Trwa ładowanie...
d3vwm9e
espi

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pub ...

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (5/2014)
Share
d3vwm9e
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki 11 bit studios S.A. [Emitent] niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki MetLife PTE S.A., zarządzającej funduszami MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Emitenta w dniu 10 listopada 2014r. Bezpośrednio przed zmianą OFE posiadał łącznie 112 265 akcji Emitenta, co stanowiło 5,06% udziału w kapitale zakładowym, uprawniało do 112 265 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowiło 5,06% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Na chwilę obecną, OFE posiada łącznie 110 686 akcji Emitenta, co stanowi 4,99% udziału w kapitale zakładowym, uprawnia do 110 686 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowi 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
11 BIT STUDIOS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-633 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 6
(ulica) (numer)
22 250 29 10 22 250 29 31
(telefon) (fax)
biuro@11bitstudios.com www.11bitstudios.com
(e-mail) (www)
1182017282 142118036
(NIP) (REGON)
d3vwm9e

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2014-11-12 Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwm9e

Podziel się opinią

Share
d3vwm9e
d3vwm9e