Trwa ładowanie...
d4mnij5

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (26/2010)

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (26/2010)

Share
d4mnij5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 18 listopada 2010 roku Emitent powziął informacje o podpisaniu aneksu (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa) pomiędzy spółką zależną AT Computers a.s. (Spółka) a KOMERČNÍ BANKA a.s. (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).Zawarty Aneks zwiększa sublimit na kredyt krótkoterminowy z kwoty 450 000 tys. CZK do 600 000 tys. CZK. Tym samym całkowity limit kredytowy zwiększony został do kwoty 695 000 tys. CZK. Pozostałe sublimity dostępne w ramach Umowy:- otwarta linia debetowa (do 25 000 tys. CZK)- kredyt rewolwingowy (do 50 000 tys. CZK)- limit na akredytywy (do 20 000 tys. CZK)Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią:- zastaw na należnościach Spółki;- poręczenie AT Computers Holding a.s.Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o
stawkę PRIBOR 1M powiększone o marżę Banku.Podwyższona w Aneksie wartość sublimitu na kredyt krótkoterminowy obowiązuje do dnia 24.01.2011 roku. Ostatnim dniem obowiązywania Umowy o limit lub jej prolongaty na następny okres jest 29 czerwca 2011 roku.Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.Kryterium uznania umów za znaczące jest całkowita ich wartość, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościerzyńska 32 | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ab.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5