Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+47,18% MCI10 24.10.2014
+11,79% OPE23 24.10.2014
+8,85% QRS16 24.10.2014
+7,07% ALT09 24.10.2014
+6,64% ALT19 24.10.2014
+5,92% ARK26 23.10.2014
+5,54% QRS17 23.10.2014
+5,44% MCI02L 24.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-24 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-24 1 300,18 PLN 0,00 0,36 1,18 2,41 5,07 19,99
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-23 112,95 PLN 0,03 0,34 1,14 1,81 3,68 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-24 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-24 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-24 307,90 EUR 0,00 -0,69 -0,91 1,64 4,01 23,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-24 1 006,15 PLN 0,00 -1,09 1,66 -0,14 -5,40 4,43
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-24 1 143,51 PLN 0,00 -1,55 0,21 -2,66 -9,35 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-24 964,65 PLN 0,00 -1,87 -3,54 -5,22 -14,32 2,88
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-24 390,74 USD 0,00 -1,90 -6,63 -6,83 -4,05 14,59
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-24 228,44 EUR 0,00 -2,89 -5,54 -5,92 -15,19 6,29
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-24 289,90 USD 0,00 -4,08 -10,99 -13,77 -21,76 -1,75
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-24 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-23 96,00 PLN -0,25 1,37 -2,51 -2,24 5,16 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-24 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-23 112,09 PLN 0,14 0,61 1,63 3,22 7,17 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-24 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-23 132,74 PLN 0,14 0,60 1,40 1,48 3,28 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-24 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-24 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 117,26 PLN 0,02 0,51 3,19 2,85 4,37 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-24 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-23 105,33 PLN 0,34 0,18 1,30 5,04 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-23 102,10 PLN 0,06 0,16 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 103,31 PLN 0,10 0,14 0,69 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-24 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-24 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 101,08 PLN 0,13 0,04 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-23 104,82 PLN -0,01 0,01 4,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-24 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-23 105,74 PLN 0,00 -0,35 2,27 5,26 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-23 109,54 PLN 0,00 -0,38 2,91 2,23 3,53 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-23 98,40 PLN 0,17 -1,41 -1,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-23 147,73 PLN 0,11 -1,48 3,29 -0,69 -1,81 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-23 107,91 PLN -0,01 1,25 2,26 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-23 101,62 PLN -0,02 0,17 0,59 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 104,74 PLN 0,03 -0,04 3,32 4,91 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 102,87 PLN 0,01 -0,73 3,34 3,51 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 99,47 PLN 0,01 -2,21 3,51 0,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-23 133,22 PLN 0,13 1,32 2,46 5,96 10,33 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-23 102,71 PLN 0,43 0,95 -0,15 4,50 -15,19 0,79
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-23 224,68 PLN 0,03 0,83 2,11 5,44 6,46 21,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-23 174,33 PLN 0,00 0,10 0,47 1,44 2,64 9,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 118,89 PLN 0,08 -0,14 0,01 1,07 3,71 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 111,08 PLN 0,20 -0,26 0,14 5,17 1,31 15,99
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-23 271,66 PLN -0,05 -0,35 2,53 3,05 1,93 23,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-23 167,21 PLN -0,08 -0,68 0,31 -0,17 -0,89 8,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-23 109,17 PLN 0,73 -0,88 -0,37 2,31 7,61 39,34
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 122,14 PLN -0,12 -1,29 2,48 1,34 -0,64 28,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-23 124,36 PLN -0,02 -1,55 -0,58 -3,15 -0,60 22,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-23 136,47 PLN 0,14 -1,80 2,42 -1,83 -2,65 37,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-23 159,97 PLN 0,24 -1,82 2,81 -2,84 -5,10 28,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-23 440,51 PLN -0,09 -2,49 3,37 0,49 -4,08 32,64
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 151,38 PLN -0,05 -3,47 -1,45 -9,11 -12,68 23,38
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 129,69 PLN 0,00 1,11 2,44 5,37 6,92 22,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-23 140,80 PLN 1,59 0,92 0,56 10,80 10,08 38,64
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-23 116,59 PLN 0,00 0,25 0,78 1,57 2,72 11,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-23 124,41 PLN 0,02 0,13 0,53 2,03 4,56 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 121,30 PLN 0,15 -0,07 1,19 2,83 1,16 19,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-23 103,56 PLN 0,82 -0,60 -3,57 -1,35 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-24 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 4,79 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-23 116,33 PLN 0,26 -1,04 0,09 1,35 -2,02 17,14
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 118,23 PLN 0,42 -1,79 0,17 1,64 -2,32 21,15
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 105,40 PLN -0,09 -1,91 2,15 3,24 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-23 119,51 PLN 0,06 -2,42 2,00 -0,61 -5,61 20,30
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-23 3 280,66 PLN 0,00 1,05 2,54 6,57 6,83 16,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-24 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-24 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-24 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-24 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-23 277,25 PLN -0,03 0,61 1,18 3,67 4,92 13,64
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-24 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-23 57,30 PLN 0,83 0,32 -1,41 3,04 -6,84 -4,18
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-23 34,28 PLN 0,00 0,29 0,79 1,72 2,54 9,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 101,18 PLN -0,03 0,26 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-24 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-23 141,13 PLN 0,23 0,25 1,53 -1,70 0,13 25,94
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-24 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 13,22 PLN 0,00 0,08 0,69 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 17,20 PLN -0,06 -0,06 1,59 2,20 2,08 13,98
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-23 155,28 PLN 0,45 -0,72 0,39 6,77 7,80 23,27
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-23 1 031,58 PLN 0,14 -0,72 1,21 -1,99 -0,55 -3,96
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-24 88,65 PLN 0,00 -0,87 0,84 -2,41 -1,06 -5,27
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-23 13,55 EUR 0,67 -0,88 -3,56 2,11 -7,95 -0,37
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 2,22 PLN 0,00 -0,89 1,83 0,91 0,00 12,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-23 125,39 PLN -0,41 -1,35 -8,53 -13,30 -9,39 -14,35
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-24 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-23 302,86 PLN 0,03 -1,76 2,74 -0,30 -1,86 17,31
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-23 48,62 PLN -0,14 -2,58 2,86 -2,41 -6,45 30,17
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-23 3,96 USD -0,25 -2,70 -7,48 -7,48 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-23 14,56 USD -0,48 -5,39 -5,39 -11,54 -14,85 24,66
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-24 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-24 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-24 130,12 PLN -0,02 1,71 3,32 6,59 8,92 25,54
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-24 1 058,58 PLN 0,03 0,35 1,15 2,25 5,18 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-24 1 052,49 PLN 0,00 0,25 0,92 1,93 4,53 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-24 125,51 PLN -0,02 0,18 0,82 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-24 114,82 PLN -0,06 -1,40 0,98 0,92 0,36 19,39
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-24 100,43 PLN 0,11 -2,11 2,99 1,05 -3,65 14,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-23 42,40 PLN 2,12 5,92 -0,87 14,81 -1,35 19,61
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-23 10,03 EUR 1,99 4,66 -3,03 13,82 -2,47 24,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 1 314,15 PLN 0,01 1,59 3,12 6,16 7,87 23,75
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-23 78,89 PLN 0,13 1,22 2,99 2,51 4,56 11,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 20,84 PLN -0,10 1,07 2,31 5,25 6,65 22,23
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-23 954,66 PLN 1,06 0,76 -3,01 0,39 -8,44 12,21
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 223,38 PLN 0,03 0,61 3,32 5,12 4,84 26,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-23 28,65 PLN 0,00 0,24 0,77 1,56 2,61 11,18
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 1 024,27 PLN -0,01 0,24 0,74 1,52 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 30,85 PLN 0,10 0,23 2,53 4,36 3,52 22,66
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-23 128,05 PLN -0,02 0,20 0,65 1,34 1,91 9,18
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-23 103,22 PLN 0,63 0,10 -0,30 2,36 -2,46 18,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-23 18,66 EUR 0,00 0,01 0,74 1,62 3,37 15,63
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-24 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 57,71 PLN 0,05 -0,16 0,63 2,02 4,08 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 1 218,75 PLN 0,07 -0,16 0,73 2,15 4,20 20,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 29,71 PLN 0,13 -0,20 3,02 4,47 2,38 22,77
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-23 165,66 PLN 0,06 -0,47 2,98 3,39 1,31 26,92
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-23 40,93 PLN 0,71 -0,70 -0,78 1,97 -6,93 8,19
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-23 87,21 PLN 0,74 -0,76 -1,69 -0,59 -10,13 5,08
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-23 9,68 EUR 0,59 -1,89 -2,95 1,08 -7,99 12,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-23 33,63 PLN 0,18 -1,98 2,75 0,72 -4,22 11,84
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-23 1 128,46 PLN -0,17 -2,04 4,36 -0,95 -5,36 27,65
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 98,52 PLN 0,04 -2,09 3,79 0,91 -4,17 25,50
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-23 735,99 PLN -0,85 -5,78 -8,52 0,35 -22,57 -15,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-23 37,44 PLN 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-23 8,86 EUR 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-23 58,91 PLN 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-23 17,64 USD -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-23 11,21 USD -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-23 61,05 PLN 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-23 13,93 EUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-23 89,50 PLN 1,62 3,71 -1,13 12,59 0,12 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-23 102,53 PLN -0,07 0,21 -0,08 6,17 1,41 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-23 119,41 PLN 0,55 -2,42 -4,34 -2,61 -2,11 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-23 135,48 PLN -0,27 -4,49 -3,61 -11,08 -6,94 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-23 116,57 PLN 0,00 1,47 2,52 5,91 8,04 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-23 118,20 PLN -0,08 0,57 1,76 4,04 5,37 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 116,64 PLN 0,04 -1,98 1,35 -2,88 -2,03 34,88
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-23 158,22 PLN 0,22 -5,57 -2,98 -10,11 -8,76 73,45
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-24 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-24 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 6,23 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 11,25 PLN 0,09 0,36 0,72 1,44 3,21 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-23 11,58 PLN 0,00 0,17 0,78 1,67 4,61 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-24 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-24 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 10,90 PLN 0,00 -2,24 -2,59 -14,78 -22,53 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-23 13,61 PLN -0,37 -5,42 0,44 -10,93 -17,36 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-24 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-24 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-24 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-24 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-24 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-24 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-24 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-24 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-24 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-24 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-23 163,39 PLN 1,42 2,02 2,54 11,16 4,76 44,29
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-23 68,04 PLN 1,23 1,76 0,61 7,88 2,62 37,70
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-23 261,06 PLN 0,00 1,28 2,46 5,95 7,52 25,82
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 281,31 PLN 0,01 1,21 2,21 5,40 6,41 22,13
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-23 118,83 PLN 0,12 0,34 1,50 4,15 4,24 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-23 118,78 PLN -0,02 0,25 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 255,39 PLN -0,02 0,24 0,75 1,62 2,68 11,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-23 111,76 PLN -0,02 0,23 0,76 1,65 2,53 10,90
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-23 119,79 PLN 0,18 0,07 1,43 4,49 4,39 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-23 118,88 PLN 0,23 -0,18 1,27 4,44 4,25 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 256,04 PLN 0,09 -0,19 1,58 3,17 2,10 21,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-23 160,99 PLN 0,08 -0,21 -0,48 0,95 5,56 39,87
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-23 108,05 PLN 0,07 -0,22 -1,58 3,45 7,19 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-23 1 011,15 PLN 0,06 -0,29 -0,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 296,80 PLN 0,22 -0,40 2,91 4,04 2,00 24,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-23 105,90 PLN 0,23 -0,41 0,17 4,62 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-23 118,54 PLN 0,25 -0,46 1,00 4,29 4,04 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-23 44,64 PLN -0,18 -0,51 -1,76 -3,77 -11,60 0,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-23 102,78 PLN -0,25 -0,59 -5,47 -0,51 -4,02 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-23 117,80 PLN 0,29 -0,72 0,76 4,08 3,63 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-23 116,88 PLN 0,32 -0,90 0,65 4,07 3,61 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 166,77 PLN 0,09 -1,50 6,03 2,89 -2,91 36,47
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-23 75,62 PLN 0,40 -1,57 3,70 4,45 3,79 17,24
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 289,96 PLN 0,39 -1,64 4,16 3,79 -0,84 27,61
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-23 354,17 PLN 0,30 -2,18 3,17 2,97 1,17 30,52
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-23 139,80 PLN 0,78 -2,20 -0,65 7,93 12,33 51,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-23 177,13 PLN 0,88 -2,87 0,41 7,48 13,10 57,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-23 114,44 PLN 0,09 -2,89 -4,51 4,39 3,67 15,67
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-23 165,26 PLN 1,19 -2,93 -4,26 -0,43 4,46 44,52
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-23 101,39 PLN -0,30 -3,42 -2,42 8,33 7,90 9,81
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-23 147,37 PLN 0,58 -4,60 -5,45 -2,09 3,80 49,11
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-23 153,51 PLN -0,09 -7,08 -2,19 7,12 6,84 68,64
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-23 73,75 PLN -2,24 -9,39 -13,65 -6,00 -9,84 -16,72
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-24 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-24 142,39 PLN 0,01 0,44 -4,21 -5,12 5,59 -29,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-24 286,15 PLN 0,00 0,27 0,29 5,60 14,16 8,69
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-24 118,01 PLN 0,01 -0,02 0,40 2,79 7,16 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-24 201,28 PLN 0,01 -0,05 0,59 8,10 20,52 -11,46
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-24 71,48 PLN 0,08 -0,33 -3,52 1,52 -6,56 -5,27
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-24 63,18 PLN 0,38 -0,60 -1,25 5,28 12,22 -41,24
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-24 101,87 PLN -0,10 -1,68 -4,21 -22,88 -19,57 3,56
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-24 62,52 PLN -0,05 -1,94 -6,18 -11,54 -21,39 -29,34
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-24 83,51 PLN 0,53 -2,04 -2,44 -3,55 4,81 -52,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-23 65,19 PLN 0,31 4,10 3,94 10,98 7,57 15,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-23 188,21 PLN 1,26 3,20 -3,86 10,31 -4,02 18,84
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-23 141,10 PLN 0,38 2,25 -2,64 1,18 -3,60 -30,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-23 190,45 PLN 0,08 1,07 5,62 14,92 16,96 19,77
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-23 303,16 PLN 0,01 0,92 2,00 4,69 5,58 17,66
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-23 230,90 PLN -0,01 0,25 0,87 1,82 3,24 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 128,06 PLN -0,02 0,22 0,76 1,61 2,54 9,50
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-24 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-23 26,49 PLN 0,11 -0,38 0,30 1,81 3,44 25,90
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-24 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-24 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 384,93 PLN 0,21 -0,80 -0,04 0,50 3,90 30,77
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-23 143,34 PLN 0,14 -1,47 -1,06 5,96 2,11 10,89
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-23 47,57 PLN 0,25 -2,02 -4,05 -1,65 -8,68 26,45
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-23 196,69 PLN 0,35 -2,28 -1,82 -2,04 0,12 38,83
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-23 375,98 PLN 0,21 -2,69 -0,77 -2,06 -2,57 12,73
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-23 64,61 PLN 0,91 -3,02 -7,08 -8,17 0,59 29,90
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-23 65,47 PLN -0,26 -3,59 -2,62 7,52 4,47 4,02
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-23 191,84 PLN 0,45 -3,64 -2,57 0,89 4,71 16,91
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 232,12 PLN -0,21 -3,77 -0,19 -5,80 -7,23 56,45
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-23 60,12 PLN -1,09 -4,47 -5,61 -4,37 1,42 12,54
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-23 123,08 PLN -0,29 -5,97 -8,42 3,09 -16,66 -17,06
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-24 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-23 151,13 PLN -1,63 -8,81 -9,88 -0,68 -3,60 -5,98
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-23 97,52 PLN -0,36 2,70 -1,92 -1,05 1,22 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 120,61 PLN 0,00 0,86 1,40 2,07 4,61 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-23 102,77 PLN 0,07 0,63 1,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-23 120,80 PLN 0,00 0,62 0,08 -0,91 -1,15 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-24 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 109,33 PLN -0,03 0,60 1,24 2,40 3,24 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-24 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-24 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-24 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 107,16 PLN 0,00 0,21 0,92 1,93 3,74 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-23 102,18 PLN 0,12 -0,19 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-23 102,69 PLN 0,15 -0,83 1,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 83,48 PLN -0,08 -1,24 1,48 -2,92 -9,69 -9,42
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-23 102,04 PLN 0,19 -1,66 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-23 130,38 PLN 0,02 -1,96 2,69 -1,59 -6,82 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-23 86,26 PLN -0,17 -2,64 0,16 -3,86 -9,77 19,36
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 136,90 PLN -0,35 -2,89 2,72 -3,97 -7,72 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-23 119,13 PLN -0,13 -3,15 1,21 -2,21 -11,85 18,33
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-23 140,43 PLN -0,26 -3,39 3,71 4,52 0,14 54,76
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-24 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-23 127,91 PLN 0,02 2,77 4,21 8,42 8,55 27,11
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-23 159,84 PLN 0,01 2,47 3,72 7,10 7,80 25,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 221,37 PLN 0,03 1,79 3,29 7,64 9,27 24,91
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 126,06 PLN -0,01 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-23 231,01 PLN -0,01 0,75 2,02 3,34 4,98 15,68
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 152,21 PLN -0,02 0,67 1,43 3,27 5,47 16,24
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 175,08 PLN -0,01 0,34 1,07 2,39 3,89 12,36
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-23 240,57 PLN -0,07 0,34 4,28 4,78 3,59 27,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-23 207,19 PLN -0,05 -0,60 3,52 2,40 0,18 22,15
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-23 118,81 PLN 0,55 -1,19 1,84 9,14 6,83 24,70
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 113,86 PLN -0,20 -1,56 3,53 0,48 -3,10 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-23 208,61 PLN -0,03 -2,20 2,56 -1,83 -5,86 6,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 88,67 PLN -0,07 -2,36 4,70 0,33 -3,15 27,84
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 85,35 PLN -0,06 -2,61 4,84 0,19 -2,09 18,20
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 78,58 PLN -0,27 -2,76 4,91 -0,91 -5,81 55,33
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 82,49 PLN -0,25 -2,80 7,03 1,90 -0,24 56,62
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 279,62 PLN 0,01 1,61 3,36 6,70 7,97 21,26
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 257,87 PLN -0,03 0,21 0,79 1,68 2,89 12,11
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-24 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-23 294,42 PLN 0,03 -0,26 1,63 2,01 1,50 12,73
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-23 100,92 PLN -0,01 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-23 98,47 PLN 1,03 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-24 1 043,05 PLN 0,00 -1,66 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-23 249,81 PLN -0,02 -1,89 0,67 -2,00 -5,26 8,93
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 388,42 PLN 0,23 -2,82 2,59 -0,45 -5,00 24,45
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-24 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-24 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-24 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-24 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-24 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-24 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-24 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-24 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-24 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-24 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-24 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-24 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-24 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-24 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-24 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-24 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-24 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-24 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-24 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-24 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-24 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-24 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-24 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-24 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-24 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-24 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-24 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-24 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-24 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-24 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-24 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-24 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-24 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-23 10,87 PLN 0,09 1,97 5,74 8,27 9,03 11,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-23 15,72 PLN 0,00 1,42 3,01 6,07 7,52 20,64
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 20,25 PLN 0,05 1,35 3,00 6,41 7,77 21,33
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-23 9,48 PLN 0,96 0,74 5,80 11,92 16,46 35,43
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-23 11,08 PLN 0,18 0,64 1,56 6,03 -1,77 3,45
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-10-23 13,24 PLN 0,23 0,61 4,58 11,07 10,24 18,74
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 15,81 PLN 0,00 0,44 1,28 2,60 4,01 17,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-10-23 9,64 PLN 0,31 0,42 5,36 16,28 19,16 28,02
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-23 13,93 PLN 0,00 0,36 1,09 1,98 3,11 11,08
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 16,42 PLN -0,06 -0,48 1,92 2,69 1,80 18,04
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 7,73 PLN 0,00 -0,64 1,98 2,52 -1,28 12,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-23 6,09 PLN 1,00 -0,81 1,50 5,36 8,36 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-23 8,45 PLN 0,60 -0,82 0,36 5,36 -5,80 -5,80
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-10-23 3,26 USD -0,25 -0,96 -2,76 -1,84 -0,78 6,31
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-10-23 9,39 PLN 0,11 -1,47 0,54 -0,32 -3,79 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-23 2,84 USD 0,61 -2,15 -2,70 1,48 5,98 29,67
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-10-23 3,97 USD -0,12 -2,28 -3,82 0,71 0,32 13,69
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-10-23 2,89 USD -0,03 -2,47 -3,11 5,43 8,44 22,57
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 7,59 PLN -0,39 -2,57 -1,56 7,36 1,07 3,83
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-23 6,22 PLN -0,16 -2,81 1,47 -0,16 -7,16 11,87
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 16,64 PLN -0,18 -3,14 1,96 0,48 -4,31 11,23
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 7,04 PLN 0,00 -3,16 4,30 -2,63 -10,89 14,29
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 8,26 PLN -0,24 -3,50 2,86 0,24 -2,71 35,63
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-23 1,82 USD 0,65 -3,67 -6,66 -4,47 -1,39 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-10-23 2,27 USD -0,74 -5,37 -9,47 -2,67 -8,03 -0,59
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-10-23 100,48 PLN -0,02 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-10-23 172,75 PLN -0,03 0,11 0,68 1,47 2,55 10,99
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 128,45 PLN 0,05 -0,07 0,38 1,71 4,29 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 142,64 PLN 0,07 -0,61 1,40 0,24 -0,74 12,87
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-10-23 30,38 EUR -0,07 -1,27 -1,81 0,83 3,09 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-10-23 107,05 PLN 0,49 -1,64 -0,67 -1,38 -1,37 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-10-23 166,57 PLN 0,12 -1,79 1,12 -0,39 -2,55 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-10-23 171,11 PLN -0,02 -2,08 -2,10 0,20 2,81 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-10-23 114,62 PLN -0,10 -2,18 -5,05 -3,95 -2,29 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 211,61 PLN 0,23 -2,58 2,25 -0,54 -4,22 21,46
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-10-23 25,32 EUR 0,36 -2,80 -2,84 -2,24 -2,50 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-10-23 38,47 USD -0,29 -2,95 -7,68 -7,79 -5,11 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-10-23 40,47 EUR -0,15 -3,25 -4,24 -0,66 1,63 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-10-23 27,11 EUR -0,22 -3,35 -7,13 -4,78 -3,39 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-23 80,36 PLN 0,15 -3,41 1,49 -5,71 -9,96 39,30
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-10-23 126,54 PLN 0,06 -3,76 -3,51 -0,34 0,60 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-10-23 32,06 USD 0,12 -4,47 -8,66 -10,60 -10,25 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-10-23 29,93 EUR -0,07 -4,89 -5,61 -1,19 -0,53 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-10-23 51,25 USD -0,37 -4,90 -9,96 -9,15 -6,44 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-10-23 34,33 USD -0,44 -4,98 -12,67 -12,91 -11,09 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-10-23 37,90 USD -0,29 -6,51 -11,26 -9,63 -8,45 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-23 1 009,12 PLN 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-10-23 1 006,19 PLN 0,00 -4,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 103,85 PLN 0,00 4,04 -3,17 -7,42 -3,43 31,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-24 1 183,80 PLN 0,00 2,51 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-10-23 105,48 PLN 0,01 1,31 2,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 134,43 PLN -0,04 0,27 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 001,98 PLN 0,00 -0,51 -4,18 -2,00 1,07 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-10-23 119,40 PLN 0,54 -0,56 -1,22 2,53 4,87 10,80
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-23 136,97 PLN 0,01 -0,67 -0,26 0,15 3,32 30,03
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-10-23 139,76 PLN -0,16 -1,86 1,01 -3,86 -8,25 31,24
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-10-23 134,79 PLN 0,10 -2,08 -2,76 -4,40 -8,99 22,36
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 87,55 PLN -0,21 -2,78 3,17 -4,21 -9,52 48,59
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-10-23 127,31 PLN -0,14 -3,00 -0,90 -2,55 -5,78 24,31
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-10-23 62,84 PLN 0,02 -6,31 -7,52 -3,14 -3,97 -21,02
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-10-23 110,64 PLN 0,01 0,89 1,78 2,87 3,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 110,01 PLN 0,00 0,30 1,08 2,31 4,01 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 114,92 PLN 0,02 -0,32 0,82 0,04 2,37 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-10-24 1 059,52 PLN 0,00 -0,65 -0,16 0,40 1,15 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 100,93 PLN -0,10 -1,34 -3,19 -6,44 -9,16 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 977,28 PLN 0,00 -2,44 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-10-23 113,64 PLN 0,00 -2,54 0,74 -2,27 -2,32 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 122,95 PLN -0,22 -3,33 1,86 -4,10 -8,75 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-10-24 5,69 PLN 0,00 11,79 9,42 7,16 -6,41 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-10-24 404,82 PLN 0,00 3,44 4,02 4,85 11,62 9,33
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-24 201,74 PLN -0,01 1,37 2,70 6,31 8,54 25,66
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 11,34 PLN 0,00 0,71 1,61 3,56 5,19 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-10-24 18,00 PLN 0,06 0,61 1,58 3,93 6,70 25,35
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-10-24 15,51 PLN 0,00 0,58 1,70 4,30 5,94 26,61
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-10-24 12,38 PLN 0,00 0,41 0,98 2,06 3,60 16,90
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-10-24 224,01 PLN 0,05 0,37 0,93 3,11 4,16 11,22
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-10-24 135,87 PLN 0,00 0,23 0,85 2,02 3,52 15,56
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-23 10,41 PLN 0,00 0,19 1,17 2,97 4,10 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-10-24 11,94 PLN 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 10,25 PLN 0,00 -0,10 0,69 1,49 2,50 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-24 210,49 PLN 0,02 -0,68 1,75 2,59 0,65 4,68
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-10-23 10,82 PLN 0,00 -0,82 0,74 2,46 4,64 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-10-24 15,40 PLN 0,00 -1,09 -0,19 3,01 5,19 25,71
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-24 100,25 PLN 0,21 -1,72 1,85 1,69 -2,26 -12,79
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-10-24 199,06 PLN 0,06 -1,78 1,71 1,54 -0,72 3,36
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-10-23 995,82 PLN 0,00 -1,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-10-24 220,49 PLN 0,05 -1,83 2,24 2,28 -0,18 5,15
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-10-24 13,65 PLN 0,00 -1,94 3,33 2,25 3,33 3,57
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-10-24 9,82 PLN 0,10 -2,00 1,34 0,61 -0,71 -7,01
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-10-24 10,41 PLN 0,00 -2,07 -1,61 -2,07 -2,07 -3,88
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-24 98,77 PLN 0,21 -2,77 -2,13 -45,51 -45,51 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-10-23 12,51 PLN 0,24 -3,10 1,87 -1,03 -4,14 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 9,80 PLN 0,20 -3,26 -0,31 -0,31 -3,26 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-10-24 40 161,20 PLN 0,00 -3,92 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-10-24 129,40 PLN 0,00 -0,90 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-10-23 66,00 PLN 0,32 2,25 6,95 9,85 11,39 17,94
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-10-23 44,54 PLN 1,09 1,39 6,33 11,10 15,54 32,05
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-10-23 132,44 PLN -0,01 1,08 2,65 5,36 6,24 20,14
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-10-23 11,42 PLN 0,00 1,06 2,51 5,64 7,94 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-23 55,28 PLN 0,02 0,80 1,92 4,09 4,36 15,21
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-10-23 11,83 PLN 0,00 0,77 2,51 5,44 6,00 14,97
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-10-23 11,63 PLN 0,00 0,61 2,65 5,34 6,31 9,92
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-10-23 44,85 PLN 0,11 0,49 2,35 2,14 4,38 9,07
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-23 87,80 PLN 1,68 0,39 4,99 11,69 17,92 45,77
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-10-23 13,00 PLN 0,00 0,31 1,80 3,75 3,83 10,26
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 11,76 PLN 0,00 0,26 0,68 1,29 2,53 10,84
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 183,32 PLN -0,01 0,21 0,71 1,35 2,30 10,53
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-10-23 10,11 PLN 0,00 0,20 0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-10-23 10,39 PLN 0,00 0,19 1,07 2,06 3,08 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-23 10,71 PLN 0,00 0,09 1,71 3,28 3,18 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-23 12,06 PLN 0,00 -0,25 1,43 1,26 0,25 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-10-23 9,87 PLN 0,00 -0,30 -1,00 0,41 -1,99 5,90
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 196,68 PLN 0,06 -0,48 1,51 1,55 -1,16 7,83
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-23 11,34 PLN 0,00 -0,53 1,25 1,98 1,52 12,95
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-10-23 10,04 PLN 0,00 -0,59 -0,79 1,31 -2,24 7,26
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-10-23 17,23 PLN 0,06 -0,63 -0,46 1,41 5,38 26,97
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-10-23 19,77 USD 0,00 -0,65 -1,64 -0,40 1,38 12,97
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-10-23 10,61 EUR 0,00 -0,66 0,09 1,24 3,21 13,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-10-23 12,34 PLN 0,49 -0,88 -0,32 3,35 6,75 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-10-23 15,58 PLN -0,26 -1,02 -1,08 4,99 5,56 30,81
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-10-23 13,34 USD 0,76 -1,55 -2,20 0,76 5,12 26,45
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-10-23 10,57 PLN 0,00 -1,67 -0,84 -3,73 -6,21 29,85
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 123,50 PLN 0,01 -1,74 2,03 0,65 -3,43 6,18
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-10-23 17,07 PLN 0,06 -1,78 -1,22 2,34 5,63 34,62
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-10-23 11,27 PLN -0,18 -1,83 -3,01 -0,18 0,00 11,58
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-10-23 10,32 PLN 0,29 -2,09 -2,37 -0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-23 26,30 USD 1,35 -2,48 -3,42 1,27 7,30 39,60
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-10-23 959,59 PLN 0,09 -2,53 -5,94 -3,55 -4,09 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-10-23 7,20 PLN -0,41 -2,70 -7,69 -8,86 -5,14 -14,79
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-10-23 8,68 PLN -0,57 -2,80 -3,77 4,33 2,36 20,89
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-10-23 13,92 PLN -0,50 -2,86 -4,13 1,53 1,38 20,21
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-23 23,89 PLN 0,04 -3,08 2,05 -0,58 -5,54 5,24
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-10-23 42,71 PLN 0,78 -3,24 -3,33 -3,46 1,23 32,02
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-10-23 16,88 PLN -0,06 -3,60 0,78 -2,14 -6,07 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-10-23 9,91 PLN 0,61 -3,79 -4,53 -2,56 4,43 49,47
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-10-23 9,17 PLN -0,22 -3,98 1,10 -3,47 -6,43 31,56
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-10-23 10,10 EUR 0,60 -4,45 -5,43 -4,27 0,10 37,23
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-10-23 6,05 PLN -0,49 -5,47 -8,61 1,17 -18,35 1,68
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 7,31 PLN -0,54 -5,80 -10,64 -3,56 -11,29 0,55
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-10-23 1 478,43 PLN 0,21 3,13 8,16 10,68 11,23 12,49
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-10-24 1 266,05 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-10-24 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-10-24 1 252,52 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-10-24 1 265,14 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-10-24 1 273,30 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-10-24 1 276,17 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-10-24 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-10-24 1 284,97 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-10-24 100,34 PLN 0,00 2,83 2,83 0,50 -0,77 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-10-23 196,22 PLN 0,00 0,72 1,91 4,32 6,15 21,63
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-10-24 114,13 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-10-24 113,71 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-10-24 114,40 PLN 0,00 0,60 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-10-24 113,22 PLN 0,00 0,60 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-10-23 10,94 PLN 0,00 0,46 1,39 3,31 4,99 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-10-23 161,01 PLN -0,02 0,46 1,40 3,32 4,69 18,58
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-10-24 106,63 PLN 0,00 0,45 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-23 286,84 PLN 0,00 0,40 1,38 3,35 4,80 18,63
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-10-23 10,91 PLN 0,00 0,37 0,93 2,25 3,71 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-10-23 116,86 PLN 0,00 0,24 0,80 1,74 3,22 12,05
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-10-23 2 041,49 PLN 0,00 0,22 0,80 1,75 3,32 12,16
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-23 1 405,15 PLN 0,00 0,16 0,52 1,15 2,27 10,61
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-10-23 707,50 PLN 0,00 0,12 0,42 1,01 1,26 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-23 125,33 PLN 0,04 0,02 1,32 3,17 3,29 16,28
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-10-24 100,23 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-10-24 101,48 PLN 0,00 -0,05 0,31 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 89,17 PLN 0,17 -0,29 1,99 3,15 -2,51 8,55
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 147,68 PLN 0,12 -0,34 1,44 2,86 3,41 21,77
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-10-23 11,17 PLN 0,18 -0,71 -0,27 1,82 2,76 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 126,07 PLN 0,18 -1,11 0,55 1,04 0,38 17,64
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-10-23 666,41 PLN 0,11 -1,11 -3,70 2,13 1,49 18,09
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-10-23 131,04 PLN 0,15 -1,17 0,52 0,71 0,72 19,69
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-23 94,67 PLN 0,65 -1,34 -2,43 1,91 -5,93 3,06
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-10-23 11,03 PLN 0,27 -1,52 -1,25 0,82 1,19 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-10-23 1 129,59 PLN 0,22 -1,69 -1,14 3,34 10,66 35,56
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 330,53 PLN 0,31 -1,71 1,33 0,79 -0,46 25,37
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-10-23 11,10 PLN 0,27 -2,03 -1,86 0,63 -0,09 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-23 77,21 PLN 0,31 -2,08 0,60 0,18 -0,05 27,47
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-10-23 11,36 PLN 0,26 -2,15 -2,15 0,35 -0,53 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-10-23 140,59 PLN 0,25 -2,75 -0,10 -2,37 -1,80 55,66
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 196,13 PLN 0,27 -2,79 -0,53 -2,98 -2,48 47,32
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-10-23 77,27 PLN 0,21 -3,05 -6,03 -9,42 -8,63 -14,28
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-10-23 127,81 PLN 0,32 -3,08 -6,89 -7,32 -4,46 18,86
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-10-23 140,02 PLN 0,72 -3,15 -5,51 -1,51 5,96 35,19
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 1 309,86 PLN -0,29 -3,57 -7,07 -0,41 -3,74 9,99
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-10-23 956,83 PLN 0,37 -5,05 -1,99 5,67 1,53 14,95
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-10-23 84,84 PLN 0,34 -5,59 -9,89 -3,63 -7,59 -19,95
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-10-23 810,25 PLN 0,00 -6,73 -16,60 -8,74 -9,16 0,00
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-10-24 103,30 PLN 0,00 1,86 2,72 4,20 -2,87 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-10-24 95,43 PLN 0,00 0,79 0,08 6,05 5,01 3,12
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-10-24 157,67 PLN 0,00 8,85 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-10-23 108,61 PLN 2,04 5,54 -4,08 11,28 -6,64 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-10-23 79,25 PLN -0,33 2,11 -3,01 -2,72 -1,47 -17,34
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 286,51 PLN 0,00 0,57 0,57 -5,51 -3,61 30,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-10-23 55,41 PLN -0,73 0,56 -5,89 -4,81 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-10-23 135,26 PLN 0,01 0,25 0,74 1,50 3,17 13,24
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-10-23 100,84 PLN -0,01 -0,25 -0,06 -2,17 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-10-23 138,72 PLN 0,02 -0,99 1,05 -0,99 -2,12 30,08
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-10-23 165,45 PLN -0,16 -2,63 1,82 -2,81 -7,91 42,08
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 344,70 PLN 0,00 -2,82 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-10-23 96,30 PLN 0,68 -4,79 3,58 0,99 -8,93 3,20
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-10-23 65,74 PLN -0,54 -6,37 -11,07 -6,27 -32,01 -28,61
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-10-24 143,18 PLN 0,00 7,07 7,91 13,52 37,20 60,19
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-10-24 96,70 PLN 0,00 4,98 -1,69 -2,85 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-10-24 108,54 PLN 0,00 1,26 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-24 1 545,05 PLN 0,00 1,17 3,64 8,09 23,97 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 1 285,79 PLN 0,00 1,17 2,98 5,41 8,39 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-10-24 117,61 PLN 0,00 0,93 13,00 15,51 10,65 29,87
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-23 107,31 PLN 0,00 0,29 0,95 2,17 5,26 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-24 792,32 PLN 0,00 -0,37 -0,76 -14,15 -20,47 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-10-23 153,36 PLN 0,00 -3,89 -1,27 4,69 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 101,70 PLN 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-23 142,36 PLN 0,87 1,47 -1,79 5,09 -4,44 27,45
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-10-23 293,04 PLN 0,04 1,01 2,31 5,51 7,41 23,29
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-10-23 33,43 PLN 0,03 0,91 2,05 4,40 5,82 20,64
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-10-24 11 168,62 PLN 0,00 0,51 2,36 4,10 11,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-10-23 67,77 PLN 0,64 0,43 0,86 5,41 2,65 64,05
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-24 12 574,81 PLN 0,00 0,36 1,17 2,73 7,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-24 10 037,26 PLN 0,00 0,36 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-10-23 105,97 PLN -0,15 0,19 2,71 -4,03 -11,07 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-10-23 154,15 PLN 0,12 0,18 3,70 5,24 3,10 26,26
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-10-23 326,56 PLN -0,02 0,17 0,60 1,28 2,34 10,71
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-23 105,26 PLN 0,09 0,10 0,16 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-10-23 127,08 PLN 0,06 0,07 0,08 1,54 5,19 28,53
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-10-24 10 082,50 PLN 0,00 0,07 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-10-24 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-23 102,55 PLN 0,08 -0,51 -0,65 -0,10 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-10-23 106,81 PLN -0,22 -0,84 -0,07 7,86 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-10-23 288,08 PLN -0,06 -0,92 2,49 1,90 -3,30 20,77
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-10-23 131,09 PLN 0,26 -1,09 0,01 2,39 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-10-23 110,74 PLN -0,74 -1,28 0,11 4,31 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-10-24 10 364,55 PLN 0,00 -1,49 -1,36 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-10-23 167,88 PLN 0,18 -1,58 0,88 1,37 0,48 20,53
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-10-23 113,84 PLN 0,59 -1,75 -0,36 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-10-23 80,80 PLN -0,53 -2,07 -9,66 -13,60 -10,95 -23,10
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-23 93,22 PLN 0,49 -2,84 -2,47 1,58 5,06 26,92
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-10-23 283,43 PLN 0,08 -3,83 1,12 -2,81 -10,09 17,72
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-10-24 11 021,86 PLN 0,00 -3,83 -2,94 0,32 6,19 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-10-23 147,03 PLN 0,30 -3,95 1,51 0,59 -4,38 21,96
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 8,24 PLN -0,12 -3,96 -7,62 -0,12 -3,85 -0,96
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 66,98 PLN -0,36 -4,64 2,12 -3,36 -12,26 37,73
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-23 1,95 EUR 0,00 -4,88 -9,72 -1,02 -4,88 3,17
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-23 27,92 USD 0,14 -5,61 -10,31 -7,89 -4,38 21,50
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-10-23 613,13 PLN -0,17 0,98 -0,08 0,25 -5,66 -40,23
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-10-23 104,96 PLN 0,11 0,27 0,84 3,31 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-23 1 460,69 PLN 0,05 0,02 0,61 1,85 4,37 16,92
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 103,29 PLN 0,03 -0,01 0,58 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-10-23 145,02 EUR -0,29 -0,22 -2,26 -0,62 -6,73 -38,74
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-10-23 880,68 PLN 0,46 -1,05 9,24 8,72 9,25 -21,14
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-10-23 79,24 PLN 0,46 -1,11 9,12 8,43 8,35 -21,08
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-10-23 77,16 PLN 0,46 -1,11 9,29 8,69 8,72 -21,77
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-10-23 345,48 EUR -0,08 -1,18 -1,59 0,96 3,19 19,84
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-10-23 763,33 PLN 0,54 -1,56 11,15 10,84 8,38 -24,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-10-23 183,63 USD -0,51 -1,92 -8,10 -9,11 -14,15 -43,89
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-10-23 109,53 PLN -0,22 -1,96 7,60 7,05 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-10-23 208,30 EUR 0,34 -2,22 6,85 7,78 8,01 -19,17
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-10-23 18,74 EUR 0,32 -2,29 6,72 7,45 7,09 -17,95
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-10-23 18,25 EUR 0,33 -2,30 6,91 7,73 7,48 -19,28
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-10-23 180,54 EUR 0,42 -2,74 8,72 9,88 7,15 -22,10
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-10-23 437,46 USD -0,30 -2,86 -7,47 -7,66 -5,02 9,77
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 102,40 PLN 0,65 -3,52 2,23 -0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-10-23 742,23 PLN 0,35 -3,72 -0,21 -3,67 -5,66 -22,85
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-10-23 263,76 USD 0,12 -3,89 0,46 -1,43 -0,58 -25,96
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-10-23 23,11 USD 0,13 -3,95 0,52 -1,45 -1,07 -25,55
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-10-23 23,73 USD 0,08 -3,97 0,34 -1,70 -1,41 -24,45
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-10-23 228,61 USD 0,20 -4,39 2,22 0,49 -1,37 -28,65
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-10-23 175,55 EUR 0,23 -4,87 -2,39 -4,50 -6,73 -20,92
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 801,57 PLN 0,75 -5,19 -0,85 -2,96 -4,08 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-10-23 189,59 EUR 0,63 -6,32 -3,01 -3,80 -5,17 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-10-23 222,29 USD 0,00 -6,48 -8,23 -12,66 -14,15 -27,57
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-10-23 240,06 USD 0,40 -7,91 -8,82 -12,02 -12,71 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 136,61 PLN -0,01 1,13 2,15 4,83 6,79 19,71
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 124,68 PLN 0,00 0,60 0,60 0,27 0,02 11,94
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-10-24 29 911,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,78 0,96 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 146,49 PLN -0,02 0,26 0,87 1,76 3,23 12,96
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-10-23 158,75 PLN 0,01 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-10-24 1 144,03 PLN 0,00 0,16 0,90 2,08 4,21 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-10-24 1 134,32 PLN 0,00 0,14 0,75 1,76 3,50 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 130,82 PLN -0,04 -0,36 0,96 1,10 0,27 3,16
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-10-23 103,08 PLN 0,16 -0,59 -0,41 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 111,60 PLN 0,16 -0,61 0,81 0,08 -1,16 -6,94
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-10-23 95,11 PLN -0,12 -2,34 3,17 1,59 -0,05 7,70
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-23 99,51 PLN -0,09 -2,49 2,13 -0,83 -5,42 5,06
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-10-23 157,43 PLN 0,01 -3,19 1,22 -0,96 -8,65 -0,38
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-10-23 107,21 PLN 1,35 -3,87 -7,35 -1,77 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-23 102,28 PLN 0,45 -4,49 -4,63 0,97 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 120,61 PLN -0,64 -5,63 -1,96 -7,42 -12,76 18,62
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-10-24 1 145,37 PLN 0,00 -5,98 -5,23 1,35 11,27 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-10-24 1 137,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-10-24 1 090,00 PLN 0,00 0,68 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-10-24 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 122,17 PLN 0,00 1,27 2,76 6,73 8,07 18,36
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 142,35 PLN -0,05 0,29 3,71 5,57 4,31 19,39
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-10-23 136,32 PLN -0,13 -1,78 5,46 4,03 -0,31 27,50
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-10-24 1 361,55 PLN 0,00 1,72 2,72 5,18 16,50 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-10-23 154,33 PLN -0,04 0,99 2,02 5,17 7,88 26,74
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-10-23 60,15 PLN 0,02 0,37 1,01 1,74 2,44 9,28
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-10-23 60,69 PLN -0,02 0,21 0,61 2,05 2,74 12,83
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 72,85 PLN -0,03 0,18 0,69 1,85 2,79 12,93
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-10-23 124,36 PLN 0,09 -0,42 0,72 2,30 8,94 24,31
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-10-23 133,55 PLN -0,02 -0,65 1,12 1,71 -0,88 18,33
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-10-23 98,89 PLN 1,27 -0,68 2,19 6,28 18,19 60,56
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-10-24 1 092,24 PLN 0,00 -1,54 0,42 3,42 7,32 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-10-23 29,41 EUR -0,03 -1,64 -1,51 1,41 7,69 29,22
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-23 160,95 PLN 0,49 -2,05 -2,53 1,55 4,04 39,27
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 72,79 PLN -0,05 -2,49 1,00 -0,95 -4,86 27,08
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-23 47,13 PLN -0,06 -2,86 -3,72 -4,63 -11,73 5,91
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-10-23 38,07 EUR 0,37 -3,20 -4,66 0,69 2,86 44,81
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-10-23 84,46 PLN 0,06 -3,45 -0,97 -5,48 -9,98 4,70
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-10-23 104,91 PLN 0,01 -3,68 -0,52 -4,02 -12,01 12,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 47,48 PLN -0,25 -4,49 -0,36 -7,41 -14,99 35,50
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 113,48 PLN -0,64 -4,57 -8,29 -0,86 -6,98 2,47
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-10-23 19,98 EUR -0,05 -4,58 -3,10 -6,29 -10,96 8,88
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-23 26,84 EUR -0,78 -5,73 -10,29 -1,72 -8,02 6,55
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-10-23 171,85 PLN -0,02 0,87 1,51 2,66 4,95 16,58
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-10-23 121,73 PLN -0,03 0,54 1,08 2,05 3,40 13,38
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-23 147,20 PLN -0,01 0,16 0,52 1,16 2,41 10,65
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 119,17 PLN -0,03 0,16 0,69 1,78 3,45 12,03
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-10-23 140,00 PLN -0,04 -0,15 1,91 2,41 2,39 14,63
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 108,74 PLN -0,17 -1,13 1,65 -0,89 -5,43 -6,66
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-10-23 101,26 PLN -0,02 -1,79 3,33 2,08 -2,12 14,39
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-10-23 94,69 PLN 0,19 -3,13 0,16 -2,04 -5,15 16,44
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 368,02 PLN 0,00 4,01 4,01 3,77 13,27 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-24 106,84 PLN 0,00 1,38 3,09 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-10-24 104,66 PLN 0,00 0,94 2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-10-24 78,09 PLN 0,90 5,00 -5,61 11,59 -5,02 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-10-24 197,07 PLN -0,06 2,78 3,17 10,83 8,92 31,10
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-10-24 119,42 PLN 0,78 2,38 3,40 11,22 7,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-24 100,04 PLN 0,80 1,52 -2,73 9,74 -0,51 7,04
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-10-24 147,88 PLN -0,07 1,23 2,40 6,05 11,50 38,46
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-10-24 332,11 PLN 0,00 0,80 1,65 4,95 6,48 21,76
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-10-24 1 617,24 PLN 0,02 0,29 0,92 1,74 3,57 4,94
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-10-24 112,31 PLN 0,01 0,26 0,83 1,63 3,10 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-10-24 1 037,18 PLN -0,02 0,22 0,81 1,84 3,34 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-10-24 199,08 PLN -0,03 0,18 0,91 2,30 4,31 15,31
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-10-24 39,74 USD 0,00 0,05 0,15 0,30 0,89 5,88
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-10-24 171,38 PLN 0,03 0,00 2,63 4,24 3,73 21,15
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-10-24 1 175,48 EUR 0,00 -0,02 0,11 0,42 0,95 6,30
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-10-24 1 159,83 PLN 0,00 -0,29 0,95 4,11 10,15 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-24 312,63 PLN 0,12 -0,43 2,46 2,68 0,67 21,31
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-10-24 953,76 PLN 0,00 -0,78 -1,74 -4,05 -4,82 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-10-24 210,80 PLN 0,31 -1,04 2,23 3,98 0,63 26,91
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-10-24 94,45 PLN 0,12 -1,43 1,65 1,23 -0,82 30,89
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-24 88,17 PLN 0,44 -1,87 3,73 -2,69 -9,75 32,67
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-10-24 959,60 PLN 0,00 -3,33 -7,60 -3,22 -4,58 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-10-24 100,08 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,08 -0,68 0,05 1,17 0,74 9,09

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-24 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-24 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-24 1 300,18 PLN 0,00 0,36 1,18 2,41 5,07 19,99
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-23 112,95 PLN 0,03 0,34 1,14 1,81 3,68 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-24 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-24 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-24 307,90 EUR 0,00 -0,69 -0,91 1,64 4,01 23,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-24 1 006,15 PLN 0,00 -1,09 1,66 -0,14 -5,40 4,43
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-24 1 143,51 PLN 0,00 -1,55 0,21 -2,66 -9,35 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-24 964,65 PLN 0,00 -1,87 -3,54 -5,22 -14,32 2,88
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-24 390,74 USD 0,00 -1,90 -6,63 -6,83 -4,05 14,59
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-24 228,44 EUR 0,00 -2,89 -5,54 -5,92 -15,19 6,29
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-24 289,90 USD 0,00 -4,08 -10,99 -13,77 -21,76 -1,75
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-24 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-23 96,00 PLN -0,25 1,37 -2,51 -2,24 5,16 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-24 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-23 112,09 PLN 0,14 0,61 1,63 3,22 7,17 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-24 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-23 132,74 PLN 0,14 0,60 1,40 1,48 3,28 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-24 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-24 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 117,26 PLN 0,02 0,51 3,19 2,85 4,37 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-24 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-23 105,33 PLN 0,34 0,18 1,30 5,04 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-23 102,10 PLN 0,06 0,16 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 103,31 PLN 0,10 0,14 0,69 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-24 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-24 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 101,08 PLN 0,13 0,04 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-23 104,82 PLN -0,01 0,01 4,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-24 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-23 105,74 PLN 0,00 -0,35 2,27 5,26 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-23 109,54 PLN 0,00 -0,38 2,91 2,23 3,53 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-23 98,40 PLN 0,17 -1,41 -1,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-23 147,73 PLN 0,11 -1,48 3,29 -0,69 -1,81 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-23 107,91 PLN -0,01 1,25 2,26 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-23 101,62 PLN -0,02 0,17 0,59 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 104,74 PLN 0,03 -0,04 3,32 4,91 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 102,87 PLN 0,01 -0,73 3,34 3,51 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 99,47 PLN 0,01 -2,21 3,51 0,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-23 133,22 PLN 0,13 1,32 2,46 5,96 10,33 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-23 102,71 PLN 0,43 0,95 -0,15 4,50 -15,19 0,79
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-23 224,68 PLN 0,03 0,83 2,11 5,44 6,46 21,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-23 174,33 PLN 0,00 0,10 0,47 1,44 2,64 9,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 118,89 PLN 0,08 -0,14 0,01 1,07 3,71 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-23 111,08 PLN 0,20 -0,26 0,14 5,17 1,31 15,99
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-23 271,66 PLN -0,05 -0,35 2,53 3,05 1,93 23,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-23 167,21 PLN -0,08 -0,68 0,31 -0,17 -0,89 8,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-23 109,17 PLN 0,73 -0,88 -0,37 2,31 7,61 39,34
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 122,14 PLN -0,12 -1,29 2,48 1,34 -0,64 28,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-23 124,36 PLN -0,02 -1,55 -0,58 -3,15 -0,60 22,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-23 136,47 PLN 0,14 -1,80 2,42 -1,83 -2,65 37,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-23 159,97 PLN 0,24 -1,82 2,81 -2,84 -5,10 28,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-23 440,51 PLN -0,09 -2,49 3,37 0,49 -4,08 32,64
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 151,38 PLN -0,05 -3,47 -1,45 -9,11 -12,68 23,38
