1,44 1,19 -1,72 16,93
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-04-23 1 178,95 PLN 0,00 0,63 -0,44 -3,26 13,26 17,96
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 253,62 PLN 0,03 0,30 0,63 1,19 2,20 12,64
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-04-23 1 386,05 PLN 0,00 -5,51 -5,69 -5,14 9,03 6,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. ANP_UN 2014-04-23 34 790,06 PLN 0,00 13,23 4,02 -7,79 51,00 63,96
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-04-23 2 024,05 PLN 0,00 3,95 3,95 69,19 103,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-04-23 178,53 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-04-23 161,14 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,47 39,61
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-04-23 161,16 PLN 0,00 2,76 3,96 6,83 12,48 39,63
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-04-23 165,46 PLN 0,00 2,75 3,90 6,69 12,20 41,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-04-23 157,07 PLN 0,00 2,75 3,90 6,70 12,20 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-04-23 179,44 PLN 0,00 2,74 3,84 5,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-04-23 180,00 PLN 0,00 2,74 3,66 5,75 10,98 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-04-23 179,82 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-04-23 155,85 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,93 35,03
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-04-23 171,79 PLN 0,00 2,74 3,83 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-04-23 138,63 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-04-23 179,52 PLN 0,00 2,74 3,83 6,56 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-04-23 175,76 PLN 0,00 2,74 3,84 6,57 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-04-23 156,20 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-04-23 155,78 PLN 0,00 2,74 3,84 6,52 11,88 34,97
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-04-23 179,77 PLN 0,00 2,74 3,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-04-23 171,90 PLN 0,00 2,74 3,84 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-04-23 177,70 PLN 0,00 2,73 3,84 5,82 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.BioVentures FIZ ANP_UN 2014-04-23 6,40 PLN 0,00 0,47 -1,69 -24,44 -53,96 -89,42
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-04-23 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-23 212,75 PLN -0,12 1,82 -1,14 -3,70 15,06 -5,70
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-04-23 41,94 USD 0,74 1,65 -0,71 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-04-23 56,41 USD 0,62 1,58 1,58 2,98 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-04-23 39,42 USD 0,51 1,52 2,44 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-23 167,23 PLN -0,10 1,33 -0,20 -2,16 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-04-23 30,29 EUR 0,46 1,27 -2,20 0,66 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-04-23 41,72 USD 0,26 1,26 2,18 2,91 9,67 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-04-23 40,74 EUR 0,32 1,22 0,07 2,31 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-04-23 126,97 PLN 0,53 1,15 -1,64 0,94 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-04-23 28,47 EUR 0,25 1,14 0,92 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-04-23 170,76 PLN 0,39 1,07 0,64 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-04-23 119,33 PLN 0,29 1,00 1,48 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-04-23 30,13 EUR 0,00 0,90 0,63 2,24 2,80 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-04-23 35,86 USD 0,20 0,76 0,31 0,39 9,40 0,00
akcje zamknij