Trwa ładowanie...
d251akl
espi

A.C.E. S.A. - Resolutions of the Board of Directors - Appointment of the Chairman and the CEO (43 ...

A.C.E. S.A. - Resolutions of the Board of Directors - Appointment of the Chairman and the CEO (43/2014)
Share
d251akl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.
Temat
Resolutions of the Board of Directors - Appointment of the Chairman and the CEO
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions regarding appointment of the Chairman, and the CEO adopted by the Board of Directors on June 23, 2014. Election of the Chairman of the Board The Board approved to re-appoint, Mr José Manuel CORRALES RUIZ as Chairman of the Board. Approval of the appointment of the Chief Executive Officer The Board approved to re-appoint Mr José-Manuel CORRALES RUIZ as Chief Executive Officer of the Company. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwałach dotyczących powołania Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz Prezesa Zarządu, podjętych przez Radę Dyrektorów w dniu 23 czerwca 2014 roku: Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Rada zatwierdziła, ponowny wybór pana José Manuela CORRALESA RUIZ na Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Rada Dyrektorów zatwierdziła wybór pana José-Manuela CORRALESA RUIZ na stanowisko Prezesa Zarządu (CEO) Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-2210 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
38, boulevard Napoléon 1er
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
000 0000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl