Trwa ładowanie...
d4znig7

4FUN MEDIA S.A. - Przyjęcie akcji serii D do depozytu papierów wartościowych (11/2010)

4FUN MEDIA S.A. - Przyjęcie akcji serii D do depozytu papierów wartościowych (11/2010)

Share
d4znig7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Przyjęcie akcji serii D do depozytu papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4 fun Media S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 825/2010 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., przyjętych do depozytu papierów wartościowych zostało 800.000 akcji serii D spółki 4fun Media S.A. Akcje oznaczone kodem PL4FNMD00013 zostały przyjęte pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki 4fun Media S.A., oznaczone kodem PL4FNMD00013.Zarejestrowanie akcji serii D w depozycie nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji na rynek regulowany, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PL4FNMD00013 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzania tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4znig7

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2010-12-15 Tycjana Dmochowska-Ruzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4znig7

Podziel się opinią

Share
d4znig7
d4znig7