Trwa ładowanie...
d3mlpe0

A.C.E. S.A. - A list of current reports published in 2012 (3/2013)

A.C.E. S.A. - A list of current reports published in 2012 (3/2013)

Share
d3mlpe0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | A list of current reports published in 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby discloses a list of current reports published via ESPI system in 2012: Current Report 1/2012 - A list of current reports published in 2011 Current Report 2/2012 - Publication dates of financial periodical reports in 2012 Current Report 3/2012 - Shareholder's Notification Current Report 4/2012 - Contract with Mobis Current Report 5/2012 - Shareholder's Notification Current Report 6/2012 - Shareholder's Notification Current Report 7/2012 - EGM and AGM Convening Notice Current Report 8/2012 - EGM and AGM Proposals of Resolutions Current Report 9/2012 - Shareholder's Notification Current Report 10/2012 - EGM and AGM Convening Notice - EDITORIAL MISTAKE FIX Current Report 11/2012 - EGM and AGM UPDATED PROPOSALS OF RESOLUTIONS Current Report 12/2012 - A letter from PZU PTE S.A. Current Report 13/2012 - Resolutions adopted by the EGM and The AGM on June 19, 2012 Current Report 14/2012 - Shareholders Voting at the EGM and the AGM on June 19, 2012
Current Report 15/2012 - The dividend payment schedule Current Report 16/2012 - Sales volumes in Q2 and H1 2012 Current Report 17/2012 - Articles of Association (consolidated text) Current Report 18/2012 - The dividend taxation details Current Report 19/2012 - Sales volumes in Q3 2012 Current Report 20/2012 - Details of the buyback programme Current Report 21/2012 - Shareholder's Notification Current Report 22/2012 - Shareholder's notification Current Report 23/2012 - Execution of the buy-back - 12 Dec to 14 Dec 2012 Current Report 24/2012 - Execution of the buy-back - 17 Dec to 21 Dec 2012 Zarząd Automotive Components Europe S.A. publikuje niniejszym listę raportów bieżących opublikowanych w 2012 roku poprzez system ESPI: Raport bieżący 1/2012 - Lista raportów bieżących opublikowanych w 2011 roku Raport bieżący 2/2012 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku Raport bieżący 3/2012 - Informacja przesłana przez akcjonariusza Raport bieżący 4/2012 - Kontrakt z Mobis Raport bieżący 5/2012 -
Informacja przesłana przez akcjonariusza Raport bieżący 6/2012 - Informacja przesłana przez akcjonariusza Raport bieżący 7/2012 - Ogłoszenie o NWZA i WZA Raport bieżący 8/2012 - Propozycje uchwal NWZA i WZA Raport bieżący 9/2012 - Informacja przesłana przez akcjonariusza Raport bieżący 10/2012 - Ogłoszenie o NWZA i WZA - USUNIECIE BLEDU EDYTORSKIEGO Raport bieżący 11/2012 - Uaktualnione propozycje uchwal NWZA i WZA Raport bieżący 12/2012 - Pismo od PZU PTE S.A. Raport bieżący 13/2012 - Uchwały NWZA i WZA z dnia 19 czerwca 2012 roku Raport bieżący 14/2012 - Akcjonariusze głosujący podczas NWZA i WZA w dniu 19 czerwca 2012 roku Raport bieżący 15/2012 - Harmonogram wypłaty dywidendy Raport bieżący 16/2012 - Wolumenowa sprzedaż w II kw. i I pol. 2012 roku Raport bieżący 17/2012 - Statut (tekst jednolity) ENG Raport bieżący 18/2012 - Opodatkowanie dywidendy Raport bieżący 19/2012 - Wolumenowa sprzedaż w 3 kw. 2012 roku Raport bieżący 20/2012 - Szczegóły programu skupu akcji własnych Raport bieżący 21/2012 -
Informacja przesłana przez akcjonariusza Raport bieżący 22/2012 - Informacja przesłana przez akcjonariusza Raport bieżący 23/2012 - Realizacja programu skupu akcji własnych 12 gru do 14 gru 2012 r. Raport bieżący 24/2012 - Realizacja programu skupu akcji własnych 17 gru do 21 gru 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mlpe0

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mlpe0

Podziel się opinią

Share
d3mlpe0
d3mlpe0