Trwa ładowanie...
d2d16z4
d2d16z4
espi

08OCTAVA - Aktializacja informacji poufnej (12/2014)

08OCTAVA - Aktializacja informacji poufnej (12/2014)
Share
d2d16z4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Aktializacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2013 z dnia 15 maja 2013r. i 15/2013 z dnia 31 lipca 2013r., jednocześnie uwzględniając informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 10/2014 z 31 października br., Zarząd Octava S.A. (?Octava?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku Octava otrzymała od spółki zależnej Brilla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Jasna 1 spółka komandytowa (?Jasna 1?) kwotę 3,4 mln euro tytułem zaliczki na poczet udziału w zysku Jasna 1 oraz tytułem częściowego zwrotu wniesionego wkładu. Jasna 1 jest spółką zależną od Octava w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-131 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grzybowska 2 lok 54
(ulica) (numer)
+48 22 350 62 45
(telefon) (fax)
biuro@octava.com.pl www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d16z4

Podziel się opinią

Share
d2d16z4
d2d16z4