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 129,69 PLN 0,00 1,11 2,44 5,37 6,92 22,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-23 140,80 PLN 1,59 0,92 0,56 10,80 10,08 38,64
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-23 116,59 PLN 0,00 0,25 0,78 1,57 2,72 11,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-23 124,41 PLN 0,02 0,13 0,53 2,03 4,56 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 121,30 PLN 0,15 -0,07 1,19 2,83 1,16 19,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-23 103,56 PLN 0,82 -0,60 -3,57 -1,35 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-24 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 4,79 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-23 116,33 PLN 0,26 -1,04 0,09 1,35 -2,02 17,14
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 118,23 PLN 0,42 -1,79 0,17 1,64 -2,32 21,15
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 105,40 PLN -0,09 -1,91 2,15 3,24 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-23 119,51 PLN 0,06 -2,42 2,00 -0,61 -5,61 20,30
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-23 3 280,66 PLN 0,00 1,05 2,54 6,57 6,83 16,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-24 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-24 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-24 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-24 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-23 277,25 PLN -0,03 0,61 1,18 3,67 4,92 13,64
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-24 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-23 57,30 PLN 0,83 0,32 -1,41 3,04 -6,84 -4,18
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-23 34,28 PLN 0,00 0,29 0,79 1,72 2,54 9,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 101,18 PLN -0,03 0,26 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-24 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-23 141,13 PLN 0,23 0,25 1,53 -1,70 0,13 25,94
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-24 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 13,22 PLN 0,00 0,08 0,69 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 17,20 PLN -0,06 -0,06 1,59 2,20 2,08 13,98
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-23 155,28 PLN 0,45 -0,72 0,39 6,77 7,80 23,27
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-23 1 031,58 PLN 0,14 -0,72 1,21 -1,99 -0,55 -3,96
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-24 88,65 PLN 0,00 -0,87 0,84 -2,41 -1,06 -5,27
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-23 13,55 EUR 0,67 -0,88 -3,56 2,11 -7,95 -0,37
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 2,22 PLN 0,00 -0,89 1,83 0,91 0,00 12,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-23 125,39 PLN -0,41 -1,35 -8,53 -13,30 -9,39 -14,35
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-24 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-23 302,86 PLN 0,03 -1,76 2,74 -0,30 -1,86 17,31
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-23 48,62 PLN -0,14 -2,58 2,86 -2,41 -6,45 30,17
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-23 3,96 USD -0,25 -2,70 -7,48 -7,48 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-23 14,56 USD -0,48 -5,39 -5,39 -11,54 -14,85 24,66
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-24 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-24 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-24 130,12 PLN -0,02 1,71 3,32 6,59 8,92 25,54
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-24 1 058,58 PLN 0,03 0,35 1,15 2,25 5,18 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-24 1 052,49 PLN 0,00 0,25 0,92 1,93 4,53 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-24 125,51 PLN -0,02 0,18 0,82 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-24 114,82 PLN -0,06 -1,40 0,98 0,92 0,36 19,39
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-24 100,43 PLN 0,11 -2,11 2,99 1,05 -3,65 14,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-23 42,40 PLN 2,12 5,92 -0,87 14,81 -1,35 19,61
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-23 10,03 EUR 1,99 4,66 -3,03 13,82 -2,47 24,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 1 314,15 PLN 0,01 1,59 3,12 6,16 7,87 23,75
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-23 78,89 PLN 0,13 1,22 2,99 2,51 4,56 11,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 20,84 PLN -0,10 1,07 2,31 5,25 6,65 22,23
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-23 954,66 PLN 1,06 0,76 -3,01 0,39 -8,44 12,21
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 223,38 PLN 0,03 0,61 3,32 5,12 4,84 26,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-23 28,65 PLN 0,00 0,24 0,77 1,56 2,61 11,18
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 1 024,27 PLN -0,01 0,24 0,74 1,52 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 30,85 PLN 0,10 0,23 2,53 4,36 3,52 22,66
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-23 128,05 PLN -0,02 0,20 0,65 1,34 1,91 9,18
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-23 103,22 PLN 0,63 0,10 -0,30 2,36 -2,46 18,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-23 18,66 EUR 0,00 0,01 0,74 1,62 3,37 15,63
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-24 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 57,71 PLN 0,05 -0,16 0,63 2,02 4,08 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 1 218,75 PLN 0,07 -0,16 0,73 2,15 4,20 20,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 29,71 PLN 0,13 -0,20 3,02 4,47 2,38 22,77
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-23 165,66 PLN 0,06 -0,47 2,98 3,39 1,31 26,92
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-23 40,93 PLN 0,71 -0,70 -0,78 1,97 -6,93 8,19
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-23 87,21 PLN 0,74 -0,76 -1,69 -0,59 -10,13 5,08
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-23 9,68 EUR 0,59 -1,89 -2,95 1,08 -7,99 12,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-23 33,63 PLN 0,18 -1,98 2,75 0,72 -4,22 11,84
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-23 1 128,46 PLN -0,17 -2,04 4,36 -0,95 -5,36 27,65
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 98,52 PLN 0,04 -2,09 3,79 0,91 -4,17 25,50
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-23 735,99 PLN -0,85 -5,78 -8,52 0,35 -22,57 -15,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-23 37,44 PLN 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-23 8,86 EUR 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-23 58,91 PLN 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-23 17,64 USD -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-23 11,21 USD -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-23 61,05 PLN 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-23 13,93 EUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-23 89,50 PLN 1,62 3,71 -1,13 12,59 0,12 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-23 102,53 PLN -0,07 0,21 -0,08 6,17 1,41 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-23 119,41 PLN 0,55 -2,42 -4,34 -2,61 -2,11 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-23 135,48 PLN -0,27 -4,49 -3,61 -11,08 -6,94 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-23 116,57 PLN 0,00 1,47 2,52 5,91 8,04 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-23 118,20 PLN -0,08 0,57 1,76 4,04 5,37 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 116,64 PLN 0,04 -1,98 1,35 -2,88 -2,03 34,88
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-23 158,22 PLN 0,22 -5,57 -2,98 -10,11 -8,76 73,45
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-24 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-24 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 6,23 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 11,25 PLN 0,09 0,36 0,72 1,44 3,21 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-23 11,58 PLN 0,00 0,17 0,78 1,67 4,61 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-24 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-24 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 10,90 PLN 0,00 -2,24 -2,59 -14,78 -22,53 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-23 13,61 PLN -0,37 -5,42 0,44 -10,93 -17,36 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-24 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-24 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-24 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-24 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-24 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-24 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-24 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-24 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-24 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-24 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-23 163,39 PLN 1,42 2,02 2,54 11,16 4,76 44,29
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-23 68,04 PLN 1,23 1,76 0,61 7,88 2,62 37,70
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-23 261,06 PLN 0,00 1,28 2,46 5,95 7,52 25,82
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 281,31 PLN 0,01 1,21 2,21 5,40 6,41 22,13
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-23 118,83 PLN 0,12 0,34 1,50 4,15 4,24 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-23 118,78 PLN -0,02 0,25 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 255,39 PLN -0,02 0,24 0,75 1,62 2,68 11,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-23 111,76 PLN -0,02 0,23 0,76 1,65 2,53 10,90
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-23 119,79 PLN 0,18 0,07 1,43 4,49 4,39 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-23 118,88 PLN 0,23 -0,18 1,27 4,44 4,25 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-23 256,04 PLN 0,09 -0,19 1,58 3,17 2,10 21,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-23 160,99 PLN 0,08 -0,21 -0,48 0,95 5,56 39,87
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-23 108,05 PLN 0,07 -0,22 -1,58 3,45 7,19 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-23 1 011,15 PLN 0,06 -0,29 -0,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 296,80 PLN 0,22 -0,40 2,91 4,04 2,00 24,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-23 105,90 PLN 0,23 -0,41 0,17 4,62 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-23 118,54 PLN 0,25 -0,46 1,00 4,29 4,04 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-23 44,64 PLN -0,18 -0,51 -1,76 -3,77 -11,60 0,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-23 102,78 PLN -0,25 -0,59 -5,47 -0,51 -4,02 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-23 117,80 PLN 0,29 -0,72 0,76 4,08 3,63 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-23 116,88 PLN 0,32 -0,90 0,65 4,07 3,61 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 166,77 PLN 0,09 -1,50 6,03 2,89 -2,91 36,47
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-23 75,62 PLN 0,40 -1,57 3,70 4,45 3,79 17,24
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 289,96 PLN 0,39 -1,64 4,16 3,79 -0,84 27,61
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-23 354,17 PLN 0,30 -2,18 3,17 2,97 1,17 30,52
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-23 139,80 PLN 0,78 -2,20 -0,65 7,93 12,33 51,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-23 177,13 PLN 0,88 -2,87 0,41 7,48 13,10 57,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-23 114,44 PLN 0,09 -2,89 -4,51 4,39 3,67 15,67
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-23 165,26 PLN 1,19 -2,93 -4,26 -0,43 4,46 44,52
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-23 101,39 PLN -0,30 -3,42 -2,42 8,33 7,90 9,81
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-23 147,37 PLN 0,58 -4,60 -5,45 -2,09 3,80 49,11
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-23 153,51 PLN -0,09 -7,08 -2,19 7,12 6,84 68,64
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-23 73,75 PLN -2,24 -9,39 -13,65 -6,00 -9,84 -16,72
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-24 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-24 142,39 PLN 0,01 0,44 -4,21 -5,12 5,59 -29,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-24 286,15 PLN 0,00 0,27 0,29 5,60 14,16 8,69
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-24 118,01 PLN 0,01 -0,02 0,40 2,79 7,16 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-24 201,28 PLN 0,01 -0,05 0,59 8,10 20,52 -11,46
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-24 71,48 PLN 0,08 -0,33 -3,52 1,52 -6,56 -5,27
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-24 63,18 PLN 0,38 -0,60 -1,25 5,28 12,22 -41,24
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-24 101,87 PLN -0,10 -1,68 -4,21 -22,88 -19,57 3,56
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-24 62,52 PLN -0,05 -1,94 -6,18 -11,54 -21,39 -29,34
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-24 83,51 PLN 0,53 -2,04 -2,44 -3,55 4,81 -52,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-23 65,19 PLN 0,31 4,10 3,94 10,98 7,57 15,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-23 188,21 PLN 1,26 3,20 -3,86 10,31 -4,02 18,84
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-23 141,10 PLN 0,38 2,25 -2,64 1,18 -3,60 -30,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-23 190,45 PLN 0,08 1,07 5,62 14,92 16,96 19,77
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-23 303,16 PLN 0,01 0,92 2,00 4,69 5,58 17,66
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-24 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-23 230,90 PLN -0,01 0,25 0,87 1,82 3,24 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 128,06 PLN -0,02 0,22 0,76 1,61 2,54 9,50
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-24 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-23 26,49 PLN 0,11 -0,38 0,30 1,81 3,44 25,90
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-24 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-24 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-23 384,93 PLN 0,21 -0,80 -0,04 0,50 3,90 30,77
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-23 143,34 PLN 0,14 -1,47 -1,06 5,96 2,11 10,89
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-23 47,57 PLN 0,25 -2,02 -4,05 -1,65 -8,68 26,45
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-23 196,69 PLN 0,35 -2,28 -1,82 -2,04 0,12 38,83
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-23 375,98 PLN 0,21 -2,69 -0,77 -2,06 -2,57 12,73
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-23 64,61 PLN 0,91 -3,02 -7,08 -8,17 0,59 29,90
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-23 65,47 PLN -0,26 -3,59 -2,62 7,52 4,47 4,02
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-23 191,84 PLN 0,45 -3,64 -2,57 0,89 4,71 16,91
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-23 232,12 PLN -0,21 -3,77 -0,19 -5,80 -7,23 56,45
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-23 60,12 PLN -1,09 -4,47 -5,61 -4,37 1,42 12,54
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-23 123,08 PLN -0,29 -5,97 -8,42 3,09 -16,66 -17,06
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-24 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-23 151,13 PLN -1,63 -8,81 -9,88 -0,68 -3,60 -5,98
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-23 97,52 PLN -0,36 2,70 -1,92 -1,05 1,22 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 120,61 PLN 0,00 0,86 1,40 2,07 4,61 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-23 102,77 PLN 0,07 0,63 1,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-23 120,80 PLN 0,00 0,62 0,08 -0,91 -1,15 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-24 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 109,33 PLN -0,03 0,60 1,24 2,40 3,24 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-24 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-24 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-24 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-23 107,16 PLN 0,00 0,21 0,92 1,93 3,74 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-23 102,18 PLN 0,12 -0,19 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-24 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-23 102,69 PLN 0,15 -0,83 1,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 83,48 PLN -0,08 -1,24 1,48 -2,92 -9,69 -9,42
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-23 102,04 PLN 0,19 -1,66 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-23 130,38 PLN 0,02 -1,96 2,69 -1,59 -6,82 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-23 86,26 PLN -0,17 -2,64 0,16 -3,86 -9,77 19,36
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 136,90 PLN -0,35 -2,89 2,72 -3,97 -7,72 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-23 119,13 PLN -0,13 -3,15 1,21 -2,21 -11,85 18,33
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-23 140,43 PLN -0,26 -3,39 3,71 4,52 0,14 54,76
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-24 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-23 127,91 PLN 0,02 2,77 4,21 8,42 8,55 27,11
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-23 159,84 PLN 0,01 2,47 3,72 7,10 7,80 25,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-23 221,37 PLN 0,03 1,79 3,29 7,64 9,27 24,91
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-23 126,06 PLN -0,01 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-23 231,01 PLN -0,01 0,75 2,02 3,34 4,98 15,68
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 152,21 PLN -0,02 0,67 1,43 3,27 5,47 16,24
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 175,08 PLN -0,01 0,34 1,07 2,39 3,89 12,36
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-23 240,57 PLN -0,07 0,34 4,28 4,78 3,59 27,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-23 207,19 PLN -0,05 -0,60 3,52 2,40 0,18 22,15
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-23 118,81 PLN 0,55 -1,19 1,84 9,14 6,83 24,70
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-23 113,86 PLN -0,20 -1,56 3,53 0,48 -3,10 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-23 208,61 PLN -0,03 -2,20 2,56 -1,83 -5,86 6,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 88,67 PLN -0,07 -2,36 4,70 0,33 -3,15 27,84
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-23 85,35 PLN -0,06 -2,61 4,84 0,19 -2,09 18,20
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 78,58 PLN -0,27 -2,76 4,91 -0,91 -5,81 55,33
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-23 82,49 PLN -0,25 -2,80 7,03 1,90 -0,24 56,62
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-23 279,62 PLN 0,01 1,61 3,36 6,70 7,97 21,26
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-23 257,87 PLN -0,03 0,21 0,79 1,68 2,89 12,11
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-24 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-23 294,42 PLN 0,03 -0,26 1,63 2,01 1,50 12,73
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-23 100,92 PLN -0,01 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-23 98,47 PLN 1,03 -0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-24 1 043,05 PLN 0,00 -1,66 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-23 249,81 PLN -0,02 -1,89 0,67 -2,00 -5,26 8,93
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-23 388,42 PLN 0,23 -2,82 2,59 -0,45 -5,00 24,45
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-24 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-24 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-24 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-24 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-24 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-24 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-24 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-24 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-24 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-24 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-24 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-24 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-24 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-24 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-24 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-24 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-24 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-24 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-24 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-24 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-24 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-24 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-24 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-24 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-24 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-24 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-24 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-24 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-24 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-24 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-24 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-24 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-24 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-23 10,87 PLN 0,09 1,97 5,74 8,27 9,03 11,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-23 15,72 PLN 0,00 1,42 3,01 6,07 7,52 20,64
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-23 20,25 PLN 0,05 1,35 3,00 6,41 7,77 21,33
akcje zamknij