Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x
espi

ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (27/2012)

ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (27/2012)
Share
d1qti1x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 1 lutego 2012 roku transakcji nabycia 40 502 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 6 lutego 2012 roku. Średnia jednostkowa cena nabycia wymienionych akcji jest równa 2,61 zł. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji jest równa 40 502 zł. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data S.A. odpowiadająca nabytym akcjom jest równa 40 502. Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,0325%. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 654 384, co będzie stanowiło 0,5246% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Skup akcji własnych, którego rozpoczęcie nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2011 r. (raport bieżący nr 53/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.),
prowadzony jest zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (raport bieżący nr 41/2011 z dnia 30 września 2011 r.). Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 56/2011 Emitent korzysta od dnia 21 grudnia 2011 roku z możliwości zwiększenia dziennego limitu nabywanych akcji własnych powyżej 25% średniej dziennej wielkości obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia, ale nie więcej niż do 50% średniego dziennego limitu skupu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia. Powodem takiej decyzji jest wyjątkowo niski poziom płynności walorów Emitenta na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
22-6760900 22-614 16 16
(telefon) (fax)
ri@abcdata.com.pl www.abcdata.com.pl
(e-mail) (www)
524-26-17-178 141054682
(NIP) (REGON)
d1qti1x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Wojciech Łastowiecki Wiceprezes Zarządu
2012-02-01 Tomasz Zatorski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x