Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

4FUN MEDIA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji 4fun Media SA przez TFI PZU SA - nadal przekr...

4FUN MEDIA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji 4fun Media SA przez TFI PZU SA - nadal przekracza 5% (2/2013)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 4FUN MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji 4fun Media SA przez TFI PZU SA - nadal przekracza 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd 4fun Media S.A. (zwana także "Spółką"), informuje o treści zawiadomienia otrzymanego od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (zwanego dalej "TFI PZU SA"), działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej "Fundusze TFI PZU") w sprawie ujawnienia aktualnego stanu posiadania akcji Spółki. Udział Funduszy TFI PZU SA w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki nadal przekracza 5%. TFI PZU SA zawiadamia, iż w wyniku rozwiązania umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU SA z PZU Asset Management SA, TFI PZU SA jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na WZA Spółki w imieniu Funduszy TFI PZU. Liczba akcji Spółki posiadanych przez rozwiązaniem umowy : 205 985 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki : 5,07% Liczba głosów z akcji Spółki : 205 985 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07% Liczba akcji Spółki posiadanych po rozwiązaniu umowy : 205 985 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,07% Liczba głosów z
akcji Spółki: 205 985 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07% Ponadto TFI PZU SA poinformował w zawiadomieniu, iż w związku z wejściem w życie umowy z klientami, udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przekracza w górę 5%. Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku: 205 985 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki : 5,07% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 roku: 205 985 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 roku: 230 585 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,67% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 roku: 230 585 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,67% TFI PZU SA jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU oraz klientów wykonywać prawo głosu na walnym Zgromadzeniu Spółki W związku z powyższym zawiadomieniem Zarząd Spółki otrzymał jednocześnie
zawiadomienie z PZU Asset Management SA, iż w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 roku niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych klientów PZU Asset Management SA zmniejszyła się o 230 585 akcji Spółki a ich udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przekroczył w dół 5%. Liczba akcji posiadanych akcji przed zmianą udziału : 236 588 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki : 5,82% Liczba głosów z akcji : 236 588 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,82% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 6 003 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0,15% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 roku: 6 003 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,15% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-728 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bobrowiecka | | 1A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-20-85-470 | | 015547050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2013-01-09 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh