Trwa ładowanie...
d9wvpjs

2C PARTNERS - Uchwała Zarządu w sprawie dojścia do skutku emisji Akcji serii B oraz ich przydział ... - EBI

2C PARTNERS - Uchwała Zarządu w sprawie dojścia do skutku emisji Akcji serii B oraz ich przydziału (13/2015)

Share
d9wvpjs
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie dojścia do skutku emisji Akcji serii B oraz ich przydziału
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r. w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki oraz na podstawie zawartego w niej upoważnienia, podjął Uchwałę w dniu 26 lutego 2015 r. na mocy której stwierdza, że emisja Akcji na okaziciela serii B w ramach publicznej oferty Akcji serii B, doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 58.908 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem) sztuk Akcji na okaziciela serii B. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9wvpjs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Tylec Prezes Zarządu
Michał Owsiewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9wvpjs

Podziel się opinią

Share
d9wvpjs
d9wvpjs