Trwa ładowanie...
dd2i5vp

08OCTAVA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

08OCTAVA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
dd2i5vp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA ("Spółka", "OCTAVA") działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: Raport roczny za rok 2012 : 11 marca 2013 r. Skonsolidowany Raport roczny za rok 2012: 11 marca 2013 r. Skonsolidowane Raporty kwartalne: za 1 kwartał 2013 15 maja 2013 r. za 3 kwartał 2013 14 listopada 2013 r. Skonsolidowany Raport półroczny: za 1 półrocze 2013 29 sierpnia 2013 r. Jednocześnie, w myśl § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z zamiarem przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. od 31grudnia 2012 roku), Spółka nie będzie przekazywała
skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2012 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia OCTAVA nie ma obowiązku przekazywania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego. Ponadto, zgodnie z § 83 Rozporządzenia Zarząd Spółki oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp