Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

2C PARTNERS - Wpis hipoteki zabezpieczającej roszczenia Obligatariuszy obligacji serii G 2C Partn ... - EBI

2C PARTNERS - Wpis hipoteki zabezpieczającej roszczenia Obligatariuszy obligacji serii G 2C Partners S.A. (56/2014)
Share
d3fz2tr
NEW CONNECT
Raport EBI nr 56 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wpis hipoteki zabezpieczającej roszczenia Obligatariuszy obligacji serii G 2C Partners S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 50/2014 "Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy z obligacji serii G" Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie hipoteki, o której mowa w przedmiotowym raporcie, przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych. Tym samym wypełnione zostało zobowiązanie Spółki określone w warunkach emisji obligacji serii G. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Tylec Prezes Zarządu
Michał Owsiewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr