Trwa ładowanie...
d2vafal

ABC DATA S.A. - Objęcie warrantów subskrypcyjnych OPTIMUS S.A. (6/2011)

ABC DATA S.A. - Objęcie warrantów subskrypcyjnych OPTIMUS S.A. (6/2011)

Share
d2vafal

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie warrantów subskrypcyjnych OPTIMUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportubieżącego nr 34/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczącego zawarcia umowy ugody pomiędzy ABC Data S.A. (Spółka)
a Optimus S.A. w sprawie warrantów subskrypcyjnych Optimus S.A. Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2011 r. Spółka objęła nieodpłatnie 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii H Optimus S.A. uprawniających do objęcia 5.000.000 akcji serii K Optimus S.A. po cenie emisyjnej 1,80 zł za jedną akcję. Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii H jest niedopuszczalne z zastrzeżeniem, iż ABC Data S.A. może zbyć te warranty na rzecz Optimus S.A. w celu ich umorzenia. Prawa do objęcia akcji serii K Optimus S.A. inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii H mogą zostać wykonane w terminie jednego miesiąca od dnia zaoferowania Spółce przez Optimus S.A. objęcia wymienionych warrantów tj. do dnia 7 lutego 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Marek Sadowski Prezes Zarządu
2011-01-12 Andrzej Sobol Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal